Tema 1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura Evolución
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 13

Vista previa del texto

Tema 1: Darwin i el seu context històric Charles Darwin va néixer el 12/2/1809 i mor el 19/4/1882. Va començar a estudiar medicina com a tradició familiar però ho va deixar ja que era molt impressionable i no li agradava la sang i per això va a estudiar religió a la universitat de Cambridge.
Darwin va escriure el 1858.
4 postulats de Darwin 1- Els individus dins de les espècies són variables, és a dir, el principi de variabilitat intraspecífica dels caràcters(dins la mateixa espècie). Refuta un dels principis d’aquella època que diu que les espècies són igual i invariables.
2- Algunes d’aquestes variacions són passades a la descendència. Aquest principi dóna lloc al concepte d’heretabilitat de caràcters.
3- A cada generació, es produeix més descendència de la que pot sobreviure, és a dir, que la població augmenta però hi ha individus que no aconseguiran sobreviure.
4- La reproducció i la supervivència no és a l’atzar: els individus que sobreviuen i que es reprodueixen o els que més es reprodueixen són aquells que presenten les variacions més favorables. Estan seleccionats naturalment.
Idees anteriors a Darwin no evolutives - Catastrofisme: Les catàstrofes naturals eliminen espècies i explica l’aparició de fòssils. És fa en la època en què es troben fòssils. Cuvier (1769-1832) i és el pare de la anatomia comprada (disciplina encarregada de l’estudi de les semblances i diferències en l’anatomia dels organismes.
- Fixisme de les espècies: Linneu (s.XVIII) va recol·lectar espècies de plantes i animals i va fer una col·lecció amb les espècies i les descrivia per caràcters i tots els individus de la mateixa espècie havien de tenir les mateixes caracteritzacions.
Aquestes dues idees tenen en comú que es pensa que l’origen de les espècies és a partir d’un Déu que les decideix crear.
- Progressionisme: Indica que hi ha una progressió de complexitat de les espècies (estructures internes o externes) respecte el temps. L’home sempre és al final com a màxima complexitat.
Idees anteriors a Darwin evolutives - Bufón: George-Louis-Leclerc (1707-1788). El 1748 escriu un llibre, “Història Natural” on parla d’unes idees on els organismes tenien parts útils i part no útils i aquestes últimes podien degenerar (desaparèixer, atrofiar-se) perquè no s’utilitzaven. És una idea de canvi i per tant evolutiva.
- Erasmus Darwin (avi de Charles Darwin): Escriu el llibre de “Zoonomia” el 1794-1796. Parlava de tot però hi havia 2 conceptes claus: - L’origen comú de les espècies (inspira a Darwin).
- Herència dels caràcters adquirits (Lamarckisme).
- Lamarck (1744-1829): Escriu “Philosophie Zoologique”, 1809. Defensa que amb l’ús d’una part del cos molt utilitzada és la que passarà a la descendència, és a dir, herència dels caràcters adquirits.
Charles Darwin: Darwin explicà que les coses que més el van marcar per a fer la seva obra van ser: - - Llibre de Lyell, 1830, “Principles of Geology” Llibre de Malthus, 1798, que llegeix el 1838. També el va marcar ja que hi ha els 3 principis però en poblacions humanes. “An essay on the principle of population as it’s affects the future improvement of society”.
Viatge en el HMS Beagle: Era un bergantí de 28 construït el 1817. Era un vaixell exploratori destinat a la cartografia. Va sortir el 27/12/1831 a Plymouth i va tornar més tard del compte el 2/10/1836 a Falmouth i va ser el 2n viatge del bergantí.
EL capità del vaixell era Robert Fitzroy, que era religiós però obert per discutir les teories de Darwin.
El material que va trobar l’enviava a Cambridge pels professors i per després estudiarlo una vegada tornés però va ser tant de volum que va tenir que repartir la feina.
Els punts del viatge que el van marcar més van ser:  Sant Jago, Cabo Verde  Els fòssils de la Patagònia  Animals de les Galàpagos Alfred Russell Wallace, 1823-1913 Naturalista anglès que treballava de recol·lectar animals i els venia als museus i altres col·leccionistes d’animals.
Va fer un article, “On the tendency of varieties to depart indefinitely from original type”, des de Malàisia on hi tenia resumides les teories que Darwin havia fet.
Coneixia els treballs de Darwin, ja que Darwin enviava a Londres el que recollia i no només això sinó que enviava cartes explicatives sobre el que recollia i aquestes eren llegides per la Societat Científica Linneana que tenia revistes i les enviava als socis. ARW era soci del Journal of the Linnean Society i per això ho coneixia.
Un any més tard després de l’article o assaig de ARW, Darwin publica el llibre “L’origen de les espècies” el 1859. L’article de ARW no va tenir gaire repercussió en canvi el llibre sí.
Teoria moderna de l’evolució (1940-1950) - Dobzhansky : genètic que treballava amb mosques.
Mayr: Naturalista que estudiava l’au del paradís.
Simpson: Paleontòleg que treballava amb llames i alpaques.
Hi ha diferents branques de la biologia que estudien sobre la teoria de l’evolució.
Aquesta teoria parla de:  L’origen de la variació en les espècies  Els mecanismes que mantenen aquesta variació  La importància de l’aïllament geogràfic en el procés de especiació  Diferencies graduals entre els caràcters, entre espècies, entre gèneres, entre famílies, o qualsevol categoria taxonòmica.
...