Python-for (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Informatica
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Sentència for Permeten executar repetidament un bloc de sentències un número de vegades controlat pel contingut d'una llista. La sintaxi bàsica és: for variable_de_for in llista: sentència 1 sentència 2 ...
Les sentències del bloc de codi associat s'executen una vegada per a cada valor en la llista, i en cada execució la variable associada al bucle variable_de_for pren successivament cadascun dels valors de la llista. La variable que apareix fa de contador, és una variable que recorre la llista.
range(): generar seqüències numèriques d'enters. Es poden fer servir com a llistes de for.
range(inici,limit,pas) seqüències de floats: numpy.arange() Tanmateix, si no necessitem la llista en si mateixa i només volem fer iteracions del bucle for és millor usar la funció xrange().
xrange(inici,limit,pas) Mentre que range() genera la llista completa i la guarda en memòria, xrange() és una funció que proporciona els valors un a un, de manera que estalvia memòria i és més ràpida.
La comanda break permet interrompre l'execució d'un bloc for. Quan s'executa aquesta comanda l'execució salta el què quedi del bloc for i segueix amb el programa.
La comanda break es pot combinar amb la sentència else. En un bucle for el bloc de codi associat a la sentència else s'executa si el bucle no s'ha interromput en cap moment mitjançant un break.
La sentència continue permet interrompre la iteració del bloc for en curs i saltar directament a la iteració següent.
...