Tema 3. Qualitat de les relacions de parella (2017)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia i Família
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 09/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Psicologia i Família Clara carbonell QUALITAT DE LES RELACIONS DE PARELLA (MARITAL QUALITY) ANTECEDENTS El concepte parella el podríem considerar un concepte bastant nou (anteriorment es parlava més de família). Podríem dir que després de la II GM hi ha el canvi important.
„40-„50: Primers serveis de consulta conjugal des del model psicoanalític. Molts homes arriben de la guerra i ni ells són iguals ni les dones són iguals. Es canvia la manera i la dinàmica de funcionar.
„50-„60: Apareix el concepte de psicologia social i les primeres maneres d‟entendre la família des de la perspectiva sistèmica. El psicoanàlisis no els hi resol els problemes greus com la psicosis, els problemes familiars... i es crea la teoria de tipus sistèmic.
Conviuen els que treballen família des de model psicoanalític i els que treballen des del sistèmic.
‟60-‟70: Comença el terme de teràpia de família i de parella.
ACTUALITAT Molt condicionat de com s‟ha viscut al final del s.XX. A partir dels anys 60, la família es transforma, canvia el concepte. A partir dels anys 60, la dona té el control de l‟embaràs i la sexualitat es deixa de veure d‟una forma persecutòria.
Sèrie de Paradoxes: 1. Es valora molt més el concepte de la parella (té un valor per si mateixa) i es deixa de valorar tant el matrimoni (percentatge alt de parelles que ja no es casen). El matrimoni s‟institucionalitza per protegir als més febles (dona i fills).
Un cop la dona es s‟enforteix, ja no es necessita tant el matrimoni per protegirla. Si ja no es qüestió de protegir la dona i els nanos, el matrimoni perd valor institucionalitzat.
2. Es valora molt més el valor dels fills i hi ha un descens de la natalitat.
Anteriorment la gent estava mentalitzada que el fill es podia morir. Hi ha un descens de la mortalitat perquè hi ha molt més inversió cap als fills. La dinàmica ha canviat.
Psicologia i Família Clara carbonell 3. Anticoncepció: Desmitifica el concepte de maternitat. Anteriorment una dona sense fill era un desastre. Actualment no es desvalora una dona que no vol tenir fills. No és aquella visió que si tu no tens un fill és un desastre. Canvi molt important en la manera en la que es concep la parella.
CONCEPTES (1)Qualitat: La qualitat la relacionen amb aspectes diferents, no contradictoris. La majoria d‟articles relacionen la Marital Quality (MQ) amb la estabilitat, amb la satisfacció, amb l‟ajust (important per la psicologia), felicitat (els dos membres de la parella són feliços, harmonia, benestar, èxit...
Són conceptes al voltant de la parella de qualitat, la majoria es complementen.
Esquema: MQ≃Satisfacció La MQ es relaciona amb la estabilitat (que es mesura el desig de convivència i no plantejar-se la separació). Però no sempre es garantia de qualitat (hi ha dones maltractades que no es plantegen la separació) Molts cops sents que no es garantia de qualitat.
Satisfacció: Mesurada amb l‟absència de problemes i percepció de benestar general.
 Spanier i Lewis (1980): L‟alta estabilitat matrimonial es un indicador de qualitat de les relacions de parella  Karney y Bradbury (1995): La satisfacció matrimonial es la variable que té major influència sobre l‟estabilitat.
 L‟ajustament està relacionat amb la idea del vincle, i a vincle es refereix a la unió i es allò que genera unió. El vincle és la conseqüència d‟una experiència emocional compartida. Si no fem emoció difícilment generem canvi, el que et transforma és la experiència emocional. En la relació de parella es recupera moltes coses de les primeres experiències vinculars (amb els pares).
Clara carbonell Psicologia i Família (2)Relació de parella - Unió de dos persones amb voluntat de viure junts i amb un projecte comú de futur.
És una definició bastant criticable (cal que visquin junts? Hi ha algun autors que pensen que mentre hi hagi un projecte en comú ja va bé, però també n‟hi ha d‟altre que pensen que tampoc cal que hi hagi un projecte en comú). El concepte de relació de parella és un concepte viu, dinàmic i va canviant a mesura que va avançant el temps.
- Una realitat nova que va més enllà de la suma de les dos persones que la componen. Una parella no és 1+1, és aquella que transforma l‟altre (importància de l‟experiència individual).
Unitat bàsica de convivència i d‟identitat social. Sobretot quan es ritualitza - (matrimoni és una parella que genera un ritual sigui religiós, civil...) - Spanier (1976) parla de díada: Relació primaria entre adults que viuen junts.
