tp's fisio basica 2 miembro superior (2016)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisioteràpia Bàsica II
Profesor A.C.
Año del apunte 2016
Páginas 24
Fecha de subida 19/10/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

maniobras de miembro superior

Vista previa del texto

Palpació + origen + inserció Cintura escapular ARTICULACIÓ ESCAPULO TORÀCICA PALPACIÓ REGIÓ SUPERIOR: -Trapezi: Origen: protuberància occipital externa, lineal nucal superior, lligament nucal i apòfisis espinoses C7 – T12.
Inserció: espina de l’escàpula i terç acromial de la clavícula.
Innervat: n. Accessori (XI) Funció: elevació de la cintura escapular i rotació de la escàpula, ajudant a l’adducció de l’espatlla.
Extensió i inclinació homolateral i rotació contra lateral del cap.
Superior: de cúbit pro flexió de colze i fent extensió Mig: ho mateix que superior Inferior: de cúbit pro braç estirat en diagonal i fent extensió -Elevador de l’escàpula Origen: apòfisis transverses de C1 - C4 Inserció: angle superior de la escàpula.
Inserció: n. Dorsal de la escàpula Funció: elevació de l’escàpula palpació: Només podem palpar cara lateral ja que és complicat de palpar: Entre trapezi superior i ECM just cara lateral ECM, es troba en tensió fent elevació de l’escàpula.
-Serrat Anterior: Origen: 1-9 costella Inserció: vorell medial de l’escàpula.
Innervat: n. Toràcic llarg.
Funció: aplicar l’escàpula contra les costelles Palpació decúbit supí, extensió braç amunt amb puny mirant sostre, amb resistència al puny.
Pectoral Menor Origen: 3-5 costella.
Inserció: apòfisis coracoides.
Innervat: n. Pectoral.
Funció: porta la escàpula cop a baix, angle inferior.
palpació: Sedestació, flexió+extensió del braç de manera que quedi darrere l’esquena (foto). I palpem la coracoides, allà trobarem al realitzar una extensió més pronunciada, tensionada el pectoral menor.
Còfia dels rotadors (manegot) SIRS : supraespinós, infraespinós, rodó menor, subescapular Supraespinós Origen: fossa supraespinosa Inserció: tubercle major de l’húmer (troquiter) Innervació: n. Supraescapular Funció: abducció de l’espatlla Palpació: Contracció supraespinós dits de manera profunda a fosa supraespinosa Infraespinós Origen: fossa infraespinosa Inserció: tubercle major de l’húmer.
Innervació: n. Supraescapular.
Funció: rotació lateral de la espatlla Palpació: decúbit pro, cap girat cap al mateix lloc que el braç, espatlla en 90 graus, amb avantbraç penjant, demanar que pacient llevantí avantbraç fent una rotació externa, palpa per sota de la espatlla ....
Rodó Meno origen: vora lateral de l’escàpula inserció: tuberlce major de l’húmer (tròquiter) innervació: n. Axil·lar.
Funció: rotació lateral de la espatlla.
Palpació: decúbit pro, cap girat cap al mateix lloc que el braç, espatlla en 90 graus, amb avantbraç penjant, demanar que pacient llevantí avantbraç fent una rotació externa, palpa per sota de la espatlla mes a baix que infraespinós Subescapular Origen: fossa Subescapular Inserció: tubercle menor de l’húmer (troquin) Innervació: n. Subescapular Funció: rotació medial de la espatlla Palpació: sota de tot no palpable Rodó Major (no còfia rotadora) Origen: part posterior de l’angle inferior de l’escàpula Inserció: cresta tubercle menor de l’húmer (troquin) Innervació: n. Subescapular Funció: adducció extensió i rotació medial de l’espatlla Palpació: decúbit pro, cap girat cap al mateix lloc que el braç, espatlla en 90 graus, amb avantbraç penjant, demanar que pacient baixi avantbraç fent una rotació interna, palpa per sota de la espatlla mes a baix que infraespinós Dorsal ample Origen: apòfisis espinoses T7 – cresta sacre mitja, cresta ilíaca, tres ultimes costelles i angle inferior de l’escàpula.
Inserció: cresta de tubercle menor de l’húmer (troquin) Innervació: n. Toracodrosal Funció: adducció, extensió i rotació medial de l’espatlla.
Palpació: decúbit pron palpar vorell lateral de l’esquena.
Pectoral major Origen: clavícula, estèrnum i costelles I-VI Inserció: cresta de tubercle major de l’húmer Innervació: n. Pectoral Funció: adducció, flexió i rotació medial de l’espatlla Palpació: Pectoral major porció clavicular per sota de noranta graus pacient amb puny tancat fa una adducció.
Pectoral major porció esternal a 90 graus amb puny tancat fa adducció.
Pectoral major porció abdominal costal per sobre de 90 graus amb puny tancat fa adducció.
Subclavi Origen: primera costella Inserció: cara inferior de la clavícula Innervació: n. Subclavi.
Funció: estabilitzar clavícula 16/03/17 Coracobraquial Origen: apòfisis coracoides.
Inserció: meitat proximal i medial de l’húmer Innervació: n. Musculocutani.
Palpació: tuberositat deltoidea fins apòfisis coracoides fa flexió i adducció de espatlla amb colze prèviament flexionat.
Deltoide Origen: clavícula, acromi i espina de l’escàpula Inserció: tuberositat deltoidea de l’húmer Innervació: n. Axil·lar Funció: flexió, abducció i extensió de l’espatlla.
Palpació: sedestació, brazo abd+flexion, resistència. Haurem de trobar regió anterior, mitja i posterior.
Clavicular (anterior) sedestació el pacient te la espatlla a 90º de abducció amb colze flexionat, terapeuta demana a pacient fer una adducció horitzontal de l’espatlla i que terapeuta oposa resistència.
Acromial (mitjana) sedestació mateixa posició i pacient fa una abducció i terapeuta oposarà resistència.
Espinal (posterior) pacient es col·loca en 90º de abducció, amb colze flexionat, terapeuta aplica resistència en colze i que pacient faci una abducció horitzontal contra la resistència.
GLENOHUMERAL (EXÀMEN) • • • • • • Flexió : Principalment el Deltoides anterior – Pectoral Major Clavicular – Extensió: Deltoides post – Rodó Major – Dorsal Ample – Accessoris TRICEPS PORCIÓ LLARGA amb el braç en extensió Abducció: Suprespinós + Deltoides mig Adducció: rodó major, dorsal ample, fascicle inferior del pectoral major. També col·labora el coraco-braquial.
Rotadors medials: rodó major, dorsal ample i sobretot el SUBESCAPULAR.
Rotadors laterals: rodó menor, infraespinós, deltoides posterior Braç Bíceps braquial Origen: cap llarg: tubercle supraglenoïdal.
Cap curt: apòfisis coracoide.
Inserció: tuberositat radial Innervació: n. Musculocutani Funció: flexió colze i supinació de l’avantbraç.
Palpació cap llarg del bíceps: pacient decúbit supi, flexió de colze.
Palpació cap curt del bíceps: pacient decúbit supi o sedestació, porció curta (1) cal una petita resistència a la flexió de colze que esta en supinació, cal fer joc de contracció- relaxació quan es fa la flexió de colze per facilitar la palpació.
palpació cap curt del bíceps braquial: terapeuta bloqueja el avantbraç amb la caixa toràcica i separa músculs (1) cap llarg, (2) cap curt i (3) múscul Coracobraquial.
Braquial Origen: regió anterior de la meitat distal de l’húmer.
Inserció: tuberositat cubital Innervació: n. Musculocutani Funció: flexió colze.
Palpació braquial: col·loquem els dits per darrera del bíceps braquial i que pacient faci una flexió de colze resistit, el pacient prèviament es te que posar en pronació Tríceps Origen: cap llarg: tuberositat infraglenoidea.
Cap lateral: regió superior lateral del húmer Cap medial: regió inferior medial de l’húmer Inserció: olècranon.
