Exercicis 8 (15/05/17) (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Estadística Aplicada - 4º curso
Asignatura Gestió del Risc
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 14/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Grau d’Estadística Gestió del Risc Curs 2017 Exercicis a lliurar Dilluns 15/05/2017 1. Com es calcula el preu d’un futur? Raona la teva resposta.
𝐸 𝑃𝑟𝑒𝑢𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑢𝐶𝑜𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖 ó 𝑟𝑡 1+ − 360 𝑛 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑖 1 + 𝑖=1 𝑟 ′ 𝑡𝑖′ 360 On r és el tipus d’interès fins a termini, r’ és el tipus d’interès per t’ dies, t són els dies fins a termini i t’ són els dies des de l’entrega dels dividends fins a termini. El dividend s’obté dividint el dividend brut entre el preu de mercat x 100.
https://www.rankia.com/blog/operativa-con-futuros/2292651-cual-precio-teoricocontrato-futuro 𝑛 𝐹𝑇 = 𝐸 𝑆𝑇 = 𝑆0 1 + 𝑟∆𝑇 − 𝐷𝑖 1 + 𝑟 𝑇 − 𝑡𝑖 = 𝑆0 𝑒 (𝑟−𝑞)(𝑇−𝑡) 𝑖=1 𝑅𝑇 𝑆0 𝑟𝑡 𝐷𝑖 𝑆𝑇 (mirar el “Què hem après: futurs”) Corba cupó-zero 15/05/2017 Term TN 1W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y Tipus 0,297 0,2239 0,285 0,2355 0,2646 0,3646 0,4418 0,3957 0,5047 0,6757 0,9111 1,1496 2. Ves al següent enllaç: http://www.meff.es/aspx/Financiero/Ficha.aspx?ticker=SAN Grau d’Estadística Gestió del Risc Curs 2017 Enganxa a continuació la foto de preus de futurs per una d’aquestes tres accions, la que tu escullis: Iberdrola, Repsol, i Inditex. (Banco Santander SA) Remarca quin futur és el que vols treballar en la imatge.
Amb la informació escollida, es demana: a) Quin és el darrer preu del futur publicat? (futuro) El preu de futur del MEFF és sempre zero.
El preu de forward màxim que es demana per comprar accions a 16 de juny de 2017 és 5.72 i el preu forward mínim que es demana per vendre és 5.83 .
L’últim preu que s’ha negociat i s’ha tancat és 5.72 .
b) Quin és el seu venciment? (futuro) 16 de juny de 2017.
c) Quin és el preu spot de l’acció? (contado) Grau d’Estadística Gestió del Risc Curs 2017 El preu spot de l’acció és 5.7080 .
d) Creus que l’acció paga dividends abans del venciment del futur? En cas afirmatiu, quins? Fes-ne una predicció.
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corpo rativo/Accionistas-e-Inversores/La-Accion/Retribucion.html No pagarà dividends abans del venciment perquè l’últim dividend que va pagar va ser el 2 de maig del 2017 .
e) Dóna el preu del futur utilitzant la corba cupó-zero del 15/05/2017 i la predicció de dividends que has realitzat a l’apartat (d).
Dividends de l’apartat (d): 0 .
