Apunts comunicació musical (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Educación Primaria + Educación Infantil - 1º curso
Asignatura Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals
Profesor J.D.L.C.G.T.M.C.A.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 26/10/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Primera sessió Com funciona el llenguatge? Funciona a través de la combinació de signes que formen un codi on finalment li donem un significat interpretant-lo. Un missatge sempre es transmet per un emissor i arriba a un receptor a través d’un codi.
Trets que diferencien la música d’altres llenguatges? Com que la música és universal, té la capacitat d’arribar a tot arreu.
Què és el llenguatge? És una eina que ens permet comunicar-nos i expressar-nos. N’hi ha de diferents tipus: corporal, musical, no verbal, verbal i escrita.
Per què es crea un llenguatge? Es crea a partir d’una necessitat de comunicar-se o relacionar-se. Engloba idees o emocions, entre d’altres.
Característiques comuns a tots els llenguatges: Expressen alguna idea o transmeten un sentiment, són interactius i necessiten un codi.
Transmeten sentiments, emocions i coneixements. Serveix per comunicar-se i relacionar-se amb els altres.
LES QUALITATS DEL SO (Exercici de les cançons que vam fer x treballar les diferents qualitats, 10 preguntes de l’examen seran de les qualitats del so) - Durada Depèn del temps que roman el so a la nostra orella. És el ritme o la pulsació d’una cançó. El ritme és l’ordenació en el temps de diferents durades a partir d’una pulsació interna. So llarg/so curt. Ens porta al ritme i a la seva mesura (compàs) - Altura Depèn del nombre de vibracions per segon (freqüència). Quan la freq. és més alta= agut / quan és més baixa= greu. Ens porta a la melodia. La melodia és un seguit de diferents altures que formen una frase musical. L’harmonia és l’art de combinar més d’una melodia alhora. Serveix per identificar l’altura de les notes o sons i la seva direccionalitat (*) direccionalitat= és la direcció del so, el camí per on va, es dibuixa amb fletxes.
- Intensitat Depèn de l’amplitud de l’ona sonora. Quan l’amplitud és més gran= so fort/ quan és més petita = so fluix. La dinàmica és l’element que defineix els canvis d’intensitat que es produeixen en una peça. Ens porta a l’expressivitat de la música i també de la parla.
- Timbre Depèn del material que vibra i de la tècnica que s’utilitza per fer-lo vibrar.
És el so produït per cada instrument. L‘ instrumentació és l’art de combinar els diferents instruments. Color o característiques sonores de la veu o els instruments.
No tant importants però també les hem de saber: - Estructura o forma - Textura Textura gruixuda = moltes persones tocant / Textura fina = un sol tocant.
Segona sessió -La pulsació es serigrafia amb palets.
-El primer sentit que es desenvolupa és l’oïda, a les 24 setmanes. El batec de la mare el relaciona amb l’exterior.
-El naixement és un trauma perquè surts a un altre ambient.
-Ritme: · Són totes les successions de síl·labes posades en so.
· Té a veure amb la durada (llarg/curt).
-Temps = Pulsació És una successió de batecs regulars.
-Agrupació de pulsacions = CompàsÉs el repartiment, la mesura de les pulsacions.
(*)Metrònom És un aparell mecànic que serveix per mesurar la velocitat de les pulsacions o els compassos. Pot mesurar les pulsacions i l’accent.
(*)Quin d’aquests conceptes no té a veure amb el ritme? L’alçada (agut/greu).
(*)L’educació del sentit rítmic està relacionada amb...= El moviment i la dansa.
(*)A través de les activitats rítmiques podem treballar...
Totes 3 respostes (reconeixement de les cançons/esquema corporal/llenguatge verbal).
(*)Quina pulsació té la durada més llarga entre batec i batec? La pulsació del compàs.
(*)Subdivisió del temps = pulsació histèrica, ràpida, és la part més petita de la divisió.
(*)El diapasó és una eina musical per afinar, que et dona un La3, que és un punt de referència. Totes les orquestres afinen amb el La3. (*)Vibra a 440 vibracions per segon.
Si és el doble 880 i menys 220.
(*)Quan al començament d’una cançó veiem aquesta indicació (negra=60)? Ens recomanen anar a 60 pulsacions.
PULSACIÓ I RITME (*)Definició de ritme: Combinació de cops, batecs o sons de diferent durada en base a una pulsació i uns accents.
-La pulsació és una seqüència de cops, batecs, moviments o impulsos que es repeteixen al llarg del temps de forma regular.
-La pulsació potser de manera implícita o explícita.
-Les pulsacions són iguals de durada però no d’intensitat (la intensitat marca el compàs que potser binari o ternàri).
-El tempo i la velocitat són sinònims i els utilitzem per interpretar una peça musical.
COM REPRESENTEM EL RITME EN EL LLENGUATGE MUSICAL? -La música va començar per la comunicació verbal.
-Al S.X es va inventar el tetragrama i després el pentagrama.
- La transmissió oral modifica el missatge, la música no sempre arriba de la mateixa manera. Per això es necessari que existeixin unes notes, codis... per no fiar-nos tant de la transmissió oral, ja que no és exacte.
- Representem el ritme a través de les notes, que representen dues de les quatre dimensions del so: l’alçada i la durada.
- Els començaments de les cançons poden ser: anacrúsics o tètics.
(*) Començament Anacrúsic: Indica la nota o notes que trobem abans del primer accent fort i per tan abans de la primera barra del compàs. (cargol treu banya, el gegant del pi, la lluna la pruna... quan la cançó comença abans que caigui la síl·laba forta).
(*)Començament Tètic: Quan una cançó comença amb l’accent fort de la síl·laba i per tan amb el primer temps del compàs. (plou i fa sol, sol solet, el 25 de desembre...) EQUIVALENCIES ENTRE LES FIGURES MUSICALS EL COMPÀS (*)Els compassos són el mitjà que utilitza el llenguatge musical per representar l’accentuació pròpia de qualsevol ritme. Cada compàs és una unitat formada per dos o més pulsacions, la primera de les quals és forta.
LA MELODIA (*) Quina és la clau per treballar/determinar notes greus ? FA (*) Quina és la clau per treballar/determinar notes agudes? SOL (*) Les claus són signes musicals que ens donen el nom que té una nota d’una línia determinada del pentagrama.
- La música és un dels llenguatges més difícils perquè és molt subjectiva.
Totes les que tenen un (*) són possibles preguntes d’examen ...

Tags: