Trastorns Emili Soro tema 7 part 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Trastorns del Desenvolupament
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 11

Descripción

Apunts de l'assignatura de Trastorns del Desenvolupament basats en els power points i el que s'ha explicat a classe.

Vista previa del texto

Usuario unybook: emartinezpavia58 TEMA 7: TDAH. TERCERA PART.
INTERVENCIÓ INTERVENCIÓ MULTIMODAL Quan s’intervé a un nen amb TDAH o amb qualsevol altre trastorn del desenvolupament cal tenir en compte mètodes de diverses branques de coneixement, ja que tots ells poden aportar aspectes útils per realitzar una millor intervenció. En el cas del TDAH les intervencions més usades, normalment de manera combinada, són les següents: Intervenció farmacològica L’ús de fàrmacs pot ser útil per a moltes persones amb TDAH ja que permeten reduir la impulsivitat, la hiperactivitat i el dèficit d’atenció.
Intervenció conductual Què fer per promoure conductes positives? Quan l’infant realitza una conducta positiva, com per exemple acabar els deures, és molt aconsellable donar-li un reforç positiu per tal que la segueixi realitzant. Aquest premi s’ha de proporcionar immediatament i cada vegada que aparegui la conducta (contingència), ja que si no es fa d’aquesta manera el nen no associarà la conducta amb el reforç i per tant aquest perdrà la seva Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 utilitat de fer que es repeteixi la conducta. Segons el principi de Premark,basat en el condicionament operant, desagradables recompenses (en (per aquest cas exemple fer els portar-lo al si les conductes deures) parc), s’associen la a conducta desagradable s’acaba percebent com a agradable per associació.
Enlloc de donar un premi al nen cada cop que realitzi conductes positives, també se l’hi poden donar punts per a que més endavant els intercanvïi per premis, cosa que pot ser molt útil quan en aquell moment no el tenim a ma. Això s’anomena economia de fitxes i, tot i que permet allargar una mica el lapse de temps entre conducta i premi, cal vigilar que aquest no sigui massa gran.
Finalment, amb nens a partir de set anys es pot fer el que es coneix com un contracte de contingències, on el nen i l’adult acorden les conseqüències que tindrà cada conducta (per exemple, si tinc la meva habitació ben endreçada podré sortir amb els amics). Aquesta estatègia promou la responsabilitat del nen i, a l’haver d’arribar a un acord amb els pares o mestres, també promou la mediació i el diàleg.
Què fer per evitar conductes negatives? Quan el nen es porti malament, hi ha una sèrie de procediments que es poden dur a terme per evitar que la conducta desadaptativa es repeteixi. Alguns d’aquests són: Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58  Extinció: s’han de suprimir els reforços positius associats a la conducta problemàtica. Aquests reforços se solen donar sense voler, per exemple al renyar un nen que fa una rabieta l’hi estem donant atenció, cosa que per a ell és un reforç positiu encara que nosaltres no ho féssim amb aquesta intenció. En aquests casos la millor opció seria ignorar al nen i, si s’escau, aplicar-li algun dels procediments que s’expliquen a continuació.
 Cost de resposta: a causa d’haver-se portat malament, el nen perd algun dels seus privilegis. Si se l’hi aplica l’economia de fitxes, se l’hi pot treure algun punt. Un altre exemple es, en un nen que cada nit pot mirar mitja hora els dibuixos, si un dia pega a un nen a l’escola aquella nit no podrà mirar els dibuixos.
 Temps fora: s’aplica sobretot en conflictes i consisteix en apartar a l’infant, de manera que deixa de rebre reforç social, i deixar-li uns minuts per a que reflexioni.
A l’hora d’aplicar qualsevol d’aquestes sancions s’ha de tenir en compte que estem sancionant a la conducta i no a la persona: per exemple, es millor dir “avui t’has portat malament” que dir “ets un nen dolent”. Cal explicar de manera entenedora la relació del càstig Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 amb la conducta disfuncional, ja que si el nen no els associa es pensarà que el castiguen perquè si però no deixarà de fer la conducta. També és fonamental assegurar-nos que el que nosaltres considerem que és un càstig no sigui en realitat un reforç, com en l’exemple que hem dit anteriorment de que al renyar l’hi donem atenció o, per exemple, si al castigar-lo a la seva habitació es posa a jugar amb els seus ninos. Finalment, cal mostrar-li al nen en que confiem que és capaç de deixar de fer aquesta conducta, i per tant no hem de fer generalitzacions del tipus “no aprendràs mai” o “sempre et portes malament”.
Intervenció Cognitiva Aquest tipus d’intervenció pretén fomentar el desenvolupament de l’autonomia i l’autocontrol del nen, i ho fa potenciant el sistema executiu ensenyant a l’infant les següents tècniques: Ús d’autoinstruccions, és a dir, de la parla interna per tal de regular els pensaments, les emocions i la conducta. Aquesta tècnica s’ha d’ensenyar explícitament: primer l’adult dóna instruccions amb veu alta, després el nen fa la tasca que sigui donant-se a si mateix les instruccions amb veu alta i, al final de l’aprenentatge, el nen és capaç de pensar les autoinstruccions en silenci.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 Resolució de problemes: això també s’ha d’ensenyar explícitament a través del modelatge fins que el nen ho hagi interioritzat. És molt important que el nen aprengui a inhibir la seva tendència a resoldre els problemes impulsivament.
Resolució de conflictes, també aprenent a controlar la impulsivitat. S’han de plantejar diverses alternatives per a resoldre el conflicte, després anticipar-ne les conseqüències que portarà cada una i arrel d’això decidir quina és la més adequada.
Comprensió lectora: sovint el dèficit en aquesta àrea es deu a l’impulsivitat excessiva i a problemes en la memòria de treball. Algunes maneres de que l’infant millori la comprensió lectora és fer que llegeixi a poc a poc, que digui les idees principals del text amb les seves paraules, ajudar-lo a relacionar les idees del text i a fer prediccions de què passarà a continuació.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 Intervenció en habilitats socials Sovint, degut sobretot a la seva excessiva impulsivitat, els nens i nenes amb TDAH presenten algunes dificultats per relacionar-se amb els seus iguals. És per això que convé ensenyar-los-hi un estil de comunicació assertiva, ja que al ser impulsius tendeixen més cap a l’estil agressiu (a dir el que volen o pensen sense tenir en compte si molesten a l’altre), a promoure l’empatia i a entrenar-los en la resolució de conflictes de manera menys impulsiva, com ja s’ha comentat anteriorment.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 ...