Preposicions (2017)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing - 1º curso
Asignatura Llengua Catalana
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 11/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PREPOSICIONS  Preposicions febles a / de / en / amb / per / per a Són febles perquè no porten accent tònic a sobre  Preposicions fortes Totes les altres (fins a, cap a, entre, però, ...)  Canvi i caiguda de preposicions * presència de preposició Ø absència de preposició SN INF.
* * * * * * Ø Ø a de en amb QUE (conjunció) Ø Ø Ø Ø Canvi de preposició (inf.): en i amb es canvien per a o de Caiguda (que): no se’n posa Ex. Tinc interès en exposar  Això passa a les frases completives (el verb va primer a/de i després) Ex. Tinc interès que exposis  Ø Complement directe Ex. Ahir vaig visitar el senyor Pere Excepcions: Es posa quan el CD és un pronom personal fort (mi, tu, ell).
Per desfer ambigüitats. El perseguia com el gat a la rata.
Davant dels mots tothom i tots. Ex. Hem d’avisar a tothom.
 CCT amb INFINITIU precedit de la preposició en Ex. En entrar el president, tothom s’alçà  També CCC (causa) Ex. En trobar-los tan desmanegats es va enfadar molt  Fins / fins a, cap / cap a Cap a Fins a Amb A Sense A Noms Adjectius Numerals (cap a 200 comensals) Infinitiu (cap a dormir) Adverbis (cap aquí, cap allà, cap amunt, ...) Demostratius (cap aquell indret) Conjunció que (per la caiguda de preposició) Fins ara Fins quan  Com / com a Com: Comparatiu (com si fos, igual que, de la mateixa manera que, ...) Com a (en qualitat de, en quant és, en la mesura que és, ...) Ex. S’estimaven com germans (no ho són, de germans) S’estimaven com a germans (si que ho són, de germans) ...