Estadística Descriptiva I - VARIABLES QUALITATIVES (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Bioestadística
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 36
Subido por

Vista previa del texto

INSTRUMENTS - BIOESTADÍSTICA @emargaritboada ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLES QUALITATIVES *No té sentit aplicar operacions aritmètiques TAULA DE FREQÜÈNCIES: comptar quants individus tenen determinades característiques.
Com hem de comptar els nivells de la variables: - - Freqüència absoluta (ni): nombre de casos de cada categoria (recompte).
Freqüència relativa (fi): freq absoluta/ nº individus estudiats (en relació al nombre d’individus) Percentatge (pi): freqüència relativa multiplicada per 100. Es fa bàsicament per comoditat, Freqüència absoluta acumulada (Ni): nº d’individus que presenten un valor de la variable igual o inferior a cada valor d’aquesta (només ordinals). S’ha d’anar comptant quantes persones formen les categories. Per poder acumular es necessita ordre (per això son acumulats).
Freqüència i percentatge relativa acumulada (Fi): percentatge d’individus que presenten un valor de la variable igual o inferior a cada valor d’aquesta (només ordinals).
1 INSTRUMENTS - BIOESTADÍSTICA @emargaritboada ESTADÍSTICS: nombre total d’individus MODA  és el valor de la variable més freqüent, el que apareix més vegades. No és el número sinó la variable. P.ex: si el valor més alt és de persones que practiquen un esport NO federat direm que la moda és l’esport No federat, no el número en qüestió.
MEDIANA  és el valor que deixa el 50% de les dades per sota seu i el 50% per sobre (només ordinals). Resumint, mostra on està el centre de la variable. Es té en compte el percentatge i el que s’apropa més al 50% serà la mediana. A l’igual que en la moda, ens referirem a la variable en qüestió i no només al número en sí.
PERCENTIL K o “QUARTILS”  és el valor de la variable que deixa per sota el K per 100 individus i el (100-K) per 100 per sobre (només ordinals). És a dir, és el valor que t’acumula un cert percentatge. El que més s’utilitzen són P25 i P75. La variable sempre ha de superar el número del percentil.
REPRESENTACIÓ GRÀFICA DIAGRAMA DE BARRES  el nombre o percentatge d’individus en cada categoria, es mostren en forma de barra. L’eix horitzontal o X, es situen les categories i en l’eix vertical o Y, el nombre o percentatge d’individus.
DIAGRAMA DE SECTORS (pastel)  el percentatge d’individus es representa mitjançant sectors. A cada categoria li correspon una àrea del sector proporcional al percentatge d’individus (més utilitzat en les nominals). L’angle del sector és proporcional a la freqüència.
*Amb variables nominals és igual quin diagrama fer.
*Amb variables ordinals, tot i que es poden fer els 2), és millor el de barres perquè mantens l’ordre de la variable i en el diagrama de sectors no es manté.
2 INSTRUMENTS - BIOESTADÍSTICA @emargaritboada DIAGRAMA DE BARRES DIAGRAMA DE SECTORS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DOS VARIABLES QUALITATIVES Es representen dues variables a la vegada.
TAULA DE CONTINGÈNCIA Taula en la que es creuen dues variables qualitatives.
Les freqüències absolutes es calculen comptant el nombre d’individus que compleixen les dues característiques. Resumeix de forma eficient les dues variables a la vegada.
*TOTAL  suma total de files i columnes 3 INSTRUMENTS - BIOESTADÍSTICA @emargaritboada PROPORCIONS RESPECTE TOTAL INDIVIDUS El problema al calcular les freqüències, es pot fer la primera freqüència respecte el total dels individus (?) (aclarar significat) MARGINALS  recompte de percentatges.
PROPORCIONS RESPECTE FILA (gènere) Canviarà la interpretació. Estem condicionant allò que estem dividint.
Interès en calcula-ho d’aquesta manera  permet comparar la variable “pes” entre homes i dones (divisió entre homes i dones).
PROPORCIONS RESPECTE COLUMNA (pes) S’interpreta que dels individus que tenen un 62,50% de pes normal són homes i el restant 37,5% són dones. Estem condicionant la variable “pes”. Permet comparar entre els homes i les dones respecte el pes.
4 INSTRUMENTS - BIOESTADÍSTICA @emargaritboada RESUM: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLES QUALITATIVES *En les variables qualitatives ordinals no és obligatori incloure-hi les acumulades, només les afegim quant ens interessen conèixer-les.
5 ...