Exemples_Fongs (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

FONGS (REGNE PROTOZOA, REGNE CHROMISTA I FONGS (REGNE PROTOZOA, REGNE REGNE FUNGI) Organismes eucariotes, heterotròfics, de digestió externa (ingestió només en els fongs ameboides), plasmodials, unicel·lulars o filamentosos, paret cel·lular típicament quitinosa (cel·lulòsica en pseudofongs), saprobis, paràsits o mutualistes.
Viuen en ambients molt diversos. Són un component vital en l’estructura i funcionament dels ecosistemes, ja que desenvolupen funcions de tipus ecològic i fisiològic. Alhora, poden ser mediadors i integradors contribuint al desenvolupament de las poblacions vegetals, especialment al de les espècies arbòries.
 ORGANITZACIÓ REGNE PROTOZOA - MIXOMICOTS (FONGS AMEBOIDES) Tal·lus plasmodial, amb aspecte i moviments d’ameba gegant i nutrició per ingestió REGNE CHROMISTA - STRAMENOPILES Paret cel·lular de cel·lulosa i flagels en cèl·lules reproductores. El seu tal·lus és típicament filamentós. Foto: Saprolegnia REGNE FUNGI (fongs veritables) - ZIGOMICOTS Esporangi Fongs amb hifes cenocítiques (sense septes), reproducció sexual per gametangiogàmia amb formació posterior d’una zigòspora i l’asexual mitjançant esporangiòspores. Ex. Rhizopus (fotos) - ASCOMICOTS Grup molt ampli de fongs morfològicament diversificat amb hifes septades. Presència d’ascs i ascospòres.Hi trobem paràsits, sapròbis i simbionts.
Ex. Saccharomyces, Phyllactinia, Morchella, Helvella, Tuber.
- BASIDIOMICOTS Phyllactinia (clistoteci) Saccharomyces (pa, cervesa i vi) Morchella Ordre Pezizal (apoteci obert) - BASIDIOMICOTS Meiosporangis característics: basidis, que contenen basidiòspores. Hifes septades que formen el miceli. Inclou organismes paràsits, sapròbis o mutualistes.
Ex. Agaricus, Puccinia, Stereum, Fomes, Hydnum, Astraeus.
Agaricus Fomes Astraeus Puccinia (Roia) Malaltia plantes, ex. Roser - FONGS MITOSPÒRICS Conidi Conidiòfor Grup informal sense base filogenètica que es reprodueixen asexualment per conidis.
Ex. Aspergilus (fotos) - LÍQUENS (veure fitxa a part)  APLICACIONS AMBIENTALS: - Participen en el cicle del carboni descomponen les plantes mortes i la matèria animal tornant el carboni al medi.
- Modifiquen la permeabilitat i estructura del sòl mitjançant les hifes.
- Representen font d’aliment per alguns vertebrats (incloent els mamífers) i invertebrats.
- Són hàbitat d’invertebrats, algues i altres fongs.
- participen en la creació i alteració de nínxols ecològics.
- estableixen associacions mutualistes amb plantes (les micorrizes són la simbiosi entre el fong i l’arrel d’una planta), termites, formigues i amb algunes espècies d’algues (líquens).
- intervenció de fongs mesòfils i termòfils en el compostatge.
- Els degradadors de lignina (basidiomicets lignolítics) desenvolupen una funció important en bioremediació com a biodescontaminadors d’aigües o sòls contaminats.
Exemples de fongs que degraden la lignina són: Pleurotus, Lentinus, Volvariella i Auricularia Volvariella Auricularia Pleurotus Lentinus REFERÈNCIES - LLIMONA, X.; BALLESTEROS, E.; BRUGUÉS, M.; COMÍN, F.A.; CROS, R.M.; MOLERO, J.; ROMERO, J.; TOMÀS, X. & TORRELLA, F. 1985. Plantes inferiors. In: Història Natural dels Països Catalans, vol.4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
- RUIZ HERRERA, JOSÉ. El asombroso reino de los hongos, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato del Cinvestav.
- Los hongos, Inst. Suheidy Valentín.
- http://www.biologia.edu.ar Elaborat per Sara Banal,, Sonia Castaño, Silvia Palomero y Eloi Rovira ...