TEMA 9. CAUSALITAT (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 4º curso
Asignatura Salut Pública i Epidemiologia Nutricional
Profesor M.
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 31/10/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL ARUIZPEREZ TEMA 9. CAUSALITAT La causalitat ve determinada per a que hi hagi una relació entre una causa i un efecte.
Veiem que hi ha una relació estadística.
Una persona que fuma nou, tindrà una malaltia respiratòria. Hi ha una relació. Podem relacionar les mans grogues amb una malaltia respiratòria però seria una associació artificial.
Espúria és que no és real. Durant molts anys, s’ha tractat a les dones amb menopausa amb el consum d’estrògens. Es va veure en aquestes dones tenien més càncer d’endometri. No era real perquè aquelles dones que tenien aquest control d’estrògens, són dones més vigilades i controlades, per això es detectaven més.
Una relació indirecta seria l’aigua contaminada i el còlera, ja que no serà l’aigua qui ho provoqui, sinó el vibrio. La directa és que sí hi ha estudis que ho corroboren.
SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL ARUIZPEREZ Algoritme per establir una possible relació de causalitat Biaix de confusió El tabac és factor de risc per a càncer cavitat oral, però no independentment del consum d’alcohol.
El consum d’alcohol i tabac estan molt relacionats. Volien saber si aquesta malaltia és només deguda al tabac, o amb la “unió” del tabac i alcohol.
Com es fa? Amb els criteris de causalitat: 1. Força de l’associació 2. Seqüència temporal. Si podem establir qui més fuma i qui després tindrà una malaltia respiratòria, sabrem si serà només pel tabac.
3. Efecte dosi-resposta. A més dosi, més efecte.
4. Consistència. Més estudis que fem sobre el mateix tema, tots ens diuen el mateix.
5. Plausibilitat biològica. Amb els coneixements que tenim del nostre cos, de la química i del tabac, diem que és plausible la relació entre el càncer i el tabac.
6. Especificitat de l’associació. Aquell agent tòxic o protector, actua específicament amb una cèl·lula i ho podem identificar. Hi ha un mecanisme concret.
SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL ARUIZPEREZ 7. Evidència experimental. Si anem fent experiments, veiem que sempre passa el mateix; el fum de tabac irrita el canal per on passa el fum (esòfag, pulmons...) 8. Coherència. Tots els diferents criteris que tenim al davant, són coherents els uns amb els altres.
Força de l’associació: resultats del RR/OR Aquí miraríem la dosi-resposta. Miraríem els que consumeixen menys peix i compararíem amb els que mengen més. Després miraríem qui pateix més cardiopatia.
SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL ARUIZPEREZ En el peix, aquells que tinguin baix pes tenen molta possibilitat de tenir malaltia i els de sobrepès també però entre aquests dos hi ha un pes que és protector.
Interacció: existeix interacció quan la taxa d’incidència de la malaltia en presència de 2 o més factors de risc difereix de la taxa d’incidència que resultaria dels efectes individuals.
Mirem la relació del colesterol i la pressió arterial i l’hàbit de fumar. Quan es miren aïlladament, gairebé no hi ha casos de malaltia mentre que si es miren les tres causes, el número de casos augmenta moltíssim.
SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL ARUIZPEREZ Criteris de causalitat Els criteris que afecten a la validesa interna de l’estudi tindríem: - Força d’associació - Temporalitat - Efecte dosi-resposta Els que afecten a la validesa externa serien: - Consistència - Plausibilitat biològica - Especificitat de l’associació - Coherència Classificació de la qualitat de l’evidència segons el tipus d’estudi (de + qualitat a – qualitat) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Assaig clínic aleatoritzat Estudi de cohorts prospectives Estudi de cohorts retrospectives Estudi de casos i controls Estudis ecològics/transversals Sèrie de casos L’evidència són proves; totes les proves que tenim són certes i les podem demostrar.
...

Tags: