Treballs de Mètodes, Tècniques i Fonts (2013)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 2

Descripción

Tots els treballs del curs de Mètodes, Tècniques i Fonts i organització del treball periodístic.

Vista previa del texto

1. ZARA. Buscar patents i marques La OEPM és la Oficina Espanyola de Patents I Marques del govern espanyol el qual és l’organisme públic responsable de registre i la concesió de les diferents modalitats de la Propietat Industrial, a partir de la qual s’obtenen drets exclusius sobre creacions immaterials.
2. AXESOR. Buscar la raó social. Informe de l’empresa.
http://www.axesor.es/ Axesor es tracta de la primera agència de Rating a Espanya. És una empresa de serveis especialitzada en el subministrament de qualificacions i de coneixement empresarial. A través de la seva base de dades, podem trobar un ampli informe de qualsevol empresa, persona o objecte registrat a Espanya.
La raó social de l’empresa és: Indústria de Diseño Téxtil. SA 3. ZARA. Buscar a la web corporativa de ZARA les dades de la raó social.
A partir de la pàgina web corporativa de ZARA www.zara.com/es a la secció de política de privacitat he pogut trobar la raó social de l’empresa.
Raó social: FASHION RETAIL. SA 5. Comparar les dades obtingudes en el punt 2. Comentar les diferències.
Primer de tot, la raó social és la denominació a partir de la qual es coneix col·lectivament a una empresa. La diferència que apareix entre els dos portals és principalment que al web de l’AXESOR, més informatiu i mercantil apareixen més dades de l’empresa en el sentit empresarial i tècnic, en canvi al web oficial corporatiu de ZARA, d’Inditex, empresa la qual forma part, les dades que apareixen són més a nivell comercial i informatiu. D’aquesta manera també eviten qualsevol problema que puguin ocasionar les dades. Tot i així la direcció donada per ambdós casos és la mateixa.
6. GOOGLE MAPS. Buscar la raó social de ZARA al Google Maps.
7. CATASTRO. Buscar la raó social de ZARA al Catastro.
Al web de Catastro, http://www.catastro.meh.es/ a l’apartat de consultes catastrals, https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA he pogut fer la consulta sobre el be immoble de l’empresa.
8. AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES. Buscar els fitxers declarats.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php En aquesta base de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades on apareix qualsevol dada o informació que permeti indentificar-se. En el nostre cas en particular a partir de la secció de “Consulta de ficheros inscritos” podem accedir a la nostra cerca referent a la raó social de ZARA.
9. BOE. Localitzar informació de la raó social.
A partir de la pàgina web del BOE, Boletín Oficial de l’Estado, www.boe.es a l’apartat de Boletines Autonómicos, en aquest cas, el de Galícia, en la seva base de dades he pout trobar diferents licitacions de la raó social de l’empresa.
10. CENDO. Buscar una sentència en relació la raó social de l’empresa.
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp A través del CENDO, una base de dades del Consell General del Poder Judicial que serveic per cercar informacions judicials, he pogut trobar diferents sentències judicials relacionades amb la raó social de l’empresa, ZARA.
...