Tema 1.2 Bioètica i deontologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts de classe passats a net a ordinador.

Vista previa del texto

chichibabin per unybook TEMA 1.2: BIOÈTICA I DEONTOLOGIA La bioètica és l'estudi sistemàtic de la conducta humana a l'àrea de les ciències de la de la vida i de la cura sanitària, en quant que tal conducta s'examina a la llum dels valors i els principis morals” (1978). El terme va ser utilitzat per primera vegada per Van Rensselaer Potter al 1971, professor d’oncologia. Vol assegurar el respecte a través de les innovacions tecnològiques de la persona humana.
• 1947 CODI DE NUREMBERG: Punt d'inflexió, judicis de Nuremberg al final de la 2ª Guerra Mundial pels experiments que es feien amb els reclosos, va haver-hi alarma internacional, a l’any següent va fer-se la Declaració Universal dels Drets Humans (1948). Defensa el respecte a la persona i a la autonomia de la persona, no es pot utilitzar un humà sense el seu consentiment.
• 1964 DECLARACIÓ D'HÈLSINKI: És l’altre punt d’inflexió, es duu a terme una organització mèdica mundial per resoldre els conflictes bioètics de la classe mèdica. Han de decidir quins pacients reben tractament i quins no, es va anar actualitzant posteriorment.
En el Congrés de EEUU al 1974 es va crear la National Comission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research amb l’objectiu d’elaborar les directrius ètiques per protegir i garantir els drets dels éssers humans que s’incloguin en la investigació biomèdica.
• 1978 INFORME BELMONT: Conté els 4 principis bàsics de la Bioètica, que s'aplica en l'àmbit de l'experimentació humana i en qualsevol àmbit de la biomedicina en el qual s'hagin de resoldre problemes (30 setembre de 1978).
- Autonomia: s’informa dels pros i contres del procediment i que la persona decideixi.
- Beneficència Benefici VS Risc - No maleficència - Justícia Les matèries tractades repercuteixen en l’àmbit legislatiu i jurisprudencial.
• 1997 CONVENI DE OVIEDO, 4 abril: És la més actualitzada, conveni per la protecció dels drets humans respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina, parla de clonació, venda d’òrgans, investigació científica, etc.
• 2005 DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE BIOÈTICA I DRETS HUMANS: Tracta de les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies connexes aplicades als éssers humans, tenint en compte les seves dimensions socials, jurídiques i ambientals. Està dirigida als Estats, també per decisions pràctiques de individus, grups, comunitats, institucions i empreses (públiques i privades). Els objectius són: - Proporcionar un marc universal de principis i procediments.
- Orientar l’acció d’individus, grups, institucions i empreses.
- Promoure el respecte a la dignitat humana i protegir els drets humans.
- Reconèixer la llibertat d’investigació científica i les seves repercussions beneficioses del chichibabin per unybook desenvolupament científic i tecnològic.
- Fomentar el diàleg multidisciplinari i pluralista.
- Promoure un accés equitatiu als avançats de la medicina, la ciència i la tècnica.
- Salvaguardar i promoure els interessos de les generacions presents i venidores.
- Destacar la importància de la biodiversitat i la seva conservació.
• 2000 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL Conjunt de principis i regles ètiques que han d’inspirar i guiar la conducta professional d’un col·lectiu de professionals, per exemple farmacèutics.
Principis generals, relacions amb el pacient, relacions entre els farmacèutics i altres professionals sanitaris, relacions amb la societat, relacions amb la corporació farmacèutica, relacions amb les institucions, publicitat i investigació i docència.
...