Preu forward de Banco Santander SA a 15/05/2017: 𝐹𝑇 = 𝐸 𝑆𝑇 = 𝑆0 1 + 𝑅∇ 𝑇; 𝑡0 − 𝐷𝑖 𝑅∇ 𝑇; 𝑇𝑖 Grau d’Estadística Gestió del Risc Curs 2017 𝐹 = 𝑃𝑟𝑒𝑢𝑆𝑝𝑜𝑡 1 + 𝑟 · 𝐹𝑟𝑎𝑐. 𝑎ñ𝑜 15052017; 16062017 Preu Spot (apartat c): 5.7080 r (mirar taula corba cupó-zero): 0.285 Frac.año (excel): 0.08611111 𝐹 = 5.7080 1 + 0.285 · 0.08611111 = 5.8481 3. Donada la corba cupó-zero del 15/05/2017, quin és el tipus forward d’aquelles operacions que avui es pacten i que comencen dins 3 mesos i que vencen d’aquí 6 mesos? 𝑟3 = 0.2646 , 𝑟6 = 0.3646 1 + 0.3646 6 3 = 1 + 0.2646 12 12 1.1823 = 1.0662 1 + 𝑟𝐹 1 + 𝑟𝐹 3 12 3 12 1.1823 3 −1= 𝑟 1.0662 12 𝐹 𝑟𝐹 = 0.10894339 · 4 = 0.43577358 http://www.bbvacontuempresa.es/a/calcular-el-tipo-fra Exercici 3 r FactorDescompte 15/05/2017 15/08/2017 0,9993335 15/11/2017 0,9981753 0,998841061 0,4603% 4. Donada la corba cupó-zero del 15/05/2017, quin és el tipus forward d’aquelles operacions que avui es pacten i que comencen dins 2 mesos i que vencen d’aquí 5 mesos? 𝑟2 = 0.2355 , 𝑟5 = 0.3312667 1 + 0.3312667 5 2 = 1 + 0.2355 12 12 1.1380 = 1.03925 1 + 𝑟𝐹 3 12 1 + 𝑟𝐹 3 12 Grau d’Estadística Gestió del Risc Curs 2017 1.1380 3 −1= 𝑟 1.03925 12 𝐹 𝑟𝐹 = 0.09504719 · 4 = 0.38018876 Exercici 4 r FactorDescompte 15/05/2017 15/07/2017 0,9996066 15/08/2017 0,002646 15/10/2017 0,003309 0,9986148 0,999007873 0,3940% 15/11/2017 0,003646 5. Donada la corba cupó-zero del 15/05/2017, quin és el preu actual d’un contracte forward amb preu pactat de 0.12% que comença d’aquí a 2 mesos i finalitza d’aquí a 5 mesos? Exercici 5 Nominal x (RF - FT)*FD(T,t0) Nominal 1.000,00 € Preu pactat 0,12% -2,74 € 6. Quina és la TAE d’un préstec que paga mensualment 7,63% durant 1 any on la comissió d’obertura és de 0,80%? Exercici 6 Nominal Comisió Quota Tipus interés TAE Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.000,00 € 8,00 € 86,82 € 7,63% 9,54% Paguem Capital pendent Interessos Amortitzazió A dia d'avui 86,82 1000 6,3583 80,4591 86,1610 86,82 919,5409 5,8467 80,9707 85,5095 86,82 838,5702 5,3319 81,4855 84,8630 86,82 757,0846 4,8138 82,0037 84,2213 86,82 675,0810 4,2924 82,5251 83,5845 86,82 592,5559 3,7677 83,0498 82,9525 86,82 509,5062 3,2396 83,5778 82,3253 86,82 425,9283 2,7082 84,1093 81,7028 86,82 341,8191 2,1734 84,6440 81,0850 86,82 257,1750 1,6352 85,1822 80,4719 86,82 171,9928 1,0936 85,7239 79,8635 86,82 86,2689 0,5485 86,2689 79,2596 A venciment 3,6E-13 Total 1000 Grau d’Estadística Gestió del Risc Curs 2017 7. Donada la corba cupó-zero del 15/05/2017, quin és el preu actual d’un bo a 3 anys que paga anualment un cupó del 0,5%? Exercici 7 Data Cupó Cashflow FactorDescompte Cashflow actual Nominal 1.000,00 € 15/05/2017 Cupó 0,50% 15/05/2018 5,069 5,069 0,9960586 5,049463717 15/05/2019 5,069 5,069 0,9899819 5,018658272 15/05/2020 5,083 1005,083 0,9799999 984,9815543 Preu del bo 995,05 € Per sota de la par ...

Tags: