Tema 4 de Neuroanatomia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Neuroanatomia Tema 4: Anatomia macroscòpica del Sistema Nerviós.
4.1 TERMES DE REFERÈNCIA Neuroeix dorsal Rostral o anterior lateral Caudal o posterior medial ventral Rostral Ventral Dorsal Caudal    Cornal o frontal: devant-darrere.
Sagital: dreta-esquerra.
Horitzontal: superior-inferior.
4.2 SUBDIVISIONS: SNC I SNP, SISTEMA NERVIÓS VEGETATIU Sistema Nerviós Sistema Nerviós Central Format per Sistema Nerviós Perifèric Format per  Encèfal, protegit pel crani.
 Medul·la Espinal, pretejida per la columna vertebral.
 Nervis.
 Ganglis.
Neuroanatomia Exteroceptiva (pell) Nervis sensorials (aferents) Propioceptiva (de mùscls, articulacions, etc.) SN somàtic Neurones motores a mùsculs esquelètics (eferents) SNP Neurones aferents:interoceptiva (de vísceres) SN autònom o vegetatiu Divisió simpàtica Neurones eferents: a vísceres Disvisió parasimpàtica  Eferències somàtiques: Múscul esquelètic Neurona motora  SN CEferències viscerals: N. preganglionar N. postganglionar Víscera Gangli SNC Telencèfal (hemisferis cerebrals) Prosencèfal (Cervell) Encèfal SNC Diencèfal Mesencèfal Tronc de l’encèfal Metencèfal (Protuberància i cerebel) Rombencèfal Medul·la espinal Mielencèfal (bulb raquidi) Neuroanatomia 4.3 SISTEMA VENTRICULAR, MENINGES I LÍQUID CEFALORAQUIDI 4.3.1 Meninges Hi    ha un conjunt de tres membranes que envolten tot el sistema nerviós: Duramàter: Capa gruixuda i forta que es troba fixada al crani.
Aracnoides: Capa més fina que es troba fixada al duramàter.
Piamàter: Capa molt fina que es troba fixada al teixit nerviós i que resifueix tots els plecs del SN acompanyant els vasos sanguinis.
Duramàter Arcanoides Espai subaracnoideu (LCR) Piamàter 4.3.2 Sistema ventricular  El sistema ventricular és un conjunt de 4 cavitats dintre del SNC que estan interconnectades i plenes de líquid cefaloraquidi (LCR).
telencèfal v. laterals diencèfal 3r ventricle mesencèfal Aqüeducte de Silvio metencèfal 4t ventricle Neuroanatomia 4.3.3 Líquid cefaloraquidi   La síntesi del líquid cefaloraquidi es produeix als plecs coroïdals dels ventricles.
La seva circulació cerebral passa per: o Ventricles laterals: pels forats interventriculars o de Monro.
o Tercer ventricle: per l’aqüeducte de Silvio.
o Quart ventricle: pels forats de Luschka (laterals) o pel forat de Megendie (medial).
o Espai subaracnoideu.
o Sinus venosos.
4.3.4 Protecció del SNC    El crani i la medul·la el protegeixen dels cops.
El sistema ventricular i les meninges el protegeixen de les acceleracions i la gravetat. El protegeixen de cops contra el crani per acceleracions. A més, el pes de l’encèfal (1.400 gr.) es redueix a 45 gr. quan està suspès en el Líquid Cefaloraquidi, repartit dintre (ventricles) i fora (espai subaracnoideu) de l’encèfal.
La barrera hematoencefàlica protegeix el SNC de substàncies nocives i proporciona un control químic.
4.4 BARRERA HEMATOENCEFÀLICA  La barrera hematoencefàlica és un sistema doble de control de pas de substàncies que van des de la sang cap el teixit nerviós.
4.4.1 Constituents de la barrera hematoencefàlica    Hi ha unions estretes entre les cèl·lules dels capil·lars sanguinis.
Hi ha dos tipus de capil·lars que la formen: o Capil·lar sanguini normal: on hi ha petits espais entre cèl·lules dels capil·lars.
o Capil·lar sanguini del Sistema Nerviós: on hi ha unions estretes entre les cèl·lules del capil·lar.
Alguns astròcits també envolten els vasos sanguinis cerebrals formant una barrera afegida.
Neuroanatomia 4.4.2 Característiques hematoencefàlica  de les substàncies que poden travessar la barrera Les característiques de les substàncies perquè puguin travessar la barrera hematoencefàlica són: o Han de ser liposolubles.
o No han d’estar ionitzades.
o Han de ser de tamany molecular petit.
 Existeixen mecanismes per transportar substàncies que no acompleixen aquestes característiques: o Transport facilitat de macronutrients: per a substancies nutritives que es necessiten en molts quantitat (glucosa).
o Transport facilitat de micronutrients: per a substàncies nutritives que es necessiten en poca quantitat (vitamines).
 A les zones on la barrera hematoencefàliques és dèbil es troben ubicades moltes funcions hormonals.
...