- Balint (1973) parla d‟entitat referint-se a la parella, un grup de dos.
 Elements comuns a totes les relacions amoroses: o Estabilitat o Acord explícit o Interdependència o Compromís o Confiança o Estima o Projecte comú o Respecte o Límits o Complement o Creixement o Sexualitat o Amor o Estabilitat econòmica o Comprensió mútua o Suport recíproc o Valorar i disfrutar de ser estimat Clara carbonell Psicologia i Família o Satisfacció o Intimitat Una de les aproximacions al concepte de relacions de parella la va fer Sternberg.
La concepció de Sternberg (1989) sobre els 3 components bàsics de l‟amor.
L‟amor com un triangles, amb els tres costats de longitud variables, son la passió, la intimitat i el compromís.
Garcia vega (2001) Hi afegeix a aquests 3 l‟afecte i l‟interès.
El primer fill diuen que és el gran enemic de la parella. Transforma la parella en família. Amb l‟aparició del primer fill apareix un altre vector que és el fill. La parella es transforma en família. La parella s‟ha de transformar amb pares.
Capacitat de crear un espai mental parental. És un espai simbòlic, la parella es prepara per tenir temps i espai pel fill. Durant l‟embaràs ja es dóna temps per tenir aquest espai mental parental.
La parella conjugal es transforma en parella parental: 1) Canvis individuals: a. Alteracions dels hàbits quotidians (ex: fumar, sortir de festa, consumir alcohol...) b. Repercussions psicològiques: Un no és el mateix quan té un fill, té unes responsabilitats.
c. Canvis físics i fisiològics, sobretot amb la dona.
d. Adopció de rols de gènere: Hi ha parelles que eren molt igualitàries (s‟ho tornaven tot), però amb l‟aparició del fill de vegades la dona hi ha certes coses que només la farà ella...
2) Canvis en la relació de parella a. Hàbits i activitats compartides (ex: abans era anar al gimnàs, un cop tingut el nen és veure amb qui es calma, canviar volquers...) b. Canvi en les relacions sexuals.
c. Temps lliure: Disminueix o desapareix el temps lliure d. Distribució de rols i divisió de tasques, de tal manera que en la major part d‟estudis apareix una baixada de la... Però les escales et puntuen més baix perquè segueixen preguntant per la parella, quan en realitat Clara carbonell Psicologia i Família la parella ja s‟ha tornat en família. Per tant, el que passa és que canvia la dinàmica, no la qualitat.
e. Qualitat de la relació de parella i satisfacció 3) Canvis laborals: a. Baixa maternal i paternal b. Dificultats de carrera professional (hi ha llocs de treball que no volen contractar a dones) 4) Canvis en les relacions socials a. Amistats (ex: La gent que té un fill s‟acostuma a fer amics dels pares dels nens del col·legi o de la guarderia) Cristopher Clulow (1996) ha treballat i estudiat molt la dinàmica en les relacions familiars. Parla d‟una tensió entre ser pare i ser parella, i alguns cops és difícil. Com ser pares sense perdre la relació de parella. Per això ell parla de la transició a la paternitat i examina la capacitat de les parelles per el maneig dels límits entre l‟apropament i la distància, la intrusió i la exclusió, allò semblant i allò diferent, en camins flexibles que permeten l‟equilibri entre estar junts i estar separats a través del temps.
La idea de Clulow és la de tenir un repte i veure com es maneja.
Parla també d‟un triangle. Diu que “això implica manejar els dilemes del triangle (relacions de tres persones). La paternitat demana a les parelles redibuixar els límits en relació a una tercera persona, a ells mateixos –com individus i com a parella-, i en relació al seu entorn social i econòmic”. Idea de que cal ajudar a les famílies a fer-se‟n càrrec.
(3)Variables relacionades amb la MQ (Marital Quality) El naixement d‟un fill s‟associa a una disminució de la qualitat de relacions de parella, però no queda clar si aquesta disminució és deguda a l‟arribada del primer fill o a un deteriorament natural de les relacions de parella (Kurdek, 1991) Durant la transició a la paternitat, el descens en la satisfacció matrimonial és més important. (Tucker y Aron, 1993). Depèn molt de les variables que s‟estudien.
És evident que l‟aparició del fill remou.
