Seminario Renal I RESPUESTAS (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 10/01/2015
Descargas 43
Subido por

Vista previa del texto

Dra. Avelina Tortosa i Moreno Dra. Fina Martinez Soler Infermeria Fonamental Fisiologia ! Pavelló de Govern, 4a pl lab 4108 Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge Feixa Llarga, sn 08907 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 403 97 27 ! Seminari Renal I: equilibri hidroelectrolític Objectius d’aprenentatge: després de realitzar aquest seminari heu de ser capaços de: • Reconèixer i recordar les respostes de l’organisme als canvis de volum sanguini i pressió arterial.
• Explicar les respostes homeostàtiques a la ingesta de sal.
• Distingir entre les diferents alteracions de volum i osmolaritat.
• Explicar la via renina – angiotensina - aldosterona.
• Explicar el mecanisme de la micció.
Bibliografia recomanada: Silverthorn, DU. Fisiologia humana. Un enfoque integrado 4a ed. Argentina: Médica Panamericana; 2008.
1. Capítol 19, apartat “Micción”, pag 635-636.
2. Capítol 20, apartats: a. “Homeostasis hidroelectrolítrica” b. “Balance de agua” c. “Balance de sodio y volumen del líquido extracelular” d. “Balance de potasio” e. “Control integrado del volumen y la osmolaridad” Preguntes: 1. Realitzi un esquema dels reflexos homeostàtics que es desencadenaran en resposta a les següents situacions: 1. Deshidratació per diarrea aquosa important la qual ocasiona una disminució del volum sanguini, una disminució de la pressió arterial i un augment de l’osmolaritat plasmàtica. Veure esquema adjunt.
2. Enema de 3000 ml d’aigua que ocasiona un augment del volum sanguini, augment de la pressió arterial, disminució de l’osmolaritat plasmàtica i hiponatrèmia. Veure esquema adjunt.
2. Un Sr. consulta per hipertensió arterial moderada (pressió sistòlica > 160-179 mmHg i pressió diastòlica > 100-109 mmHg. Les proves mostren que també té concentracions plasmàtiques elevades de renina y plaques d’ateroma que gairebé bloquegen el flux sanguini de les artèries renals. Com el flux sanguini disminuït a les artèries renals li ocasiona un augment de les concentracions plasmàtiques de renina? Com l’elevació de la renina li ocasiona hipertensió arterial? Les plaques d’ateroma bloquegen el fluxe de sang a l’artèria aferent del glomèrul, el qual disminueix el fluxe de sang cap al glomèrul. Menys fluxe provoca menys filtració glomerular i a nivel de màcula densa es detecta la disminució de la [NaCl]. La resposta de les cèl·lules de la màcula densa és estimular la síntesi de renina per part de les cèl·lules granulars.
La renina catalitza la reacció: angiotensinògen ----- angiotensina I, i l’enzim ECA catalitza : angiotensina I ------angiotensina II. La presencia d’ angiotensina II en plasma, té un efecte vasoconstrictor sobre les arterioles de cos que incrementen resistència perifèrica i P.A.
Aquesta és una situación d’hipertensió tractable: Col·locant un “sten” i dissolent la placa d’ateroma es restaura la P.A.
3. Assenyali en el següent esquema els canvis que es produeixen en els diferents components del reflex miccional durant la micció. Indiqui de quina forma eferències del SNC poden activar o inhibir el reflex. Anomeni els components de l’arc réflex en la micció: estímul, receptors, vies aferents, centre integrador, vies eferents i efectors. Mirar .ppt ! !2 ...