TEMA 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Sociología
Año del apunte 2014
Páginas 43
Fecha de subida 11/09/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Todos los temas, completos y bien explicados

Vista previa del texto

VII. Canvi social i cultural Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Assignatura: Sociologia 2011-2012 Professorat: Teodor Mellen Barcelona www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL CONTINGUT: VIII.1. Conceptes de canvi VIII.2. Característiques de la societat tradicional VIII.3. De la tradició a la modernitat VIII.4. Característiques de la societat moderna VIII.5. Balanç de la modernitat VIII.6. De la modernitat a la postmodernitat VIII.7. Característiques de la societat postmoderna VIII.8. Postures en l’era postmoderna Barcelona www.eae.es 2 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VII.1. Concepte de canvi Barcelona www.eae.es 3 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.1. Conceptes de canvi SOCIETAT TRADICIONAL Barcelona MODERNITAT NOSALTRES SOM AQUÍ POSTMODERNITAT www.eae.es 4 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VII.2. Característiques de la societat tradicional Barcelona www.eae.es 5 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.2. Característiques de la societat tradicional • Societat teocèntrica – Gran pes social i polític de l’Església – Moral religiosa imposada políticament – Dogmes de fe Barcelona www.eae.es 6 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.2. Característiques de la societat tradicional 2. Absolutisme monàrquic  Despotisme – Poder absolut i arbitrari del monarca – Vassallatge i supeditació als senyors feudals Barcelona www.eae.es 7 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.2. Característiques de la societat tradicional 3. Sacralització de la vida quotidiana – “Encantament” del món  relats mítics, providència, supersticions...
Barcelona www.eae.es 8 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.2. Característiques de la societat tradicional 4. Atribució de sentit al passat – Culte a la tradició i passat mític – Textos sagrats ancestrals – Mentalitat conservadora  permanència de les estructures socials – Alta reproducció social i canvis lents Barcelona www.eae.es 9 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.2. Característiques de la societat tradicional 5. Supeditació de l’individu a la comunitat – Institucions-guia: família, parròquia, gremi, vila, Estat...
– Sentiment de comunitat (Tönnies) – Alta cohesió social – Elevat control social Barcelona www.eae.es 10 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.3. De la tradició a la modernitat Barcelona www.eae.es 11 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.3. De la tradició a la modernitat • Etapa històrica – Segles XVIII-XX (Europa i Amèrica) • Factors principals del canvi: – Descobriments científics – Mecanització  Revolució Industrial – L’auge de la burgesia – El pensament il·lustrat – La impremta Barcelona www.eae.es 12 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna Barcelona www.eae.es 13 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna • Societat antropocèntrica – Aparició del primer individualisme – Individu com a subjecte titular de drets i llibertats – Individu com a ésser lliure i autònom  “sapere aude!” (Kant) – Major autonomia davant les institucions Barcelona www.eae.es 14 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna 2. Separació entre Església i Estat – Estat laic – Privatització de la moral – Reconeixement de la pluralitat religiosa Barcelona www.eae.es 15 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna 3. Secularització de la vida quotidiana – Desencantament del món (Weber) – Augment de les explicacions racionals en el món quotidià – Pèrdua d’influència de la religió en les vides individuals Barcelona www.eae.es 16 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna 4. Racionalisme il·lustrat – Fe en la Raó emancipadora – Fe en la Ciència  anhel de dominar la Natura (Bacon) – Fe en l’educació i el coneixement Barcelona www.eae.es 17 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna 5. Atribució de sentit al futur – Fe en el Progrés – Sorgiment de les grans utopies emancipadores – Propensió als canvis socials i polítics – L’ésser humà com a amo del seu destí – Projecció de l’individu en l’acció col·lectiva Barcelona www.eae.es 18 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna 6. Afebliment de la pertinença social – Pas del sentiment de comunitat al sentiment d’associació (Tönnies) – Disminució del grau de cohesió social Barcelona www.eae.es 19 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna Símbols de modernitat: Barcelona www.eae.es 20 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.4. Característiques de la societat moderna Símbols de modernitat: Barcelona www.eae.es 21 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.5. Balanç de la modernitat Barcelona www.eae.es 22 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.5. Balanç de la modernitat • Desenvolupament dels drets individuals i de la democràcia – Però noves formes de dominació i manipulació  Mass-media  Mitjans de control estatal  Publicitat  Societat de consum  Etc.
Barcelona www.eae.es 23 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.5. Balanç de la modernitat 2. Grans avenços científics i tècnics – Però nous riscos derivats  Amenaça nuclear  Transgènics  Degradació del Medi Ambient  Etc.
– Però mals usos  Carrera armamentística  Productes tòxics  Etc.
Barcelona www.eae.es 24 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.5. Balanç de la modernitat 3. Fracàs de les utopies emancipatòries – Frau de les revolucions liberals i socialistes – Genocidis en nom de les idees  Guerres Mundials, totalitarismes – De la Raó emancipadora a la Raó instrumental Barcelona www.eae.es 25 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.5. Balanç de la modernitat 4. Destrucció de les tradicions i secularització – Però... Anomia (desorientació normativa, apatia existencial) – Apatia existencial – Desarrelament Barcelona www.eae.es 26 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.6. De la modernitat a la postmodernitat Barcelona www.eae.es 27 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.6. De la modernitat a la postmodernitat • Etapa històrica • Segles XX-XXI (Occident): De 1979 fins ara • Factors principals del canvi: – Desencant social i polític – Fracàs de les utopies (socialisme, maig 68) – Conflictes bèl·lics del segle XX – Catàstrofes ecològiques i mal ús de la ciència – Deslegitimació del racionalisme – Deslegitimació del progrés Barcelona www.eae.es 28 www.eae.es Barcelona www.eae.es 29 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna Barcelona www.eae.es 30 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna • Procés d’individualització (Beck) – Desvinculació de les institucions tradicionals (família, escola, religió...) – Biografies electives (...i de risc!) – Individualisme egocentrat  autorealització del jo – Desconnexió de l’individu de les grans fites col·lectives Barcelona www.eae.es 31 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna 2. Culte al jo – Culte a la imatge, culte al cos, narcisisme, cerca de l’eterna joventut  trastorns derivats – Superficialitat en les mentalitats i en les relacions Barcelona www.eae.es 32 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna 3. Nou “carpe diem” – Hedonisme (cultura del plaer)  intensitat  auge de les addiccions – Consumisme – Declivi de la cultura de l’esforç – Priorització de les emocions davant de la Raó Barcelona www.eae.es 33 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna 4. Postmoralisme (Lipovetsky) – Deslegitimació de la moral imposada externament – Desresponsabilitzaci ó  Drets sense deures Barcelona www.eae.es 34 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna 5. Societat líquida (Bauman) – Pluralisme tolerat de diferents sistemes de valors  Amoralitat creixent – Inconsistència dels valors i de les idees  Bona adaptabilitat al canvi constant Barcelona www.eae.es 35 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna 6. Crisi de sentit – Nihilisme – Superficialitat – Presentisme escapista  Sentit en el present? – Buit existencial? Barcelona www.eae.es 36 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna 7. Secularització i reencantament del món – Continuïtat en el declivi de les religions tradicionals – Auge del sincretisme pseudo-religiós “a la carta” – Augment de l’esoterisme i els manuals d’autoajuda Barcelona www.eae.es 37 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.7. Característiques de la societat postmoderna Símbols de potsmodernitat: Barcelona www.eae.es 38 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.8. Postures en l’era postmoderna Barcelona www.eae.es 39 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.8. Postures en l’era postmoderna • Postmoderns – El projecte de la Modernitat és un projecte superat per la Postmodernitat – Benvinguda a l’individualisme i a l’alliberament dels lligams socials i col·lectius (per opressors) – El jo ha de ser el nou centre de totes les coses – Cap ideologia ni cap religió justifiquen el sacrifici de la llibertat i els desigs individuals – Tota utopia és falsa, per impossible – “Carpe diem!”  “Vivim el present!” – Només té sentit allò que fa que jo em senti bé Barcelona www.eae.es 40 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.8. Postures en l’era postmoderna 2. Neotradicionalistes – El projecte de la Modernitat és un projecte fracassat i degenera en la Postmodernitat – Cal tornar a les institucions tradicionals: família, pàtria, autoritat...
– La religió i la tradició han de tornar a ser l’eix generador de sentit – La cohesió social ha d’imposar-se a la lògica individualista – En els valors que ens van guiar en el passat (pre-modern) trobem la clau del futur Barcelona www.eae.es 41 www.eae.es VIII. CANVI SOCIAL I CULTURAL VIII.8. Postures en l’era postmoderna 3. Neomoderns – El projecte de la Modernitat és un projecte inacabat, a reformar, però encara vàlid – La Postmodernitat suposa nihilisme social i porta a un individualisme irresponsable i egoista – Cal conciliar els valors individuals amb els valors col·lectius  L’individu també és en la mesura que es projecta socialment (inclòs el compromís) – El gaudi únic dels sentits només porta a una autorealització buida i superficial – Moltes ideologies i molts projectes de futur han fracassat, però hem de continuar intentant-ho  Mite de Prometeu o mite de Sísif? Barcelona www.eae.es 42 www.eae.es Barcelona Barcelona www.eae.es www.eae.es www.eae.es ...