Tema 4 : Psicopatologia de parella (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia de la Família
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  4:  PSICOPATOLOGIA  DE  PARELLA.     1. Conflictes  de  parella.   1ª  Hipòtesis  de  Dicks:     Moltes  tensions  i  mals  enteniments  entre  els  cònjuges  s’originen  en  la  decepció  que  un  o   ambdós  senten  i  que  és  causa  d’agreujament  quan  l’altre  no  representa  el  rol  de  cònjuge,   ajustant-­‐se   a   una   figura   o   model   preconcebuts   del   món   de   la   fantasia   del   respectius   esposos.  à  “ja  no  ets  com  abans,  has  canviat”.     2ª  Hipòtesis  de  Dicks:   Els   subjectes   poden   atacar   als   cònjuges   amb   tendències   que   originalment   van   ser   motiu   d’atracció  ja  que  el  company  va  ser  percebut,  inconscientment,  com  a  símbol  d’aspectes  de   la   personalitat   del   subjecte   que   es   van   perdent   a   causa   de   la   repressió.   à   “madura,   no   has   canviat  gens.”     1.1.
Col·lusió.   Tipus  de  col·lusions:   Tipus  de  col·lusió  (J.  Willy)     Tipus  de  col·lusió  (J.  Font)     -­‐ Narcicista   -­‐ Histèrica  (fàl·lica)   -­‐ Oral   -­‐ Obsessiva    (anal)     -­‐ Anal   -­‐ Psicòtica  (oral)   -­‐ Fàl·lica   -­‐ Caracterial  (narcís.)     -­‐ Psicosomàtica             o Col·lusió  Histeroïde.   -­‐ Rivalitat  per  el  paper  masculí.   -­‐ Relació  amb  progenitors  no  resolta.   -­‐ Relació  de  passió  i  rebuig.   -­‐ Manipulació  /  seducció  /  renuncia.   -­‐ Conflicte  quan  es  perd  l’atractiu.       o Col·lusió  obsessiva.   -­‐ Dependència  i  necessitat  de  control.   -­‐ Un  cònjuge  domina  i  ordena.   -­‐ L’altre  no  oposa  resistència,  es  deixa  portar.     -­‐ Formes  d’expressió  sado-­‐massoquistes.   -­‐ Conflicte  quan  s’alteren  els  papers.       o Col·lusió  psicòtica  (dependent).     -­‐ Avidesa  vs.  Entrega  sense  condicions.   -­‐ Un  cònjuge  necessita  ser  cuidat  i  protegit.   -­‐ L’altre  necessitar  cuidar  i  protegir.   -­‐ Apareix   el   conflicte   quan   les   demandes   son   excessives,   o   l’altre   necessita   més  autonomia.       o Col·lusió  caracterial  (narcisista).     -­‐ Recerca  d’una  fusió  idealitzada.   -­‐ Un  cònjuge  necessita  sentir-­‐se  admirat.   -­‐ L’altre  busca  a  qui  admirar  i  protegir.     -­‐ La  relació  és  freda  i  distant  (es  trenca  amb  bastanta  facilitat).     o Col·lusió  psicosomàtica.     -­‐ Pot  aparèixer  en  qualsevol  col·lusió.   -­‐ No  hi  ha  comunicació  emocional.   -­‐ Relació  freda.   -­‐ Difícilment  accepten  ajuda  psicològica.   è Es   relacionen   a   partir   del   mal   físic   (quan   ell   està   malalt   es   deixa   cuidar,   però   després  vol  autonomia,  i  es  torna  a  començar  el  cercle.       1.2.
 Trastorns  sexuals.       Trastorn   sexual   primari:   és   aquella   complicació   de   l’esfera   de   la   sexualitat   que   • impedeix   o   dificulta   la   penetració   en   la   relació   coital.   Pot   ser   produïda   per   l’aparició  de  trastorns  de  l’erecció  en  l’home  o  vaginisme  en  la  dona  (mai  follen).       Trastorn   sexual   secundari:   aquella   disfunció   sexual   que   apareix   després   d’un   • temps  de  convivència  on  les  relacions  sexuals  havien  sigut  satisfactòries.         1.  Tr.  Del  desig  sexual.   1.1. Desig  sexual  hipoactiu   1.2.  Impuls  sexual  excessiu   2. Tr.  De  l’excitació  sexual.   2.1. En  la  dona.   2.2. En  l’home.   3. Tr.  Orgàsmics.   3.1. Femení.   3.2. Masculí.   3.3. Ejaculació  precoç.     4. Tr.  Sexuals  per  dolor.   4.1. Disparemia.   4.2. Vaginisme.   5. Disfunció  sexual  a  una  malaltia  mèdica.   6. Disfunció  sexual  induïda  per  substàncies.     7. Disfunció  sexual  no  especificada.       1.3.
Acting  sexual  (infidelitat).   •   Actuacions.     -­‐ Benigna   -­‐ Maligna     • Crueltat  i  violència.     • Abandonament.     -­‐ Parcial  (quan  deixes  la  relació  sense  explicació.)     -­‐ Total  (no  torna  mai).  Fa  que  no  puguis  tancar,  el  procés  és  molt  angoixant.     ...