Sessió 7 Tp's A.Cabot (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisioteràpia Bàsica II
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 27

Vista previa del texto

Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s FISIOTERÀPIA BÀSICA II TP’s Sessió 7 – 14 d’Abril de 2016 Recordem aspectes de la sessió anterior...
 Pacient en sedestació, l’húmer a 90º i fer una rotació medial pel Rodó Major.
 Pacient en sedestació, l’húmer a 90º i fer una rotació lateral pel Rodó Menor.
 Pacient en sedestació, obrir els braços i fer força cap enrere amb resistència per veure el Trapezi.
 Pacient en sedestació, mà a l’esquena i fem resistència al puny per veure el romboides.
Palpació músculs del braç Origen Clavícula, acromi i Deltoides espina de l’escàpula Inserció Funció Tuberositat Flex, abd i ext de deltoidea l’espatlla Meitat proximal i Coracobraquial Apòfisis coracoides medial de l’húmer Pectoral Major Clavícula, Cresta del estèrnum i tubèrcul major costelles I-VII húmer 1 Innervació Nervi axil·lar Flex i add de Nervi l’espatlla musculcutani Add, Flex i Rotació Nervis medial espatlla pectorals Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s MÚSCUL DELTOIDES Per palpar el deltoides de forma general, posem al pacient en sedestació i demanem una abducció del braç amb resistència. El deltoides consta de 3 porcions:  Porció clavicular: Pacient en sedestació i demanem una flexió del braç amb resistència.
 Porció acromial: Pacient en sedestació i demanem una abducció del braç amb resistència.
 Porció espinal: Pacient en sedestació i demanem una abducció horitzontal amb el braç doblegat i resistència.
2 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s MÚSCUL CORACOBRAQUIAL Per palpar col·loquem el al múscul pacient coracobraquial en decúbit supí, demanem una flexió del braç amb resistència i resseguint l’ombra de la porció curta del bíceps braquial trobem el coracobraquial.
També trobem l’Artèria Braquial, per sobre de l’artèria es troba el nervi medià i per sota de l’artèria es troba el nervi cubital MÚSCUL PECTORAL MAJOR El pectoral major és un múscul que té 3 fascicles, per tal de palpar-lo hem de col·locar al pacient en decúbit supí.
 Fascicle clavicular: Pacient en decúbit supí, húmer per sota de 90º amb el puny tancat, demanem que faci força cap a dalt i li fem resistència.
 Fascicle esternal: Pacient en decúbit supí, húmer a 90º amb el puny tancat, demanem que faci força cap a dalt i li fem resistència.
 Fascicle Costoabdominal: Pacient en decúbit supí, húmer per sobre de 90º amb el puny tancat, demanem que faci força cap a dalt i fem resistència.
3 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s En l’Abducció trobem 3 fases:  Fase 1 ( de 0º a 60º)  Els primer 60º només treballa el deltoides i supraespinós.
 Fase 2 (de 60º a 120º)  A més a més del deltoides i supraespinós també treball el trapezi superior i inferior i els serrats anteriors.
 Fase 3 (de 120º a 180º)  A més dels altres músculs també treballen els músculs paravertebrals del costat contrari.
BALANÇ MUSCULAR ESCAPULO-TORÀCICA ELEVACIÓ ESCAPULAR  Trapezi superior + Elevador de l’escàpula.
 Valor 4-5: Pacient en sedestació, demanem que el pacient pugi els hombros a les orelles i fem resistència.
 Valor 3: Pacient en sedestació, demanem que el pacient pugi els hombros a les orelles per si sol.
 Valor 2: Pacient en decúbit pro, sense gravetat perquè és un moviment pla horitzontal, aguantem el pes i demanem portar els hombros a les orelles.
 Valor 1-0: Pacient en decúbit pro i li fem palpació del trapezi superior i l’elevador de l’escàpula.
ADDUCCIÓ ESCAPULAR  Fibres mitges del trapezi.
 Valor 4-5: Pacient en decúbit pro amb el braç penjant i demanem que faci força cap a dalt i li posem resistència (Al braç si el deltoides està sa o al deltoides si el deltoides està lesionat).
 Valor 3: Pacient en decúbit pro amb el braç penjant, pujar el braç per si sol cap a dalt.
 Valor 2: Pacient en decúbit pro, sense gravetat, i ha d’intentar portar l’escàpula cap endins (Aguantem el pes del braç).
 Valor 0-1: Pacient en decúbit pro, palpació de les fibres mitges del trapezi.
4 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s DESCENS I ADDUCCIÓ ESCAPULAR  Fibres inferiors del trapezi.
 Valor 4-5: Pacient en decúbit pro, estirar el braç dient OK i fem resistència al terç distal de l’húmer.
 Valor 3: Pacient en decúbit pro, demanem que estiri el braç dient OK cap a dalt per si sol.
 Valor 2: Pacient en decúbit pro, li aguantem el pes del braç i li ajudem a realitzar el moviment.
 Valor 0-1: Pacient en decúbit pro, palpació de les fibres inferiors del trapezi.
ADDUCCIÓ I ROTACIÓ INFERIOR ESCAPULAR  Romboides.
 Valor 4-5: Pacient en decúbit pro, amb el braç en l’esquena, amb el puny tancat i demanem portar el puny cap a dalt fent-li resistència.
 Valor 3: Pacient en decúbit pro, amb el braç en l’esquena, amb el puny tancat i demanem portar el puny cap a dalt per si sol.
 Valor 2: Pacient en decúbit pro, li aguantem el pes del braç, amb el puny tancat i li ajudem a realitzar el moviment.
 Valor 0-1: Pacient en decúbit pro, palpació del romboides.
ABDUCCIÓ I ROTACIÓ SUPERIOR ESCAPULAR  Serrat Anterior.
 Valor 4-5: Pacient en decúbit supí, amb el braç estirat cap a dalt amb el puny tancat. Li demanem apujar el braç cap a dalt i li resistim.
 Valor 3: Pacient en decúbit supí, amb el braç estirat cap a dalt amb el puny tancat. Li demanem apujar el braç cap a dalt per si sol.
 Valor 2: Pacient en decúbit supí, li sostenim el pes del braç i li ajudem a realitzar el moviment amb el braç estirat cap a dalt amb el puny tancat.
 Valor 0-1: Pacient en decúbit supí, palpació del serrat anterior.
5 ...