Tema 1: activitats dialògiques (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura didàctica de la matèria i l'energia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Activitats dialògiques Aspectes importants a ensenyar:  Considerar de manera explícita el coneixement previ de l'alumne  L'activitat ha de ser el més propera possible a "fer ciència":  Ensenyar a FER (experiències)  Ensenyar a PENSAR (estratègies de raonament)  Ensenyar a PARLAR (llenguatge, conceptes, nocions)  Propiciar entorns socials d'aprenentatge (treball en grup, debats, etc.)  Propiciar la comunicació (presentacions, debats, etc.)  Propiciar una bona actitud.
Què és un acostament comunicatiu? És el marc analític que ens proporciona una idea de com treballa el mestre els objectius i continguts mitjançant les diferents intervencions educatives, que donen lloc a diferents patrons d’interacció.
Com es caracteritza la naturalesa de les intervencions a l’aula? En una primera dimensió tenim: -Enfocament comunicatiu dialògic: El professor considera que l'alumne ha de parlar des del seu punt de vista; es considera més d'una "veu".
-Enfocament comunicatiu autoritari: El professor considera que l'alumne ha de parlar tenint en compte el discurs científic de l'escola; només se sent una "veu".
En una segona dimensió tenim: -Discurs interactiu: Quan hi ha la participació/intervenció de més d'una persona.
-Discurs no interactiu: Quan només hi ha la participació/intervenció d'una persona.
Aquestes dues dimensions es poden agrupar de maneres diferents: - Interactiu/dialògic: p.e., mestre i alumnes discuteixen les seves idees i punts de vista.
- No interactiu/dialògic: p.e., el mestre fa una síntesi de les diverses idees i punts de vista.
- Interactiu/autoritari: p.e., el mestre es limita a un determinat punt de vista, fent preguntes als alumnes i utilitzant les seves respostes per fer-los aprofundir o consolidar aquest punt de vista.
- No interactiu/autoritari: p.e. el mestre explica un determinat punt de vista.
Per promoure aquests patrons, s’ha d’ensenyar des dels coneixements previs dels alumnes i a partir d’aquest coneixement s’ha d’ensenyar noves experiències, nous conceptes, noves maneres de mirar el món. S’ha d’ensenyar a fer, pensar i parlar.
...