Innervació: n radial Funció: extensió del colze i de l’espatlla.
Palpació: decúbit pro o sedestació i pacient fa una extensió contra resistència: Porció cap lateral (1) Porció cap llarg(2) Porció cap medial (3) Articulació colze - Húmer radial (Húmer – radi) - Húmer cubital (Húmer – cúbit) - Radio cubital (proximal-colze/ canell-distal) Asseguren una regulació amb un sistema de frontissa (visagra de la porta), que regula la longitud de l’extremitat superior.
Està associat amb els moviments de la glenohumeral i de la cintura escapular. Es a dir, pot combinar amb altres zones.
Capítol amb el cap del radi. No hi ha pràcticament fregament. Funció prono-supinació i ajuda a la flexió - extensió Tròclea amb cúbit. Funció flexió-extensió PALPACIÓ REGIÓ AVANTBRAÇ Músculs cara anterior: flexors, desviadors radial-cubital Músculs cara posterior: extensors, desviadors radial-cubital, i supinadores PALPACIÓ: 5 dits de la ma regió anterior, pulgar (trajectòria del pronador rodó), index (trajecte dl flexor radial del carp), tercer (palmar llarg),quart (múscul flexor superficial dels dit) quinto sobre el cúbit (flexor cubital del carp).
Pronador rodó: Origen: cap humeral: epicòndil medial Cap cubital: apòfisis coronoides Inserció: tuberositat pronadora del radi Innervació: n. Medià Funció: pronació i flexió de colze Palpació: cal que pacient estigui assegut y que faci una pronació intermitent amb el puny tancat i es pot percebre la tensió del cos muscular sota els dits.
També es pot fer el recorregut fins la part distal en la inserció en el terç mig de la cara lateral del radio.
Flexor radial del carp Origen: epicòndil medial del húmer Inserció: base anterior del II metacarpià Innervació: n. Medià Funció: flexió i abducció radial del carp, pronació i lleugera flexió de colze Palpació: sol·licitem al pacient que faci una flexió de dits, flexió de canell més una inclinació radial, el tendó que es vol explorar es el més lateral dels tendons visibles en el terç inferior de la cara anterior del avantbraç. Podem fer una resistència quan pacient faci la inclinació radial Palmar llarg Origen: epicòndil medial del húmer Inserció: en retinacle aponeurosis palmar flexor i Innervació: n. Medià Funció: tensa retinacle flexor i la aponeurosis palmar, lleugera flexió dels dits II-V Palpació: pacient fa pinça per veure tendó, el cos sol·licitem que pacient faci una flexió de canell i baixem per el tendó fins arribar al múscul (múscul inconstant) Flexor cubital del carp Origen: cap humeral epicòndil medial del húmer Cap cubital: porció medial de l’olècranon Inserció: os pisiforme, ganxo del ganxut i V metacarpià Innervació: n. Cubital.
Funció: flexió i abducció cubital del canell Palpació: tendó més intern dels visibles en la cara anterior del avantbraç, pacient fa una flexió i una inclinació cubital del canell (palpar part distal del avantbraç Flexor superficial dels dits Origen: cap humero-cubital epicòndil medial, apòfisis coronoides Cap radial: cara anterior del radi Inserció: cos de la falange mitja dels dits II – V Innervació: n. Medià Funció: flexió de l’articulació interfalàngica proximal i de les articulacions per on passa.
Palpació: sol·licitem que pacient faci tancament de puny i realitzar flexions breus i repetides de canell, també es pot fer això amb una lleugera inclinació cubital.
(no es pot palpar el flexor profund dels dits) Origen: meitat proximal del cúbit i membrana interòssia.
Inserció: base falange distal dit II-V Innervació: dits I-III n. Media Dits IV- V n. Cubital Flexor llarg del polze Origen: cara anterior del radi(epicòndil medial) Inserció: Base anterior de la falange distal del polze Innervació: n. Medià Funció: flexió de l’articulació interfalàngica del polze i de les articulacions per on passa.
