Trabajo Final (2013)

Trabajo Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Economía del Trabajo
Año del apunte 2013
Páginas 14
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 24
Subido por

Vista previa del texto

Estudi de l’evolució del mercat de treball a Espanya entre els anys 2007-2013 i comparació amb la Unió Europea Economia del treball Relacions Laborals M1 Alex Insa Pallerola, Cristhian Priego García, Joan Villalonga Bagur ÍNDEX Introducció ............................................................................................................................................ 2 Anàlisi de quantitat ............................................................................................................................. 3 Anàlisi de qualitat ................................................................................................................................ 5 Preus, salaris, productivitat i distribució factorial de la renda .......................................... 6 Comparació del mercat de treball a Espanya amb el de la Unió Europea al 2007 i 2013: convergència o divergència: ............................................................................................... 9 Anàlisis de quantitats i qualitats d’Europa (UE-27) ............................................................... 9 Anàlisis de quantitats i qualitats d’Espanya ............................................................................10 Conclusió: ..............................................................................................................................................12 Bibliografia ...........................................................................................................................................13 1 Introducció En aquest treball, l’objectiu principal ha sigut observar l’estudi de l’evolució del mercat de treball a Espanya 2007-2013 i realitzar una comparació amb la Unió Europea.
En el treball es pot observar en formar de taula totes les dades de la població activa a l’Estat espanyol durant l’any 2007, així mateix comparant-les amb l’any 2013. Hem pogut observar les semblances i desavinences entre els dos anys, totes elles rellevants pel que fa a l’estudi de l’economia.
També hem comparat les dades de la població activa a Espanya l’any 2013 amb les de la Unió Europea (27).
S’han realitzat diversos anàlisis i càlculs per concretar moltes de les dades, com són les taxes (atur, dependència...). Els anàlisis realitzats comparen en quantitat i en qualitat les dades obtingudes dels dos anys comparats i donen peu a una comparació específica en tots els seus punts.
Per fer-ho hem realitzat una extensa cerca a diverses pàgines d’internet , a part de les recomanades pel professor, hem cercat altres pàgines per ampliar la informació i/o trobar dades que no hi sortien.
2 ANÀLISI DE QUANTITATS 2007: Població total Població de 16 anys i més Població total entre 16-64 Inactius Ocupats Actius Aturats Taxa d'atur Taxa d'atur llarga durada (més d’un any) Taxa d'activitat Taxa de dependència TOTAL 45.283.259 37.896.900 HOMES 22.356.882 18.598.400 DONES 22.926.377 19.298.500 30.551.600 15.460.500 15.091.200 15.492.400 20.510.600 22.302.500 1.791.900 8.66% 2.07% 5.722.000 11.997.400 12.890.600 879.200 6.21% 3.58% 9.770.400 8.479.800 9.411.900 1.048.300 10.53% 4.90% 59.10% 2,20% 69.61% 48.98% Dades obtingudes de l’enquesta de població activa en l’últim trimestre de 2007 (ine.es).
Distribució dels ocupats segons el sector econòmic: Ocupats 20.510.600 Agricultura Industria Construcció Serveis 885.300 3.258.900 2.717.500 13.648.800 Dades obtingudes de l’INE en l’últim trimestre del 2007 (ine.es).
Distribució dels ocupats segons els tipus d'ocupació: Empresaris 1.136.300 Autònoms Assalariats 3.593.200 16.869.800 Dades obtingudes de l’INE (ine.es).
3 2013: Població Total Espanya Població de 16 anys i més Població Total entre 16-64 anys Població Activa Aturats Ocupats Inactius Taxa d’ activitat Taxa d’atur Taxa d'atur llarga durada (més d'un any) Taxa de dependència TOTAL HOMES DONES 46.609.652 38.121.700 29.990.800 22.654.500 5.896.300 16.758.200 15.467.200 59.43 % 26.03% 13.03% 2,78% 22.941.196 18.510.600 15.007.100 12.199.300 3.087.100 9.112.200 6.311.300 65,90% 25.31% 24.21% 23.668.456 19.611.200 14.983.700 10.455.200 2.809.200 7.646.000 9.156.000 53,31% 26.87% 28.25% Dades obtingudes de l’enquesta de població activa en l’últim trimestre de 2013 (ine.es).
Distribució dels ocupats segons el sector econòmic: Ocupats 16.758.200 Agricultura Industria Construcció Serveis 790.900 2.274.200 978.400 12.714.700 Dades obtingudes de l’EPA en l’últim trimestre de 2013 (ine.es).
Distribució dels ocupats segons els tipus d'ocupació: Empresaris 875.700 Autònoms 3.013.00 Assalariats 13.737.300 Dades obtingudes de ine.es.
4 Anàlisi de qualitat 2007: Taxa temporalitat 31.94% Salari mitjà 1502.5€/mes Taxa sinistralitat 5.27% Salari mínim Percentual del salari mitjà 570.6€/mes 37.97% Dades obtingudes de l’ugt.es i de la web factorhuma.com.
Nivell de formació de la població espanyola al 2007: Primària i 1.ª etapa E. Secundaria 2.ª etapa E. Secundaria E. Superior 12.3% 12% 6.5% Dades obtingudes de la web de l’ine.es.
2013: Taxa temporalitat 23,02% Salari mitjà 1737.2€/mes Taxa sinistralitat 5.6% Salari mínim Percentual del salari mitjà 645.3€/mes 37.14% Dades obtingudes de l’EPA 2013, ugt.es i de la web del ministeri de treball de l’Estat Espanyol empleo.gob.es.
Nivell de formació de la població espanyola al 2013: Primària i 1.ª etapa E. Secundaria 2.ª etapa E. Secundaria E. Superior 46,0% 22,4% 31.6% Dades obtingudes de la web del ministeri d’educació de l’Estat Espanyol, dades del 2011 (indicadors de la OCDE 2013) educacion.es.
5 Preus, salaris, productivitat i distribució factorial de la renda Anys 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Salari mitjà 22.636,8 23.875,2 24.882 25.443,6 25.968 26.072,4 26.173,2 IPC 4,20% 1,40% 0,80% 3% 2,40% 2,90% 0.3% Salari Real 21.686,05 23.540,94 24.682,94 24.780,29 25.344,76 25.316,30 26.094,68 Productivitat 2 2 2 2 2 2 2 Dades obtingudes de invertirenbolsa.com, ugt.es i ine.es.
Variació salarial Entre el 2008-2007 Entre el 2009-2008 Entre el 2010-2009 Entre el 2011-2010 Entre el 2011-2012 Entre el 2012-2013 5.18% 4.04% 2.20% 2.01% 0.40% 0.38% Dades obtingudes a partir de càlculs fets amb les dades de l’INE.
Distribució factorial de la renda: 2008-2007 2009-2008 Excedent Excedent 2 2 Salaris Salaris 5.18 % 4.04 % En conclusió, durant els anys 2007-2008 els salaris van pujar més que l’IPC, un 5.18% i al 2008-2009 un 4.04%) el que ens porta a pensar que una pujada tan elevada dels salaris respecte l’IPC especialment al 2007-2008 podria portar a una baixada dels excedents dels empresaris, consegüentment aquest aportarà menys inversió i menys creixement, el que ens porta finalment l’augment de l’atur.
2010-2009 6 2 Excedent Excedent Salaris Salaris 2.20% 2 0.38% A partir de l’any 2009 es por observar que no pugen tant els salaris respecte a l’IPC del 2.20%, indicar que a partir d’aquest any va començar una crisi econòmica de caràcter mundial amb especial incisió a Europa de la que encara s’estan patint efectes a dia d’avui. Es viu una situació de pobresa en la que no hi ha un increment important del salaris, es consumeix menys per tant, baixa la demanda, el que provoca més atur i per tant, més desigualtat. Aquesta situació va anar a pitjor en els següents anys, fins al punt que, en el 2013 la taxa d’atur a Espanya va ser de gairebé el 26,03%.
D) ANÀLISIS 1) L’ evolució del mercat de treball a Espanya en el període 2007-2012: Anàlisis de quantitat: 2007-2013: Entre aquestes dues etapes no trobem una gran divergència, ja que, per exemple la població augmenta en menor quantia: al 2007 parlem de prop més de 45,2 milions de persones mentre que al 2013 sumen un total de 46,6 milions. Segurament, una de les diferències més importants a destacar és l’atur: degut al període de crisi econòmica al qual hem estat sotmesos aquests últims anys, la taxa d’atur a dia d’avui es prop de superar els 6 milions de persones, cosa que al 2007 només era 1,7 milions. Aquest període de recessió econòmica ha fet que augmenti l’atur a llarga durada al 2013, situant-se en un 13.03% (2007 és del 2.07%) i per tant, disminueixi el nombre d’ocupats, que al 2007 era d’aproximadament 20,5 milions de persones i a dia d’avui de prop més de 16,7 milions d’espanyols. Com a darrer terme caldria destacar que, la dona continua dominant en la població total tant al 2007 com al 2013 respecte a l’home.
