Resum Tema 8 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Administració Pública
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 16/06/2016
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a l’Administració Pública Sílvia Caufapé Hostench Tema 8. La gestió dels recursos pressupostaris. El control sobre les organitzacions • Pressupostos aprovats i pressupostos executats: - Pressupostos aprovats: previsió - Pressupostos executats: els reals, tenen molt menys ressò mediàtic - Pacte de dèficit 0 (UE): equilibri entre ingressos i despeses - No hi ha correlació entre despeses i ingressos, un ingrés no va destinat a una despesa concreta • Aprovació dels pressupostos: - El govern proposa - L’oposició pot fer esmenes totals o parcials - S’aprova: o Llei dels Pressupostos o Llei d’acompanyament dels pressupostos: manual d’instruccions, esdevé un calaix de sastre amb temes diversos que el Parlament té pendents d’aprovar. És una falta de transparència • Pressupostos prorrogats: - És perjudicial: un govern només podrà desplegar el seu programa polític si té els recursos necessaris - No es pot estar més d’un any mantenint despeses i ingressos sense calcular-ho prèviament • 1 Fons de contingència: són 45M de reserva per a imprevistos Universitat Pompeu Fabra Introducció a l’Administració Pública • Sílvia Caufapé Hostench Estructura dels pressupostos: Ingressos Despeses Impostos directes Remuneracions de personal Impostos indirectes Despeses corrents de béns i serveis Taxes i altres ingressos Despeses financeres Transferències corrents Transferències corrents Ingressos patrimonials Fons de contingència Inversions reals Altres • Altres Índex dels pressupostos: tres criteris per trobar la informació - Classificació orgànica: en funció de la unitat que gastarà la partida pressupostària - Classificació econòmica: en funció dels ingressos i despeses - Classificació funcional o per programes: a partir de la finalitat de la política pública en qüestió • • Balança fiscal: - Diferents maneres de calcular-la - Serveix per determinar el que ha pagat i ha rebut un territori - Depèn del que es compti dins despeses i ingressos Model de finançament: - Empíric - Model de finançament solidari (com tots els Estats federats), excepte Euskadi i Navarra - Espanya ha incomplert el model segons Catalunya Universitat Pompeu Fabra 2 ...