Palpació: El tendó: es pot percebre en la cara palmar de la primera falange del polze si sol·licitem al pacient que faci flexions repetides i rapides de la articulació interfalàngica del polze.
Múscul: cal posar els dits per fora del múscul flexor radial del carp i sol·licitar al pacient que faci contraccions repetides de la segona falange del polze per percebre la contracció d’aquest múscul sota dels nostres dits.
Pronador quadrat Origen: quart distal anterior de cúbit Inserció: quart distal anterior del radi Innervació: n. Medià Funció: pronació Anconi Origen: epicòndil lateral del húmer Inserció: vora lateral del olècranon i cara proximal del cúbit Innervació: n. Medià Funció: lleugera extensió de colze Palpació: sobre el vorell lateral del olècranon cal posar els dits i fer un lliscament en sentit inferolateral per el avantbraç sense perdre el contacte amb la pell sota la qual es nota relleus musculars, pacient te que fer contraccions rapides de extensió de colze per percebre millor el cos muscular. (en la figura es el 1) Supinador Origen: epicòndil lateral de l’húmer, cresta supinador Inserció: quart proximal del radi Innervació: n. Radial Funció: supinació de avantbraç.
Palpació: pacient amb colze flexionat a uns 45 graus, i el avantbraç te que estar en supinació, amb la presa com la foto, sol·licitem que pacient realitzi moviments de supinació, al fer la contracció podem percebre sota dels dits el moviment.
Extensors avantbraç (grup muscular extern) Extensor radial llarg del carp Origen: cresta supraepicondilia lateral del húmer Inserció: base ( posterior) del II metacarpià Innervació: n. Radial Funció: extensió i desviació radial del carp Palpació: pacient fa flexió de colze i palpem epicòndil lateral o olècran, demanar pacient que faci una flexió dit, extensió canell i desviació radial.
Tendó del múscul extensor radial llarg del carp on la inserció es al lateral de la cara dorsal de la base del 2 metacarpià pacient tanca puny.
Braquioradial Origen: vorell lateral de l’húmer. Paret intermuscular lateral del braç Inserció: apòfisis estiloides del radi Innervació: n. Radial Funció: flexió de colze i porta avantbraç cap a la posició neutre.
Palpació: posició del braç en repòs sobre la llitera en flexió de colze i posició neutre pel que fa a la pornosupinació , pacient fa desviació radial podem oposar resistència.
Extensor curt radial del carp Origen: epicòndil lateral del húmer Inserció: base posterior del III metacarpià Innervació: n. Radial Funció: extensió del carp Palpació: repetim posició anterior del pacient i demanem que faci flexió de dits i màxima extensió de canell.(en la figura es el 2) Extensor cubital del carp Origen: epicòndil lateral cara posterior lateral proximal del cúbit Inserció: estiloides del V metacarpià Innervació: n. Radial Funció: extensió i desviació cubital del canell Palpació: posició la mateixa però demanar desviació cubital ( en la figura es el 1) Extensors del dits Origen: epicòndil lateral del húmer Inserció: aparell extensor dels dits base de la falange distal dels dits II- IV Innervació: n radial Funció: extensió dels dits trifalangics i de les articulacions per on passa Palpació: posició del braç en repòs sobre la llitera en flexió de colze i pronació, demanar al pacient que faci com si toques el piano sobre la llitera,(també amb ma forma de garra).
Extensor del 5e dit Origen: epicòndil lateral húmer Inserció: aparell extensor dels dits, base de la falange distal 5e dit.
Innervació: n. radial Funció: extensió del V dit i de les articulacions per on passa.
Palpació: aquest múscul es troba entre extensors del dits i el extensor cubital del carp.
Extensor del índex Origen: membrana interòssia (posterior), cara posterior del cúbit.
Inserció: aparell extensor, base de la falange distal del índex.
Innervació: n. Radial Funció: extensió de índex i de canell.
Palpació: posició del braç en repòs sobre la llitera en flexió de colze i pronació i moure el índex, es pot ficar una mica de resistència, (mirar part distal del avantbraç).
Extensor llarg del polze Origen: membrana interòssia ( posterior), cara posterior del cúbit.
Inserció: aparell extensor. Base de la falange distal del polze.
Innervació: n. Radial Funció: extensió del polze y desviació radial del carp.
Palpació: tomar la referencia de tabaquera anatòmica, forma un trangle amb el tendó del extensor curt del polze( pujar i baixar polze).
Extensor curt del polze Origen: membrana interòssia posterior. Cara posterior del radi.
Inserció: aparell extensor base de la falange proximal del polze.
Innervació: n. Radial Funció: extensió del polze i desviació radial del carp.
Palpació: tenir de referencia la tabaquera anatòmica, demanar al pacient fer una extensió de dits i separar el polze de la resta de dits (flexió de la falange, puja i baixar.
Abductor llarg polze Origen: membrana interòssia posterior, zones adjacents del radi i cúbit.
Inserció: base del I metacarpià.
Innervació: n. Radial Funció: abducció de polze i desviació radial del carp.
Palpació: tenir de referencia la tabaquera anatòmica, vorell radial cara anterior, obrir i tancar (abducció de polze) Ma Ossos del carp Primera fila • Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme Segona fila • Trapezi, trapezoides, os gran, ganxos i piriforme.
Eminència tènar (ordre del centre cap a fora) Adductor del polze Origen: cap transversal: II i III metacarpià Cap oblic: os gran Inserció: sesamoide medial, base de la falange proximal.
Innervació: n. Cubital Funció: adducció del polze.
Palpació: espai interdigital foto Flexor curt de polze Origen: cap superficial: retinacle flexor Cap profund: os gran, trapezi, trapezoide, i I metacarpià.
Inserció: cap superficial: sesamoide lateral Cap profund : sesamoide medial Innervació: cap superficial: n. Medial Cap profund: n. Cubital Funció: flexió de polze Palpació: fer una flexió de polze amb resistència Abductor curt del polze Origen: retinacle flexor, escafoides Inserció: sesamoide lateral, base de la falange proximal, aparell extensor.
Innervació: n. Medià Funció: abducció del polze Palpació: ma de costat, i fer resistència ala abducció Oponent del polze Origen: retinacle flexor del polze Inserció: I metacarpià Innervació: n. Medià Funció: oposició del polze.
Palpació: fe una oposició al polze quan es fa la pinça amb la meva ma, y palpar.
Eminència hipotènar (ordre del centre cap a fora) Palmar curt Origen: retinacle flexor i ganxo del ganxos Inserció: base de la falange proximal del 5e dit Innervació: n. Cubital Funció: flexió de la articulació metacarpofalàngica del 5e dit Palpació: es la part més superficial de la eminència hipotènar Oponent del 5e dit Origen: retinacle flexor i ganxo del ganxut Inserció: cos del V metacarpià Innervació: n. Cubital Funció: oposició Palpació: oposició quan es fa la pinça resistència en el menovell Flexor del 5e dit Origen: retinacle flexor i ganxo del ganxos Inserció: base de la falange proximal del 5e dit Innervació: n. Cubital Funció: flexió de la articulació metacarpofalàngica del 5e dit Palpació: fer una flexió del 5 dit amb resistència.
Abductor del 5e dit Origen: retinacle flexor i pisiforme Inserció: base medial de la falange proximal del 5e dit Innervació: n. Cubital Funció: abducció i oposició del 5e dit Palpació: vorell lateral amb oposició en menovell al fer la abducció.
MUSCULS ENCARREGATS DE FER LA FLEXIÓ DE LA METACARPOFALANGICA • Lumbricals interossis, interossis dorsals i palmars LA CARECTERÍSTICA ANOTÒMICA DELS MUSCULS LUMBRICALS, ÉS QUE S’ORIGINA EN ELS TENDONS I NO EN ELS OSSOS.
ELS INTEROSSIS PALMARS SÓN ADDUCTORS.
ELS INTEROSSIS DORSALS SÓN ABDUCTORS.
...

Comprar Previsualizar