TEMA 1 EVOLUCIÓ I EXPECTATIVES DE FUTUR DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Turismo - 1º curso
Asignatura Fonaments del Turisme
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: EVOLUCIÓ I EXPECTATIVES DE FUTUR DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA 1.DEFINICIÓ DE TURISME I D’ACTIVITAT TURÍSTICA 1.1.DISCUSSIÓ DE L’ENTORN DELS CONCEPTES Definició de turismeEl turisme inclou les activitats que realitzen les persones durant els seus viatges i estances en llocs diferents al seu entorn habitual(On realitzen les activitats quotidianes, cadascú té una mobilitat obligada que condiciona l’entorn habitual), per un període de temps consecutiu inferior a un any(sino ets immigrant) i + 24 h, amb finalitat d’oci, per negocis i altres motius no remunerats (si vaig a treballar no es turisme). Activitat turística Conjunt de serveis.
La comissió d’estadistiques de la ONU va estar 20 anys treballant aquesta definició i la va aprovar el 4/05/1943. Van fer aquesta definició per poder saber que és un turista i així tenir unes dades.
FORMES DE TURISME En relació a un determinat país, es poden distingir els següents tipus de turisme i lo qual serà una base de totes les classificacions de turisme:  TURISME INTERN: residents del país que viatgen únicament pel mateix país.
 TURISME RECEPTOR: no residents que viatgen dins d’un país determinat.
 TURISME EMISSOR: residents del país que viatgen a un altre país Aquestes 3 formes bàsiques poden combinar-se de diverses maneres derivant a les següents categories:  TURISME INTERIOR/DOMÈSTIC: Inclou el t.intern i el t.receptor  TURISME NACIONAL: t.intern + t.emissor  TURISME INTERNACIONAL: t.receptor + t.emissor 1.2.CLASSIFICACIÓ DELS TURISTES 2.ANTECEDENTS DEL FENOMEN TURÍSTIC: FACTORS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME COM A FENOMEN DE MASES 2.1.L’ORIGEN DEL TURISME, L’ESTAT ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR No té un origen clar. Però en té constància des de l’antiga Grècia. Quan parlem dels nòmades o sedentaris, parlem dels primers turistes. El turisme ha anat canviant amb l’home, d’acord amb les seves necessitats i característiques, i això és el que fa que crea que el turisme incrementi cada cop més la seva importància mundial. S: XX i més: Es viatja per treball, estudi, exploracions, esdeveniments programats, comerç i per experimentar lo desconegut o llocs totalment diferents al entorn quotidià. ACTUALITAT: Les característiques del turisme en l'actualitat són que el turista pot prescindir del servei d'una agència turística doncs té a la seva disposició internet per programar els seus viatges. Els viatges produeixen un gran impacte econòmic directe o indirecte per a cada localitat, les dones són cada vegada més independents i poden pagar els seus viatges i a més el turista compta amb productes turístics diferents, és a dir, paquets segons l'experiència que desitgi tenir.
2.2.ELS SERVEIS, COMPONENTS BÀSICS DEL TURISME Les societats es compten segons l’abast de serveis. El turisme ha evolucionat gràcies tb a les tecnologies (desenvolupament dels transports, internet,etc) Servei Activitat o activitats generadores de satisfaccions per als consumidors, que es produeixen com a resultat de la interacció entre els clients i una persona o una màquina. Producte turístic conjunt de combinacions i interacció sinèrgica de múltiples prestacions que s'ofereixen a un consumidor anomenat turista durant tota la seva experiència i cap a una destinació desitjada, amb l'objectiu de satisfer les seves necessitats i desitjos.
DIFERENCIA ENTRE PRODUCTE I SERVEI TURISTIC 2.3.FACTORS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC Al turisme ha influït els serveis i l’economia. Si no hi hagués aquesta evolució no hi hauria turisme. Però alhora que evoluciona els serveis, evoluciona el turisme. I el serveis evolucionen pq: la economia ofereix serveis que abans no existien ( la dona s’incorpora al món laboral i les feines(els serveis que abans es feien a casa o s’autofeien) algú les ha de fer.
L'aparició del turisme de masses es va produir després de la segona Guerra mundial, en virtut dels següents factors: 1- El creixement de la indústria aèria comercial i el desenvolupament dels mitjans de transport terrestre a partir dels anys 50, afavorits per un preu relativament baix del petroli.
2- El creixement de la renda familiar i la instrumentació de polítiques de vacances, que es van combinar amb l'augment del temps lliure de la població als països industrialitzats.
3- El desenvolupament de les comunicacions i les relacions comercials entre els mercats, que van portar desplaçaments per motius de negoci o estudi (*OMT, 1998).
3.EVOLUCIÓ DEL TURISME MUNDIAL: CREIXEMENT PER ÀREES* (12-14) 4.PERSPECTIVES DE FUTUR 1995-2020 *(15-16) ...