PERSONA SANA - PERSPECTIVA ECOLÒGICA DEL D. HUMÀ, PERÍODES DEL INFANT I PERINATOLOGIA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Atenció a la persona sana
Profesor J.
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 31/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PERSPECTIVA ECOLÒGICA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ - Desenvolupament: És el resultat de la interacció de la persona amb el seu ambient. No es pot negar la part interna, orgànica i genètica (això també afecta en el seu desenvolupament).
Encara que aquests fets no són determinants. La persona és dinàmica, activa, actua, és interactiva amb l’entorn, el canvia el reestructura i l’interpreta.
- Entorn: No només la situació immediata on viu la persona. Existeixen altres entorns que influeixen (com per exemple casa dels avis, el menjador de l’escola...) ESTRUCTURES - - - - Microsistema: Entorns immediats en els que el nen/a participa activament i l’ajuden a desenvolupar-se: · Les relacions: influència mútua + vinculació afectiva.
· Les activitats: accions amb sentit pels participants.
· Els rols: conductes que s’esperen pel fet d’ocupar una posició en aquest entorn. (P.ex a casa és un príncep i el primer, però a l’escola no perquè tots són iguals, etc) (família, esports, escola...) Mesosistema: Conjunt de relacions que s’estableixen entre els microsistemes en els que el/ la nen/a participa activament.
(pare – mare, parelles separades) Exosistema: Entorns en els que el/la nen/a no hi participa activament, però que el que hi passa influeix en el seu desenvolupament.
(treball pares / atur pares) Macrosistema: La cultura en la que es viu com element que condiciona la vida de les persones (sistema de creences i valors).
(ideologies, polítiques...) MICROSISTEMES: PARTICIPACIÓ INFANTS 0 a 6 anys: - Família Escola Persona encarregada del nen/na Mascota 6 a 12 anys: - Família (pare, mare, germans/es) Família extensa Amics Activitats no formals (teatre, ball, anglès) Lleure lliure (parc, gent del carrer) Escola (professors i companys) Veïns amb els que interactua Mascota Companys nous 12 a 16 anys: - Activitats extraescolars.
Escola (professors i companys) Hores d’entorn informal Grup d’iguals (xat, ordinador) Família 16 a 18 anys: - Relacions diàdiques.
Món laboral.
Família Parella Jefe/a INFERMERIA DE LA INFANCIA Objectiu: Procurar el major benestar al nen i la seva família tant en la salut com en la malaltia.
Les cures d’infermeria a la infància consisteixen en contemplar totes i cadascuna de les necessitats de l’infant (físiques, mentals, emocionals i socials), en cadascun dels seus períodes de creixement i desenvolupament i tenint en compte la família i el seu entorn tant en la salut com en la malaltia. Inclou ensenyar als pares i al propi infant com cobrir les seves necessitats de salut així com mantenir-les.
PERÍODES D’EDAT A LA INFÀNCIA ·Període intrauterí: de la concepció fins al naixement.
- Període embrionari: fins 8 setmanes gestació (quan ja s’han format els òrgans, l’embrió ha passat a dir-se fetus.
Període fetal precoç: de 8 a 22 setmanes gestació.
Període fetal tardà: de 22 setmanes fins el naixement.
·Període neonatal: 28 primers dies de vida (primer mes).
- Període neonatal precoç: 7 dies de vida.
Període neonatal tardà: del 7è fins final del primer mes de vida extra uterina.
Elevada morbi-mortalitat: Poden néixer amb problemes d’asfíxia, poden ser més prematurs, poden aportar malalties, poden tenir una malformació cardíaca, etc.
·Període lactant: Des del primer mes fins al primer any de vida.
- Gran creixement i desenvolupament de l’infant: Creixement ràpid del naixement fins a l’any de vida.
Un infant duplica el pes del naixement als 5 mesos i el triplica a l’any. Increment de la talla en un 50% el primer any. 6 primers mesos de vida l’augment de pes és entre 20-30gr/dia. 6-12 mesos augment pes = 15gr/dia.
- Vigilància i control nutrició i alimentació.
Període vacunacions importants.
·Període primera infància: de 1 a 3 anys.
- Decreix ritme de creixement (8-12cm/any) Major independència (parlar, caminar control d’esfínters...) Inici parvulari (augment relacions socials, infeccions, trastorns de son...) Joc manipulació: picar i fer jocs simples.
- Joc funcional: amb el mateix objecte de l’adult, imito allò que fa el adult (cotxe, escombra...) ·Període preescolar: de 3 a 6 anys.
- - Creixement: Dels 4 anys fins a l’inici del brot de creixement puberal, la velocitat mitjana de creixement és aprox de 5-6cm l’any. Del segon al sisè any augment pes = 2 kg/any però aquest no és sempre regular.
Època de descobriments.
Curiositat.
Pactes Els altres nens comencen a ser importants per a ells.
Certa autonomia.
Les variacions de pes són molt ràpides però la variació de talla no. (la talla és difícil de canviar-la.) ·Període escolar: de 6 a 12 anys. Són molt col·laboradors en aquesta etapa.
- Creixement i maduració lent però constant.
Educar hàbits saludables.