Clara carbonell Psicologia i Família  Les variables que s‟estudien tenint present l‟àmbit avaluat: o Relació de parella o Fills o Personalitat i psicopatologia o Aspecte sociolaborals i econòmics: no és el mateix una família que té un nivell econòmic que facilita les coses que una família que no té ajudes, família a prop que et pugui ajudar.
o Edat (parelles joves) o Anys de matrimoni: Normalment et trobes estudis amb parelles de pocs any de matrimoni ja que els joves acostumen a participar en canvi els més grans no.
o Nivell educatiu o Treball o Cohabitació prematrimonial: si abans has conviscut o no.
o Divorci, presencia de fills d‟anteriors parelles.
o Rols de cada membre de la parella o Embaràs desitjat o no o Qualitats del fill, característiques.
o Divisió de les tasques domèstiques, la cura del fill.
o Qualitat de la experiència paternal rebuda en la infància o Factors contextuals.
Per tant, a l‟hora de fer una descripció de la parella sana és molt difícil.
Parella satisfactòria Definició que parteix d‟una base de l‟evolució integradora i reparadora de la parella.
L‟hem d‟avaluar dintre d‟un procés.
Una parella satisfactòria i amb bones perspectives és la que té: - Capacitat de donar i rebre mútuament.
- Afrontar els sentiments de frustració. La parella sana és aquella que pot fer front als moments de tensió.
- Afrontar als sentiments d‟hostilitat, no aquella que no en té.
Clara carbonell Psicologia i Família - Acceptar les diferencies individuals. Som diferents, l‟altre no és com jo voldria, però no haig de canviar altre, haig d‟acceptar la manera en la què és.
Una parella que viu en aquestes condicions és aquella en la que hi ha: - Intercanvi - Cooperació - Creativitat - Resolució de les tensions (no és que no n‟hi hagi, és que les afronten, es posen d‟acord) - Capacitat de reparació (ens podem perdonar quan s‟han dit coses que no es volien dir). No es tracta d‟evitar el conflicte, es tracta de reparar el dany que ha provocat el conflicte. Parlem de patologia quan el conflicte ja no es pot resoldre.
(4)Aspectes metodològics de la investigació de la MQ Hi ha més problemes en: - El procediment - Disseny més habitual: longitudinal amb mesures repetides.
- Mida de la mostra: Hi ha revistes que et demana una mida de mostra concret i que de vegades és difícil trobar-la.
- Any de convivència: s‟ha de veure - Mortalitat: Et deixen de contestar les enquestes o els tests - Parelles joves de classe mitja-alta: perque son propers a la investigació.
- Estudis transversals Són els que s‟acostumen a fer ja que es difícil fer estudis longitudinals.
- Pocs disseny en que es comparen 2 grups de parelles. Has de tenir un grup de control, és complicat trobar 2 grups de parelles que tinguin els mateixos problemes i que a sobre no hi intervinguis. Formes: llista d‟espera.
(5)Mesura de la MQ 1. Entrevistes: És la més eficaç, no la més eficient. Et diuen coses que no has preguntat, la pregunta es pot matitzar, pots aclarar. Problema de l‟entrevista: molt de temps i és cara. No hi ha subvenció que et pagui les entrevistes, i ho Clara carbonell Psicologia i Família soluciones amb el voluntariat. Però segur que és la manera més eficaç per obtenir la informació de més qualitat.
2. Observació directe: des d‟un punt de vista teòric. És molt complicada, és molt complicat que hi hagi parelles que accedeixin a deixar tenir una persona a casa observant, i inclús si ho deixen és molt difícil de que es comportin igual. Es fa difícil de que es comportin igual. Tota la recerca feta amb parelles són aproximacions.
3. Qüestionaris: i escales, que et donen una informació, que pot ser sesgada perquè és la seva percepció, la percepció de cada persona (i no deixa de ser parcial).
Qüestionaris de la MQ: a. DAS (Dyadic Adustment Scale) de Spanier (1976) b. MAT (Marital Adjustment Tests) de Locke i Wallace (1959) c. QMI de Norton 1983 d. RSOC de Weiss i Perry e. ENRICH f. Marital Satisfaction Scale g. MMQ utilitzat per Emmelkamp, Haan i Hoogduin 1990 h. ......
Graham Spanier investigador molt important, va fer una escala DAS (Escala d‟ajustament Diàdic) que permet mesurar la percepció de cada un dels membres de la parella sobre la seva relació.
Inclou 4 subescales que proporcionen informació específica: 1. Consens diàdic 2. Cohesió diàdica 3. Satisfacció diàdica 4. Expressió d‟afecte Aquestes subescales permeten veure en què hi ha més dificultats. Però la traducció en espanyol no té cap fiabilitat.
Psicologia i Família Clara carbonell Escala total: El punt mig és 100. Si estàs per sobre de 100 la teva relació funciona (100 com a punt de tall). Més a baix de 100 ja es considera més patològic. A espanya ens centrem en aquesta.
Article: Evaluación de la efectividad de la psicoteràpia psicoanalítica de pareja ...