Classe 1 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de recerca en comunicació
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 18/03/2015
Descargas 35
Subido por

Vista previa del texto

MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 Sessió 1, dia 10/2/2015 1. La formació investigadora els comunicadors i el seu paper en les institucions i en les empreses.
Àmbits de desenvolupament de la formació i la recerca en comunicació Darrere de qualsevol mètode de recerca hi ha una teoria i una manera d’entendre que la motiva.
ECONOMIA I POLITIQUES DE LA COMUNICACIÓ PRODUCTORS I CREADORS TEXTOS, DISCURSOS, MISSATGES, PRODUCTES I CONTINGUTS AUDIENCIES, RECEPCIÓ, OPINIÓ PUBLICA, PROPAGANDA I INFLUÈNCIA - Estructura de la comunicació - Economia de l’empresa informativa/cultural.
- Indústria de la comunicació/ Indústria cultural - Els sistemes comunicatius - Economia política de la comunicació - Newsmaking - L’Agenda Setting -Les rutines productives - Els productes/textos comunicatius - Els discursos de la comunicació - L’anàlisi de contingut - Anàlisi de l’audiència - Anàlisi de la percepció - La comprensió del discurs i la producció del sentit - Els estudis culturals - L'agenda Building - Indicadors culturals i teoria del cultiu.
- Influencia i persuasió 2. El camí de la recerca, la seva importància, oportunitat i eficàcia • • • Metodes: son els pasos que fem per aconseguir l'objectiu de la recerca La metodologia: conjunt de metodes.
Metode científic: normes tancades i fixes. És fàctic en l'aplicacio de la metodologia.
2,1. El métode científic: la manera de coneixer i persuadir que té la ciència.
Caracteristiques ✔ Es fáctic. Tu no pots manipular les dades ni la mostra ✔ Transcendeix els fets: Estudi d'una manera que ens diu que és la totalitat. Aixó ho accepta la ciència, podem generalitzar sempre que sigui una metodologia que segueixi normes.
✔ Segueix normes metodològiques formalitzades ✔ Verifica empiricament i problematitza ✔ Es autocorrectiu i progressiu: podem desmentir, amplicar altres recerques.
✔ Les formulacions son de tipus general MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 ✔ És objectiu 2,2 Les diferents formes d'aproximació del coneixement científic.
Tipus de coneixement: Los hombres son mortales Socrátes es mortal Por tanto, Socrátes és un hombre ABDUCCIÓ DEDUCCIÓ INDUCCIÓ • • • • • • Sócrates es un hombre Los hombres son mortales Por tanto, Socrátes es mortal Sócrates es un hombre Sócrates es mortal, Por tanto, es probable que los hombres sean mortales com mas o menos grado de verdad Abducció: Fem hipotesis per arribar a un resultat. Fem suposicions i recerca. Fem proabilitat (cas de l'anell i la marca al dit, que queda una marca a la pell per l'exposició al sol és una llei, per tant ell parteix d'aquesta idea i estableix que si tens una marca es perqué portavas un anell. Aixó es una probabilitat peruqe no sempre quan tens una marca significa que haguis portat un anell. Després significa si porta anell que estava casada pero aixó és unaltre probabilitat). L'abducció parteix d'una llei general treta i treu una hipítesis que no és científica perque pot fallar, es probable. Ho fem cada dia pero no és científic. Fem hipótesis quan començem un projecte perque partim de la abducció pero per demostrar-ho hem de fer inducció. Es el menys convincent. Un altre exemple es l'aigual bull a 100º, aixó está bullint, aixó és aigua.
Deducció: De dos lleis diferents establimt una altre llei. Demostrem que socrátes és home i que els homes són mortals. No amplia el coneixement, no descobrim res ni arrbibem a res nou, no descubrim res pero sepre és cert. Un altre exemple és Aigual bull a 100º, l'aigua esta a 100º, l'aigua bull.
Inducció: De diferents casos treiem una llei. Cuantes més possis, més puc dirho. Aixó és el que fa el coneixement científic, la inducció no es tant sistemàtica ni real com la deducció pero és necesaria. Un altre exemple és L'aigua está a 100º, l'aigual está bullint, per tant, l'aigua bull a 100º.
Per treure una llei necesitem molts casos. Pot ser que trovem un cas que ens demostri els casos anteriors.
Deducció ja está establerta, és científic pero no serveix.
Inducció és cientific.
MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 • Abducció no és científic.
3. Relació entre teoria, metodologia, metodes, i tècniques d'aplicació.
Teoría: Coneixement, posicionament teóric. Alguns autors han arribat a conclusions a partir d'una investigació.
Metodología: Conjunt de mètodes Técnicas: Tecniques concretes que utilitzarem com cuantitatives (enquesta o análisi de continguts), cualitativas (entrevista de profunditat...) MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 Diferents paradigmes (forma de veure el món: d'aplicar la ciència) Corrent Mass Communication Research: Funcionalias que consideren que els mitjans son vies per convençer a la gent i a la audiència. Hepocalipties mitjans.
Usos i gratificacions.
Interpreta que fan els mitjans.
Perspectiva crítica de la societat, mitjans com a forma de manipulació.
Parteix dels mitjans. Escola de Frankfurt.
MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 4. La investigació en comunicació i les demandes socials: • • Un exemple de emisors son les condicions laborals dels periodistes Els continguts és del que més es fa.
5. Centres d'investigació en comunicació/grups de recerca.
– – On es fa investigació? A les universitats, als centres de recerca, a les empreses d'audiècia, als mitjans, a les organitzacions, als centres de recerca fan investigació general i les empresas fa investigació aplicada. Organitzacions fan investigació aplicada a investifació constant i fan sempre recerca Grups de recerca: Son uns grups de persones que fan projectes de recerca i es dediquen a aixó.
MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 – Associacions de recerca: S'agrupen. La gent es fa socia dels que fan recerca. Fan congressos. És un lloc on s'assicien pero no es dediquen aixó.
MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 – On es publica? Les recerques es publiquen en revistes cietífiques a revistes científiques i tenen avaluacions dels resultats, només el 10% del que s'investiga es publica, per tant si hi ha algo és el més bo i el millor.
MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ.
Anna Gordiola Atienza.
Grup 03 7. La investigació en comunicació i periodisme en l'era digital Difusió, rapidesa. Ha de canviar tot el sistema comunicatiu, podem modificar-ho tot. Que tenim de nou? Recursos en xarxes, Base de dades i Dades de transperència.
També hi ha recerca en internet.
Lectures obligatòries: capitol 2 i capítol 11 del llibre institucional.
...