OCE - Pràctica 2 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencia política y Gestión pública + Derecho - 1º curso
Asignatura Organització Constitucional de l'Estat
Profesor J.C.R.
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 23/12/2015
Descargas 9
Subido por

Descripción

2a pràctica d'Organització Constitucional de l'Estat, amb el professor José Carlos Remotti. UAB.

Vista previa del texto

Talia Martínez Pérez Pràctica 2 – Organització Constitucional de l’Estat L’article 71 de la Constitució Espanyola declara la inviolabilitat dels Diputats i Senadors per les opinions manifestades en l’exercici de les seves funcions, així com la seva immunitat durant el temps de mandat excepte en cas de delicte flagrant, situació en la qual podran ser processats amb l’autorització prèvia de la Cambra respectiva. Per una altra banda, existeixen alguns articles al text Constitucional que fan referència als drets civils fonamentals, i amb els quals la reforma de la Llei Orgànica de Protecció Civil del dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i la Pròpia Imatge pot entrar en contradicció.
L’article 9.2 de la Constitució Espanyola exposa que els poders públics han de promoure l’efectivitat de la llibertat i la igualtat de l’individu. L’aplicació d’aquesta reforma podria suposar la violació d’aquest article constitucional, pel fet de coaccionar la llibertat civil de demandar algú en base a una intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció de la Llei Orgànica de Protecció Civil i la igualtat de condicions, si es considera que un Diputat del Congrés o del Senat ha atemptat contra l’honor, la intimitat o la imatge d’un ciutadà comú.
Per una altra banda, l’article 14 versa sobre la igualtat de tots els espanyols davant la llei “sense que pugui prevaler cap discriminació per [...] qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. La introducció de la reforma XX/2050 suposaria, també, una violació d’aquest dret; el Parlamentari en qüestió estaria per sobre de qualsevol ciutadà normal per una condició derivada d’una circumstància personal o social; s’estaria fent, per tant, una discriminació positiva envers el Diputat per la seva condició de parlamentari, violant la igualtat de la persona que hagués vist afectats els seus drets.
Finalment, segons l’article 24.1 tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels Jutges i dels Tribunals “en exercici dels seus drets i interessos legítims”, i en cap cas pot existir la indefensió. Amb l’aplicació d’aquesta reforma, a més de la desprotecció dels drets establerts en els articles anteriorment mencionats, es faria possible la indefensió de qualsevol civil davant una possible vulneració dels seus drets per part d’un Parlamentari.
S’estaria violant, per tant, un dels drets fonamentals recollits en la Carta Magna, el de la Tutela Efectiva.
Declaro, per tant, la inconstitucionalitat de la reforma XX/2050 de la Llei Orgànica del Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge pels motius anteriorment exposats.
...