Preguntes tema 14-17 (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 10/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES TEMES 14-17 1. Els reflexos d'activació són monosinàptics. 2. El fus muscular és el receptor sensorial que participa en el reflex miotàtic monosinàptic. 3. El fus muscular respon a canvis en la longitud del múscul. 4. Les motoneurones gamma fan sinapsi amb les fibres extrafusals. 5. Les fibres musculars esquelètiques reben sinapsis de les neurones motores inferiors. 6. La divisió parasimpàtica del S.N. Autònom és la craneosacra. 7. Les lesions de l'escorça motora eliminen el control voluntari 8. El sistema nerviós autònom és independent de la regulació per centres cerebrals superiors. 9. La formació reticular és la principal regió de sinapsi de les vies aferents. 10. La neurona preganglionar del S.N. Autònom té el cos neuronal al S.N. Central. 11. Les neurones preganglionars del sistema nerviós autònom són colinèrgiques. 12. Els efectors del S.N. Autònom són les glàndules i els músculs estriats annexes. 13. El reflex d'evitació pot associar-se a un reflex extensor creuat. 14. Les alfa-motoneurones fan sinapsi amb les fibres extrafusals. 15. L'òrgan tendinós de Golgi mesura la tensió muscular. 16. Els efectors del S.N. Autònom són glàndules, múscul cardíac i múscul llis. 17. Les motoneurones inferiors fan sinapsi amb les fibres musculars. 18. Hi ha dos tipus de fibres musculars esquelètiques: intrafusals i extrafusals. 19. A l'escorça motora hi ha neurones que fan sinapsi als nuclis motors espinals. 20. La via corticoespinal s'origina als nuclis caudat i putamen. 21. Les neurones postganglionars parasimpàtiques són colinèrgiques. 22. Les motoneurones espinals són un tipus d'interneurona. 23. La formació reticular participa en el control postural anticipatori. 24. La via piramidal participa en el control del moviment voluntari. 25. La medul·la suprarenal forma part del S.N. Parasimpàtic. 26. Els nuclis vestibulars participen en reflexos posturals. 27. Les motoneurones gamma fan sinapsi amb les fibres intrafusals. 28. Als ganglis simpàtics hi ha receptors colinèrgics. 29. Les fibres intrafusals són d'axó curt. 30. Les fibres intrafusals no contenen actina ni miosina. 31. La medul·la suprarenal secreta acetilcolina. 32. La neurona preganglionar simpàtica secreta adrenalina. 33. En absència d'estimulació parasimpàtica, el múscul llis intestinal mostra paràlisi flàccida. 34. La divisió simpàtica del S.N. Autònom és la toracolumbar. 35. El sistema nerviós autònom té 2 divisions: simpàtica i parasimpàtica. 36. La divisió simpàtica del S.N. Autònom és la craneosacra. 37. L'anormalitat en l'inici dels moviments voluntaris és típic en malalties de ganglis basals. 38. La medul·la suprarenal forma part del S.N. Simpàtic. 39. L'homúncul motor es defineix a l'escorça motora primària. 40. El fus muscular s'activa per la tensió del tendó. RESPOSTES F V V F V V F F F V V F V V V V V V V F V F V V F V V V F F F F F V V F V V V F 41. Les alfa-motoneurones fan sinapsi amb les fibres intrafusals. 42. Les motoneurones inferiors tenen el cos neuronal a l'arrel dorsal. 43. Un augment de tensió en els tendons estimula els òrgans tendinosos de Golgi. 44. La major part de neurones postganglionars simpàtiques són adrenèrgiques. 45. Del cerebel surten axons que fan sinapsi directa amb les fibres musculars. 46. El cerebel participa en el control de l'execució dels moviments voluntaris. 47. Els vasos que irriguen el múscul esquelètic reben terminals simpàtiques. 48. Si no hi ha activitat de la neurona motora, la fibra muscular esquelètica mostra hiperactivitat. 49. Els òrgans efectors viscerals mostren hipersensibilitat en resposta a la denervació. 50. Les neurones espinals simpàtiques fan sinapsi amb les fibres de múscul llis visceral. 51. Els ganglis basals no participen en el control del moviment voluntari. F F V 53. El reflex miotàtic serveix al manteniment de la longitut muscular. 54. Els reflexos d'evitació són monosinàptics. 55. L'estirament d'un múscul esquelètic desencadena el reflex miotàtic. 56. El grau d'activitat gamma determina el to muscular. 57. La degeneració de les motoneurones inferiors presenta paràlisi flàccida. 58. L'escorça motora conté neurones de projecció corticoespinal. 59. La via corticoespinal s'origina al vermis del cerebel. 60. La neurona preganglionar simpàtica secreta adrenalina. 61. L'òrgan tendinós de Golgi mesura la longitud muscular 62. La via piramidal s'origina a l'escorça del cerebel. 63. El cerebel controla l'activitat de l'escorça motora. 64. El cerebel és de gran importància en la planificació dels moviments. 65. Les lesions de la via piramidal malmeten principalment els moviments de precisió. 66. Les vies efectores del S.N. autònom tenen 2 neurones: preganglionar i postganglionar. 67. Els ganglis basals no participen en el control del moviment voluntari 68. Els efectors del S.N. Autònom són les glàndules i els músculs estriats anexes 69. La degeneració de les motoneurones inferiors provoca paràlisi flàccida 70. El grau d'activitat gamma motora determina el to muscular 71. La medul·la suprarenal forma part del S.N. Parasimpàtic 72. La medul·la suprarenal forma part del S.N. Simpàtic 73. Les lesions de l'escorça motora eliminen el moviment voluntari 74. Les motoneurones gamma fan sinapsis amb les fibres intrafusals 75. El reflex miotàtic és un tipus de reflex d'evitació V F V V V V F F F F V F V V F V V F V F F V F F V V F V F V F ...