Tema 8 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Sistema de Penes i Sancions
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Sistema de penes i sancions TEMA 8. Treballs en benefici de la comunitat (TBC) Característiques de les penes comunitàries  Les penes comunitàries tenen un abast comunitari, és a dir, es compleixen en societat, en companyia. A més, la pena té un interès col·lectiu.
 Implica tenir una o més obligacions, se li exigeixen al penat una sèrie de condicions. Per això i perquè el penat està en un mitjà obert, la persona està supervisada constantment.
 El principal benefici és que hi ha una prevenció especial positiva, és a dir, resocialització: El delinqüent està en contacte amb les persones i participa dels interessos col·lectius de la societat.
Penes comunitàries a Espanya  TBC  Suspensió de la pena amb regles de conducta (arts. 83-84) Probation Històricament comença quan es proposa que els menors (adolescents) que estan complint una pena, en lloc de fer-ho, realitzin un treball per a una altra persona. Això evoluciona amb el temps a la probation.
El problema és fins a quin punt es tradueix la probation al sistema de penes espanyol. La pena més similar seria la suspensió amb regles de conducta. La probation en el dret anglosaxó sempre implica la suspensió de la condemna.
Hi ha variacions entre països en diferents aspectes: - Nivell de supervisió de la persona sotmesa a probation. Als països anglosaxons hi ha un major control per part del probation officer. En canvi, d’altres països vigilen menys.
- Vigilància del probationer. Poden ser voluntaris o professionals que es dediquen a això (països anglosaxons).
- Administració de la probation. Molts països la acostumen a administrar a través dels jutjats. Altres països, com la Xina, a través del poder executiu. Finalment, altres, com Indonèsia, a través del fiscal.
- Trencament de la condemna. Hi ha països que són molt més taxatius i l’individu ha de passar a complir la pena, mentre que d’altres amplien el termini.
TBC a Espanya En un inici, el TBC existia a la llei, però era una pena molt secundària a causa, entre d’altres motius, per la desconfiança dels jutges i tribunals a l’hora d’aplicar-la. Però a partir de la reforma del CP de 2003, el TBC comença a guanyar molt pes i passa de ser una pena molt secundària a una pena alternativa que es pot aplicar des del primer moment.
Regulació legal Alguns articles que contemplen el TBC com a pena són l’art. 153.1 CP (fa del TBC una pena principal) o l’art.
171.5 CP.
Supòsits d’aplicació  Es pot aplicar com a pena principal o com a pena alternativa a una altra.
 Es pot aplicar com a complement a una suspensió (art. 84)  Es pot aplicar en cas de responsabilitat subsidiària per impagament de la multa (art. 53) 1 Sistema de penes i sancions Si en cap dels 3 supòsits, la persona no accepta la pena, no se li pot aplicar un TBC.
Persones implicades  El jutge que ha dictat el TBC i el penat.
 Servei d’execució de mesures: grup de persones que controlen que penat que accedeix al TBC l’estigui portant a terme. El fonament és que el TBC implica la supervisió per part d’altres persones.
 Altres professionals: persones que estiguin vigilant directament al penat, tot i que no pertanyin a l’Administració de Justícia (psicòlegs, treballadors d’ONGs, etc.).
Règim d’execució 1) La persona ha de prestar el seu consentiment per a dur a terme el TBC. En cas d’obligar-la, s’estaria vulnerant el principi constitucional de dignitat.
2) Una persona que compleix TBC segueix complint amb el règim de cotització de la Seguretat Social.
3) No pot suposar mai treballs forçats ni la persecució per part de l’Estat de beneficis econòmics.
4) Les Administracions tenen l’obligació legal de proporcionar llocs de treball de TBC.
5) El passos que es segueixen quan es condemna a TBC són: Primer, el tribunal imposa el TBC. Després, el subjecte s’ha de reunir amb l’equip d’assessorament, que realitza una entrevista inicial en la qual es s’avaluen 3 elements: a. Nivell de perillositat: avaluació del risc. Es mira si el TBC serà bo o no per a la persona.
b. Elecció del TBC concret. Es concreta quin és el millor TBC per a l’acte delictiu comès per la persona.
c. Determinació de la forma de compliment del TBC. Sempre obliga a que el penat l’accepti i es fa un document de compromís, on el penat sabrà qui és la persona que el supervisarà, quina tasca realitzarà, quantes hores, etc.
Qui s’encarrega del seguiment de la persona en el TBC és el jutge de vigilància penitenciària.
Trencament  Si la persona falta més de 2 jornades laborals.
 Si la persona no fa res, no treballa.
 Si, reiteradament, es nega a les obligacions que li imposa el seu encarregat.
 Si presenta mala conducta, crea problemes. Es desvirtua l’esperit del TBC.
Les faltes justificades no abonen el dia de TBC. Si la falta es justifica no hi ha problemes, però haurà de complir el TBC del dia que s’ha absentat.
El CP només contempla substitucions del TBC quant a presó. En cas de faltes greus es revoca el TBC i hauria d’entrar a complir la pena a presó. Si la falta no és greu, se li poden imposar altres obligacions en el TBC o prorrogar-lo.
2 ...