Com s’ha destacat anteriorment, tot i que el nombre d’ocupats baixa al 2013 respecte al 2007, en ambdós anys el sector del servei apareix com a clar dominador amb 13,6 milions al 2007 i 12,7 milions al 2013, el sector de l’agricultura continua baixant en nombre d’afiliats ja que al 2007 comptava amb prop més de 885.000 persones i al 2013 no arriba a 800.000 persones. El sector que pateix també una forta davallada és el sector de la construcció que passa dels 2,7 milions de persones a no superar el milió al 2013. Per últim, el sector industrial 7 no és molt millor que els demés durant l’any 2013, ja que, també baixa en nombre de persones respecte al 2007: passa dels 3,2 milions de persones a 2,3 milions. Cal recordar però, que la baixa dels ocupats en les diferents distribucions fa referència a la crítica situació que viu el mercat laboral espanyol i la població espanyola en l’actualitat.
Per últim, fent referència a la distribució dels ocupats el clar dominador en ambdós anys són els assalariats, seguits pels autònoms, aquelles persones que treballen pel seu propi compte, el qual al 2007 compta amb prop més de 3,5 milions de persones i a 2013 disminueix situant-se en els 3 milions de persones. Per últim, els empresaris també disminueixen en quantia ja que, durant el 2007 sumen un total de 3,3 milions de persones i al 2013, ja només podem parlar d’ 1,1 milions de persones, destacant així el fort període de retallades que d’esta vivint i per tant, el gran nombre de persones que actualment es troben sense feina, en l’atur, tant homes com dones, joves que mai no han treballat com gent amb experiència.
Anàlisis de qualitat: 2007-2013: El període de recessió econòmica també el trobem il·lustrat en l’anàlisi que qualitat ja que, l’augment del salari mitjà és mínim (1.502,50€ a 1.737,2€). La taxa de temporalitat disminueix d’un 31,94% al 2007 fins a un 23.02% al 2013. També, tot i la pujada del salari mínim al 2013 respecte al 2007, com a curiositat cal dir que el salari mínim l’any 2012 és el mateix que al 2013, és a dir que no augmenta si no que és el mateix, 645,30€. El marge de millora arriba respecte a l’educació que tot i les retallades patides en aquest sector el percentatge de gent que arriba a obtenir uns estudis superior és molt superior al que es podia obtindré al 2007 ja que passa d’un 6,5% a prop més d’un 31%.
8 Comparació del mercat de treball a Espanya amb el de la Unió Europea al 2007 i 2013: convergència o divergència: Anàlisis de quantitats i qualitats d’Europa (UE-27) Dades d’Europa l’últim trimestre de 2013: TOTAL Població Total Unió Europea Homes 501.403.599 Població Activa Aturats Ocupats Inactius Taxa de activitat (16-64) Taxa d’atur (16-64) Taxa d'atur llarga durada (més d'un any) Taxa de dependència 243.931.500 23.045.000 216.963.500 21.455.995 57.6 % 10.80% 5.1% 2,31% Dades obtingudes de l’EUROSTAT.
Distribució dels ocupats segons el sector econòmic: Ocupats 216.963.500 Agricultura Industria-Construcció Serveis 11.065.100 48.599.800 157.298.500 Dades obtingudes de l’EUROSTAT e idescat.cat.
SALARI MITJÀ: 3.5000€/mes Dades obtingudes de L’EUROESTAT.
9 - Dones - 12.440.000 10.605.000 64.5% 51.1% 10.8% 10.9% 5.2% 5.1% Anàlisis de quantitats i qualitats d’Espanya Població Total España 46.609.652 22.941.196 23.668.456 Població Activa Aturats Ocupats Inactius Taxa de activitat (16-64) Taxa d’atur (16-64) Taxa d'atur llarga durada (més d'un any) Taxa de dependència 22.654.500 5.896.300 16.758.200 15.467.200 59.43 % 26.03% 13.03% 2,78% 12.199.300 3.087.100 9.112.200 6.311.300 65,90% 25.31% 24.21% 10.455.200 2.809.200 7.646.000 9.156.000 53,31% 26.87% 28.25% Salari mitjà 1737,2 €/mes Salari mínim 645,3€/mes Percentual del salari mínim respecte el mitjà 37.14% Dades obtingudes de la pàgina web de l’INE.
Comparació del mercat de treball a Espanya i a la Unió Europea l’any 2013 Per realitzar aquest anàlisi ens hem fixat en les dades quantitatives i qualitatives que ens oferien els instituts oficials d’estadística tant d’Espanya com d’Europa.
Aquest dades són; - Pel que fa a les quantitatives: població total, activa, població activa, aturats, ocupats i inactius. També les taxes de activitat, atur, atur de llarga durada i la taxa de dependència.
- Pel que fa a les qualitatives hem considerat que amb l’estudi dels salaris mitjans, els mínims i el percentual entre aquest dos podíem fer un anàlisis concloent sobre la qüestió.
Al comparar les dades d’Espanya amb la Unió Europea (d’ara en endavant UE) ens adonem de les diferencies, important, entre el nostre país i la UE. És evident que la crisis mundial que estem patint no ha tingut els mateixos efectes a tots el països membres de la Unió en especial en termes de treball i ocupació.
Per posar-nos en situació només cal dir que, mentre que a la UE es del 57,6% ( 243.931.500 persones de les 501.403.599 que formen la UE són actives) a Espanya es només del 59.43% ( 22.654.500 persones de les 46.609.652 totals son actives1).
A més la taxa d’atur espanyola casi triplica l’europea, a Espanya al 2013 hi havia un 26.03% d’aturats mentre que a la UE era només del 10,80%. Tot i que al 2012 l’Estat espanyol va fer una reforma de caire liberal respecte a les condicions de treball; aquesta encara no ha tingut cap efecte positiu sobre la població ja que, l’atur a Espanya continua pujant situant-se al últim trimestre de 2013 en aproximadament un 26.03%.
10 On si que trobem similituds es en l’atur per sexes que, en els dos territoris es superior el de les dones el que ens parla sobre la distinció laboral encara existent entre homes i dones en qüestió laboral. Aquesta característica es fa encara més evident si ens referim als salaris o al nombre de llocs de treball amb responsabilitat ja que, encara, a dia d’avui tant a Espanya com a la UE les dones cobren menys per el mateix treball que els homes i tenen menys possibilitat d’obtenir un lloc en la direcció de les empreses.
Pel que fa a l’atur a llarga durada cal dir que el d’Espanya és inferior a la mitjana europea ( 13,03% i 5.1% respectivament). Si analitzem aquesta taxa podem arribar a pensar que, potser a Espanya és inferior ja que, els treballs són més inestables. És a dir, tenim uns llocs de treball temporals, el que ens fa entrar i sortir de l’atur i per tant tenir més precarietat laboral.
Altre factor molt important per realitzar l’anàlisi és la taxa de dependència, es la relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys respecte al grup compres entre ambdues edats. Mesura la carrega que per a la població en edat de treballar representa la població en edats dependents. Espanya es troba llavors en una situació en la que haurà d’aplicar mesures urgents per tal d’incentivar la creació de nous llocs de treball amb mesures liberals; reducció de salaris, mobilitat dels treballadors, menys legislació o amb una visió més keynesianista aportant mesures socials a més de variables purament econòmiques. Tenint en compte que l’actual Govern espanyol és de dretes i que compta amb la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, les mesures que es prenguin seran més aviat de caire liberal com ja passa actualment.
Pel que fa a les remuneracions del treball es difícil fer una comparació entre Espanya i la UE ja que les diferencies salarials dins de la zona europea són molt grans. Per exemple el salari mínim a Romania es de 158€/mes mentre que a Luxemburg és de 1758€/mes el d’Espanya es situa en 645.20€/me . Tot i així si agafem el salari mitjà Europa és de 3.500€/mes i a Espanya 1737,20€/mes veiem que la diferència es gairebé del doble el que situa a Espanya per sota de la mitjana tant en salari mig com en salari mínim.
3)Anàlisi complerta de la situació del mercat de treball Espanya 2013: L’any 2013, tanca el mercat laboral espanyol amb un 76,07% de contractes indefinits i amb un 23,92% de contractes temporals, l’atur disminueix en 8.400 persones en el quart trimestre de 2013 i es situa en 5.896.300. en aquesta sèrie històrica de la EPA no es registrava un descens de l’atur en un quart trimestre des de el any 2004. Per sexe, l’atur disminueix amb 51.600 en els homes i augmenta un 43.200 en les dones. La taxa d’atur femenina es situa al 26,87%, mentre que la masculina baixa fins al 25,31%.
