Microbiologia II Tema 9 Phylum Clamidiaceae (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Microbiologia II
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 7

Vista previa del texto

-Phylum clamidiae- Familia Clamidiaceae.
Gram negatius coccoides. Patògens intracel·lulars obligats. No tenen glucopeptid, deficients metabolicament. Utilitzen ATP de la cèl·lula hoste. No creixen en medis artificials. Cicle biològic molt particular on s'alternen dues formes morfològicament diferents (corpuscle elemental extracel·lular, cos reticular intracel·lulars) Mirar cuadre diapo.
Cos elemental és una forma inactiva que resisteix el medi ambient i és la forma infecciosa. Té paret cel·lular rígida, estable extracel·lularment Nucleoide compacte.
No te activitat metabolica i no es replica.
Cos reticular mai el trobarem fora de la cèl·lula, no té paret rígida, el nucleoide es veu molt dispers. No és la forma infectiva, però si que té activitat metabòlica i es pot replicar (a l'interior de la celula hoste).
Mirar el cicle de la diapo. Cos de inclusio: fagosoma amb cosos reticulars.
Mirar cuadre comparatiu de les 3 clamidies. Pneumonia atipica.
Diagnostic: PCR i línies de cultius cèl·lulars.
tractament: macrolids o tetracilcines, ha de durar fins a 14 dies.
Prevencio: difícil eliminar-lo.
Relacionat amb les plaques d'ateroma, per infecció crònica.
Chlamydia trachimatis: es exclusiu de l'home Chlamydophila psittaci: afecta a qualsevol tipus d'au i n'es reservori, la malaltia que els produeix s'anomena psitacosis (febre del lloro) L'home es accidental, els animals poden ser asimptomàtics: via de contagi per inhalació d'excrements o fluids dels animals (neteja de gàbies). Granjes, zoologics, etc.
Pot causar infeccions respiratòries lleus o greus tipus pneumònia. El problema sobretot és en les aus asimptomàtiques.
Diagnostic: cultius en línies cel·lulars, proves serològiques.
Tractament: tetraciclines, macrolids, en temps superiors a 8d, fins a 14 dies perque es intracelular.
Prevenció: aïllar aus malaltes per a que no contagien a la resta de aus. Controls a aeroport (aduana) Chlamydia trachomatis: l'únic reservori es l'home, no n'hi ha de animals. Paràsits intracel·lulars obligats. Subclasificacio en serotips en base a proteïnes de membrana externa immunogeniques.
Tracoma: A B Ba C, pot produir ceguesa si no es tracta.
Serotips D E F J K: infeccions a genitourinari, uretritis gonococica, conjuntivitis d'inclusió, malalties de neonats al passar pel canal del part (conjuntivitis neonatal i pneumònia del lactant).
Serotips: L1 L2 L2a L3: limfogranuloma veneri (LGV), ETS per clamidies.
Resisteixen la fagocitosi, eviten la fusió dels lisosomes al fagosoma.
Malalties: el bacteri destrueix teixit o tenim resposta inflamatòria del cos en front les clamídies.
Tracoma: freqüent a orient mitja, nord africa i india (subdesenvolupats). Si no es tracta en antibiòtics es una malaltia crònica que pot començar a l'edat infantil i a l'edat adulta pot arribar a produir ceguesa.
Evolució del tracoma: comença com una conjuntivitis a la superfície de la còrnea, presencia de granulomes. A mesura que va progressant la conjuntivitis i afecta a tot l'ull la parpella es retrau i les pestanyes creixen cap a dins i poden produir lesions a la cornea i apareixen cicatrius a la cornea. Pot haver invasió dels vasos sanguinis de la cornea, estem a l'estadi "pannus" i pot arribar a produir ceguesa. El tractament no recupera el que s'ha perdut, la idea es que com més abans es doni l'antibiòtic menys seqüeles tindrà. La via de transmissió es de ull-ull, hi han vectors com mosques que també transmeten el mo, també les gotes respiratòries. Falta de higiene individual i falta de recursos. Poden haver infeccions repetides.
Infeccions genitals: en adults es freqüent la uretritis no gonocòccica. Homes solen ser simptomàtics però hi han moltes dones portadores asimptomàtiques: es poden complicar per infeccions ascendents corresponents (com la gonorrea), no hi han problemes d'esterilitat, però si que pot produir el Síndrome de Reiter: malaltia reumàtica, reacció autoimmunitària en front de infecció per clamídia, normalment produeix artritis.
Conjuntivitis neonatal i pneumònia del lactant: infecta el nadó abans de néixer.
conjuntivitis són secrecions purulentes i si no son tractades poden haver cicatritzacions a la cornea, es important tractament abans de que es compliqui. En la pneumònia el nen inhala les soques per via respiratòria, arriben a vies inferiors i fa la pneumònia, que tarda 1-3 setmanes Conjuntivitis d'inclusió: adults, a traves de relacions sexuals hi han infeccions genital-ulls i pot produir conjuntivitis d'inclusió. Responen bé als antibiòtics, no hi han complicacions.
Limfogranuloma veneri: ETS freqüent a nivell mundial. Es endèmic de africa, sud-est asiàtic i sudamerica. Sol haver infeccions mixtes amb gonorrea. Transmissió per contacte directe per sexe, incubació pot arribar a ser fins a un més (sol aparèixer en una setmana). Home simptomàtic i dona asimptomàtica. El primer símptoma apareix una pàpula indolora que pot passar desapercebuda i que desapareix al cap de unes setmanes. Si no es tracta en aquesta fase, progressa i afecta a ganglis limfàtics de zona inguinal i apareixen adenopaties (tipus bubons que son molt dolorosos i poden arribar a explotar i sortir secrecions). Si no es tracta en antibiòtics es pot resoldre o progressar a fase sistèmica, depèn d'on vagi a traves de la sang.
Diagnostic: tinció de gram no serveix perquè son intracel·lulars, es fa cultiu amb cèl·lules vives, però hi han poques línies cel·lulars que ens serveixi. Es combina el cultiu en proves serològiques, secreció mucopurulenta de ull, fer biòpsia i detectar antígens del bacteri. Fluorescència amb anticossos marcats o tècniques d'elisa. Sondes d'àcids nucleics que funcionen bé.
Tractament: lesions oculars i genitals: donar azitromicina (doxicilcina) durant mes de 7 dies. Neonatals s'ha de donar eritromicina durant més de 10 dies. En LGV s'ha de donar tetraciclines durant almenys 21 dies, en dones embarassades es donara altres macrolids i nenes de menys de 15 anys.
Clamídia + gonorrea = problema. Tetraciclines no va bé per la gonorrea perquè produeix beta-lactamases, s'ha de fer una combinació de antibiòtics que funcioni per a les dos infeccions.
Prevencio: es difícil el control. En el tracoma com més abans es doni antibiòtic millor.
Utilitzar preservatiu, educació de la població. cribratge periòdic de dones portadores asimptomàtiques. Seguiment de les parelles sexuals.
...