Lliçó 13. Les garanties constituciones del procés establertes a l'art. 24.2 CE (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Sheila Serrano González LLIÇÓ 13. LES GARANTIES CONSTITUCIONALS DEL PROCÉS ESTABLERTES A L’ART. 24.2 CE Dret al jutge ordinari predeterminat per la llei Abans de que sorgeixi un conflicte, hem de poder saber quin jutge concret és competent per dur a terme el procés.
Dret a la defensa i a l’assistència lletrada Des del primer moment de la detenció d’una persona, aquesta té dret a tenir un advocat i l’assessori.
Una obligació de la policia és informar a la persona detinguda el seu dret a tenir assistència lletrada.
Si la persona no té advocat se li designarà un d’ofici. Si la persona no té prou recursos econòmics per pagar al advocat, li poden proporcionar l’assistència lletrada gratuïta i l’Estat s’encarrega de pagar al advocat. (Assistència lletrada gratuïta -> NOMÉS quan no té suficients recursos econòmics per pagar-lo) Dret a un procés públic Implica que el procés ha de poder ser conegut per tot el públic, en general.
Als judicis orals tothom pot assistir. Per això, podem veure, moltes vegades, judicis per les noticies.
La fase de la instrucció dels processos penals és secreta pel públic. En alguns casos, poden haver actuacions que siguin secretes inclús per la persona investigada (degut a que pot haver destrucció de proves, per exemple).
Dret a un procés sense dilacions indegudes Les dilacions indegudes depenen del cas concret que ens trobem.
Aquest procés sense dilacions indegudes es vulnera quan hi ha una penalització de l’activitat judicial que no té justificació. Però si es pot anar justificant, no hi ha límit de temps per justificar els processos.
S’ha de fer sense dilacions, el més ràpid possible.
Hi ha una excepció en el procés penal ja que si que hi ha un límit de temps: - Si la instrucció és senzilla (delicte lleu) pot durar un màxim de 6 mesos. Si és complicada màxim 18 mesos.
- Segons la quantitat de persones que participin en el delicte (banda organitzada, per exemple).
Si hi ha causa justificada, es pot demanar al jutge una prorroga. Això, nomes ho pot fer el fiscal.
Sheila Serrano González Altres drets  Dret a ser informat de l’acusació formulada Si t’estan investigant per un delicte, t’han d’informar per quin motiu/delicte t’han detingut. Per tant, t’han d’informar del que se t’acusa.
 Dret a un procés amb totes les garanties Per garantir que es compleixin determinades premisses.
 Dret a utilitzar els mitjans de prova pertinents per la defensa (Fase judici) Les parts poden utilitzar totes les proves que creguin necessàries per a poder-se defensar.
Qui determina si una prova és pertinent o no -> jutge. Si el jutge diu que una prova no és pertinent, ja no es pot vulnerar aquest dret.
 Dret a no declarar contra si mateix i no declarar-se culpable L’acusat pot no contestar les preguntes que li facin o pot contestar però això no vol dir que sigui veritat.
En canvi, els testimonis tenen la obligació de dir la veritat. Si no la diuen, poden cometre un delicte de fals testimoni.
 Dret de la presumpció d’innocència Qualsevol persona és innocent fins que es demostri el contrari.
Es demostra el contrari quan es dicta sentencia.
...