Tema 1 Entorn Economic Mundial (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Entorn Economic Mundial
Profesor G.C.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 07/11/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Resums / Apunts tots els temes entorn economic mundial ub segon ade gemma cairo

Vista previa del texto

ENTORN ECONÒMIC MUNDIAL Rel. Producció TEMA 1: ESTRUCTURA I DINÀMICA CAPITALISTA E. Economica = organització social Conceptes bàsics Rel. Distribució Rel. Consum “Forma de produir” Societat Forces productives =org. Tècnica =grau desenvolupament F.P.
= Recursos humans i materials “Progrés ” Les societats pre-capitalistes utilitzaven una circulació simple de mercaderies.
L’objectiu: satisfer una necessitat. Ex: canvio una cosa per una altre.
Es produeix el canvi a les societats capitalistes on: Circulació capitalista de mercaderies. Ara l’objectiu es l’obtenció d’una quantitat de diners superior a la inicial amb la que anava al mercat, en resum, l’obtenció de benefici o excedent.
CAPITALISME economía de mercat mercat lloc central per generar excedent Canvia el valor d’ús pel valor de canvi El cicle del capital FT D – M - P MP 1 - M’ - D’ 3 2 1. Aquesta primera fase explica com funciona d’una forma estàtica, tenim una quantitat de diners que invertim comprant mercaderies. La força de treball es una novetat capitalista i aquesta té un preu.
Contra major sigui el grau d’assalarització + desenvolupament capitalista 2. En aquesta fase es fa el factor productiu i es configuren les mercaderies finals.
Es genera/crea el valor.
3. La mercaderia final es porta al mercat. En aquesta fase es dona la realització de valor. Explica com venem les mercaderies per obtenir un excedent.
D’ > D ENTORN ECONÒMIC MUNDIAL V’ = C + V + pl Reposició Valor final K constant plusvalor = excedent Es relaciona amb progrés ja que inverteix l’excedent en els factors productius per ser més eficient.
(Revolució tècnica) K variable Què es capital? És un valor que s’ha creat sota unes determinades condicions capitalistes   Mitjans productius privats Força de treball assalariada K = utilitzat per generar + valor “Motors” del capitalisme Progrés “sense progrés no hi ha avenç de la societat” - eficient Competitivitat “com repartir l’excedent” Rendibilitat “recerca excedent” ESTRUCTURA CAPITALISTA g’ = Competitivitat per veure qui s’emporta + Bº ACUMULACIÓ Procés de reproduir el cicle del capital Lògica del capital Creixement econòmic Les lleis de l’Acumulació de capital La base de les lleis és el progrés (capitalista) + rendibilitat.
1. Sobrepoblació relativa  El capitalisme per créixer, tendeix a generar un excés de població i com a conseqüència genera atur.
Atur caract. Intrínseca taxa natural d’atur  També, aquesta llei, és un mecanisme regulador del salari. Si hi ha excés d’oferta baixa el salari.
Factor de demanda: si baixes molt els salaris també ENTORN ECONÒMIC MUNDIAL  Subocupació: la gent treballa menys hores per a que persones puguin aprofitar aquestes hores per treballar i no estar a l’atur.
2. Proporcionalitat S1: mitjans prod.
Diu que en la economia tenim dos sectors  S2: bens consum S’ha de donar una certa proporcionalitat / equilibri en la inversió d’aquests dos sectors. Si creix en equilibri la inversió també creixerà en proporció la renda.
K= Bº Equilibri entre valor produït = cap. produir Y primàries = Demanda solvent = cap. consumir L= w Capactitat produir > Capacitat consumir És relativa perquè té associats uns preus determinats per a guanyar una taxa de guany concreta SOBREPRODUCCIÓ Sobreproducció física: es produeix molt i no es ven, el valor afegit es 0.
També podem parlar del subconsum com a causa de les rendes insuficients 3. La tendència decreixent de la taxa mitjana de guany El capitalisme entra en crisi a causa de la sobreacumulació de capital.
SOBREACUMULACIÓ (MP) tg Impossibilitat de rendibilitzar aquell capital que hem invertit perquè tenim el “mercat” saturat.
Els efectes de la dinàmica capitalista 1. Cicles Fases d’expansió i recessió Creixement no uniforme del capital Podem trobar tres tipus els quals es poden sobreposar entre ells:    Cicles llargs (Kondratiev): relacionats amb el canvi tecnològic Cicles mitjans (Juglar): desajustos entre oferta i demanda Cicles curts: relacionats amb la dinàmica política ENTORN ECONÒMIC MUNDIAL 2. Concentració i centralització del capital Estem en una època de mercats monopolitzats on les decisions cada cop són més centralitzades.
3. Expansió exterior del capital Ampliació marc acumulació del capital Internalització del capital 4. Periodificació: Fases de desenvolupament capitalista (històriques i estructurals) Actualment: fase monopolista de base mundial Idees clau      El mode de producció capitalista es reprodueix dinàmicament mitjançant l’acumulació de capital.
Aquesta acumulació de capital està regida per lleis econòmiques:  La llei de sobrepoblació relativa o força de treball sobrant  La llei de proporcionalitat queda reflectida en els desequilibris entre el valor produït i la demanda solvent generada  La tendència decreixent de la taxa mitjana de guany, com a conseqüència que a mesura que augmenta la massa de capital, cada vegada és més difícil rendibilitzar-lo.
La forma del creixement capitalista es cíclic, per la qual cosa experimenta diferents fases d’auge, crisi, depressió i recuperació.
Concentració i centralització de capital Les dificultats d’acumulació de capital en el mercat intern generen l’expansió exterior.
...

Tags: