Lliçó 12: Pensions (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 04/01/2015
Descargas 67
Subido por

Vista previa del texto

ECONOMIA ESPANYOLA Lliçó 12: Pensions ECONOMIA ESPANYOLA Lliçó 12: Pensions Definició de pensions: Les pensions són salari diferit, això vol dir que és un salari que mentre el treballador era actiu no el va cobrar. Aquest salari és el que aquesta persona cobrarà quan es jubili.
Però les pensions realment no són diners que li pertoquen a cada un, sinó que els joves que treballen avui són les que paguen les pensions de les persones que avui estan jubilats.
Sistemes de pensions Capitalització (fons de pensions) Repartiment (cotitzacions) Com es calculen les pensions: Per calcular la pensió s’ha de tenir en compte els anys de salari que computen en tota la vida d’aquella persona. Per aquest fet les pensions de les persones són molt baixes perquè es té en compte també els primers anys de vida de les persones on tenien menys salari.
En aquest tema de les pensions s’han fet reformes per poder solucionar el problema del pagament de pensions.
REFORMA ZAPATERO Aquesta reforma va tocar dos aspectes: *Per optar al 100% de la pensió, s’allarga el temps fina tenir almenys 35 anys cotitzats.
*L’edat de jubilació fins la reforma era de 65, però amb la reforma l’edat per poder jubilar-se serà de 67 anys progressivament Aquesta reforma de fet és una penalització a la societat ja que el que fan és baixar les pensions. El que porta al govern a actuar d’aquesta manera és la situació demogràfica i econòmica del país: - Atur (no cotitzacions) Creixent envelliment població Pensions mitges més altes Al 19995 es va crear un Fons de pensions proposat per l’estat per guardar-hi uns diners destinats a les pensions i fer front al pagament d’aquestes en cas de problemes.
REFORMA RAJOY Aquest govern fa les següents actuacions en el tema de pensions: *Desvincula la revalorització de pensions: abans pujaven igual que pujava l’IPC, i amb aquesta reforma es vinculen al creixement del PIB i a altres variables cosa que fa que els pensionistes perdin capacitat adquisitiva.
*Introdueix un indicador de sostenibilitat que informa al pensionista lo que li pot tocar segons la seva esperança de vida i és una manera de protecció davant l’allargament de vida.
...