Relacions socials amb companys molt importants.
·Període puberal: de 11-12 anys fins 13-14.
- - Adquisició capacitat reproductora.
Aparició caràcters sexuals secundaris.
Canvis fisiològics i anatòmics (creixement+++) Creixement puberal: • Noia als 12 anys inici augment de creixement i pot arribar fins 25cm • Noi als 14 anys inici augment de creixement i pot arribar fins de 28cm • Pic creixement (entre 8-12 cm/any. Duració “estirada” = 24-36 mesos Interacció amb iguals augmenta.
·Període adolescència: - Inici pubertat i acaba a l’edat adulta.
Creixement post puberal.
Maduració física, psíquica i social.
Independència emocional pares.
Inici relacions sexuals.
Idea d’immunitat de l’adolescent.
Entrada món treball.
Preparació futur.
- PERINATOLOGIA: ESTUDI DESDE LA 28 SETMANA DE GESTACIÓ (1000gr) FINS LA PRIMERA SETMANA DE VIDA. Període perinatal inici en acabar l’interval situat entre la 20 i la 28 setmanes de gestació.
- NEONATOLOGIA: ESTUDI PRIMER MES DE VIDA NOUNAT 37-42 setmanes  nadó a terme (neix al temps que li toca) Abans de les 37-42  prematur. L’OMS recomana límit 22 setmanes i 500gr pes.
Una cosa és el pes i una altra la maduresa del fetus.
TAXA MORTALITAT PERINATAL INDICADOR DE SALUT I BENESTAR DE LA POBLACIÓ INDICADOR QUALITAT SERVEIS MATERNOINFANTIL INDICADOR GRAU D’ATENCIÓ A LA DONA GESTANT I AL SEU FILL/A INDICADOR ATENCIÓ PRENATAL/INTRAPART/NEONATAL TAXA MORTALITAT NEONATAL 50% CASOS MORTS INFANTILS DINS PERÍODE NEONATAL PRIMERA SETMANA DE VIDA ( 85% ) PRIMER DIA DE VIDA (40%) 25% PROBLEMES ORIGEN PRIMERS MINUTS VIDA O DURANT EL PART MORTALITAT NEONATAL - Directament relacionada Pes i edat gestacional Pot reduir-se: Evitant parts prematurs, augmentant el pes, augmentant supervivència població risc...
Causes mortalitat perinatal/neonatal: - Prematuritat extrema Baix pes. Retard creixement intrauterí Malformacions congènites Asfixia Persistència circulació fetal Sepsis (resposta inflamatòria de l’organisme davant una infecció greu.
Infeccions perinatals (TORCH+altres) Hemorràgies TAXA MORTALITAT INFANTIL MILLOR ÍNDEX DE SALUT D’UN PAIS INDICADOR SENSIBLE DE L’EFICÀCIA DELS SERVEIS DE SALUT · SI ES CONEIXEN LES CAUSES: INDICADOR RISCOS DE SALUT DE LA POBLACIÓ IDENTIFICACIÓ DELS ESFORÇOS PREVENTIUS QUE ES PORTEN A TERME Causes mortalitat infantil Causes morbilitat (per què emmalalteixen) infantil TAXA MORTALITAT A LA INFÀNCIA Mortalitat nens menys de 5 anys - Països molt pobres i desenvolupats Països amb condicions de salut molt precàries Condicions perinatals no saludables per a les mares Efectes de factors ambientals adversos primers anys de vida Malnutrició, infeccions, manca, higiene, manca vacunació...
CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT Creixement: Fenomen biològic. Continu però no constant. Quantitatiu. Increment massa corporal. Canvis físics mesurables.
Desenvolupament: Fenomen de maduració de les funcions de cadascun dels òrgans que conformen el cos. També trobem el desenvolupament cognitiu (del cap i la ment) *Maduració: desenvolupament aconseguit en un determinat moment.
· Factors que poden influenciar el creixement i desenvolupament: - Factors genètics (endògens): Herència d’uns gens reguladors del creixement (talla definitiva i ritme maduratiu).
Factors hormonals (endògens): Hormona creixement, tiroxina...etc Factors metabòlics (endògens): Activitat metabòlica d’acord a la velocitat de creixement.
Factors ambientals (exògens): Nutrició, context afectiu emocional, social, ambiental...
GRADIENTS DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT El creixement i desenvolupament físic de l’infant es produeix seguint unes lleis anomenades: Gradients de creixement Llei cefalocaudal: segons aquesta llei, el creixement es produirà des de la part superior del cos cap a la part inferior, és a dir, de dalt a baix. L’infant primer desenvolupa el cap i després va baixant cap a les extremitats.
Llei proximodistal: l’evolució del desenvolupament i el creixement es produeix des de la part més central del cos cap als extrems, és a dir, l’infant controla abans el moviment dels braços que el de les mans i el moviment de les mans abans que les dels dits.
Llei de flexors i extensors: Segons aquesta llei, l’infant primer controlarà els moviments dels músculs flexors (flexionen articulacions), com per exemple agafar un objecte amb les mans i una vegada ho ha aconseguit, utilitzarà els músculs extensors (obertura articulacions) per deixar l’objecte.
...