La reducció dels llocs de treball va provocar per tant, la reducció de la demanda d’una empresa per afegir treballadors a la seva empresa, a comparació amb l’anterior trimestre a augmentat 0,44% el treball indefinit així com el temporal s’ha reduït un 1,68% i amb un 1,53% el treball a temps complert. Va pujar en una part el treball parcial, el qual va augmentar en un 5,92%.
El sector que més a patit aquesta situació econòmica ha estat el sector de la 11 construcció que ha disminuït en un 3,47%, seguit del sector industrial amb un 0.26 % i per últim, el sector dels serveis en un 0.85% respecte al anterior trimestre de 2013.
Les empreses espanyoles, tant petites com grans, també han sofert retallades ja que, els centres que compten amb 1-9 treballadors han reduït els seus efectius en un 1.06%, els centres que compten amb 10-49 ho han reduït un 1.96% a comparació amb l’anterior any. Les empreses que tenen de 50-249 treballadors han hagut de reduir la seva plantilla en un 1.08% i per últim, les empreses que compten amb més de 250 treballadors han reduït un 1,15% en efectius respecte a l’any anterior.
Tant el treball públic com al privat presenten variacions anuals negatives. Al públic registra una taxa del -4,16% i el privat del -0,55%. En el conjunt de l’any la ocupació es redueix en 121.400 en el sector públic i en 77.500 en el privat.
Conclusió: La xifra total d’aturats a Espanya de l’any 2013 és de 5.896.300. Aquest atur, principalment és degut a les retallades que s’han fet en les empreses de treballadors, a part d’empreses com Kodak, Spanair o FADESA, grans empreses que han acabat fent fallida i han hagut d’acomiadar a tots els seus treballadors. A part, cal destacar la fallida d’importants entitats bancàries com Bankia, Caixa Catalunya, a part d’importants bancs de pensions. S’espera que la xifra vagi en augment ja que, joves estudiants que ja han acabat la seva carrera universitària o graus superiors i que s’haurien d’incloure dins el mercat laboral no poden perquè la demanda per part de les empreses és nul·la. A més, gent amb experiència laboral, demostrable ha vist com l’han acomiadat del seu treball i es troba sense ingressos per a poder mantindré a les seves famílies, el que provoca casos tan extrems com els desnonaments.
El que s’hauria de fer per acabar amb aquest període de crisi econòmica és baixar els salaris dels treballadors, que a vegades són excessius per a poder donar treball a més gent, també, totes les classes socials haurien de pagar impostos, i no només la classe obrera, sinó també els rics i per suposat, l’Església. Sota el nostre punt de vista, creiem que un factor que acabaria amb aquesta crisi econòmica seria també l’acomiadament massiu de gran part dels polítics i empresaris d’Espanya, que han transformat Espanya amb una país amb molta corrupció. S’hauria de repartir la riquesa de la qual gaudeixen molt pocs.. D’aquesta manera tothom tindria una petita part i es podria acabar amb aquesta recessió que tant de mal està fent a la població espanyola que ho pateix.
12 Bibliografia - INE (http://www.ine.es) - MTAS (http://www.mtas.es) - La OCDE (http://www.oecd) - La Unió Europea (http://europa.eu.int) - EUROSTAT(http://europa.eu.int/comm/eurostat), - MINISTERI D’ECONOMIA(mineco.es) - Banc d’Espanya (bde.es) - Fons Monetari Internacional( imf.org) i PNUD - Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.es) - BBVA (http://www.bbva.es) -http://www.cadenaser.com/economia/articulo/espana-cierra-2012-tasa-paro-26alta-historia/csrcsrpor/20130124csrcsreco_2/Tes http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/ Otros%20informes%20de%20siniestralidad%20laboral/Informes%20interanuales %20anteriores/Informe%20siniestralidad%20enero_diciembre%202012.pdf -http://www.clipmedia.net/ficheros/2012/08_ago/sk373.pdf http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1973 %3ALa+siniestralidad+laboral+cae+a+cifras+de+hace+30+a%C3%B1os&Itemid=23 &lang=ca -http://elpais.com/ http://www.elmundo.es/index.html?a=BMWdd13c97d8bc4c4b7a6306079fe2d474b &t=1365619393 -http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/997523/datos-paronoviembre-2012--4907817-desempleados-espana/ 13 ...