resum 2n parcial (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 3º curso
Asignatura Bioètica i Legislació
Año del apunte 2014
Páginas 13
Fecha de subida 15/03/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

mfiguls RESUM 2N PARCIAL Patents en general: - patent per cada país - si es deixa de pagar, passa a domini públic Drets de propietat intel·lectual i industrial Finalitat: Serveixen per fomentar la innovació, a més de recuperar la inversió. Si no, els creadors ho tindrien molt difícil per guanyar-hi diners, mentre que els altres simplement copiarien. à Prevenir la còpia d’una activitat intel·lectual/industrial associada a una inversió econòmica.
Tipus: Copyright Marques Disseny industrial Cobreix Obres de creació, a més estimula interessos Signes / símbols utilitzats al comerç Aparença, aspecte (no funció) Requeriments Són automàtics, es generen des q es crea l’obra.
No necessiten registre Per registrar cal que es pugui representar gràficament Dura 70 anys des de mort creador No expira (requereix que s’utilitzi) Per registrar, la forma ha de ser nova i amb caràcter individual 25 anys (es renoven cada 5), es paga cada cop q es renova Infracció Us no autoritzat o injustificat que violi drets de l’autor (moral o Si una marca utilitza el que està protegit Dret sobre varietats vegetals Noves varietats vegetals (a totes les activitats comercials) Diferents, uniformes i estables Patent/ Model d’utilitat Secret industrial Circuits Indicació geogràfica Bases de dades Invencions tècniques Informació que es manté en secret i ofereix guanys.
S’intenta que no es descobreixi (ex: tractats NDA) Topologia dels circuits Origen d’un producte Informació que contenen Mínim 20 anys (25 o 30 per vinyes, patates i arbres) Màxim 20 anys des de sol·licitud S’ha de fer una sol·licitud i seguir una examinació (requisits de patentabilitat) La decideix un jutge comparant la patent amb possible infracció NO ÉS INFRACCIÓ si una empresa hi arriba independentment.
mfiguls econòmic). No la creació independent SI si es roba o els treballadors l’expliquen MARQUES - Signe distintiu que ens permet relacionar-lo amb una empresa. També serveix al consumidor a l’hora de triar (en base a reputació i qualitat) - Ha de poder-se representar gràficament per ser patentable. També ser no descriptiu i no similar/idèntic a la resta - No expira mentre s’utilitzi.
- Protecció: paraules, frases, imatges, figures, símbols, formes 3D, colors o combinacions, sons! o Prohibició o Absoluta: noms genèrics, que descriuen productes, contraris al ordre públic o Relativa: signes idèntics o similars als que ja existeixen (per exemple SALVAT: estan en categories diferents) - Classificació NICE: on es registren les marques amb un producte o servei PATENTS 1474 (dC), Venècia: primera llei de patents (exclusivitat patens per 10 anys) 1837 es patenta telègraf! Pas de patents antigues a modernes - Estructura 1. Pàgina principal: informació bibliogràfica (títol, autors, data sol·licitud i codi INID –universal), classificació tecnològica, resum...
2. Dibuixos (opcional) 3. Descripció: antecedents, experiments, efectes tècnics, informació per ser reproduïble (BEST MODE als EEUU), és a dir, que es pugui tornar a fabricar.
4. Reivindicacions: àmbit de protecció de la patent. Poden ser moltes.
- Patentabilitat o o o o Dura 20 anys Què es pot patentar? Producte, aparell, procés, ús/funció.
Legislació per a cada país, encara que els requisits de patentabilitat són els mateixos REQUISITS DE PATENTABILITAT: Complir-los + no exclusió per llei (també derivats de productes ja patentats, si ho compleixen) mfiguls Nou: NOVETAT ABSOLUTA (majoria de països), res descrit anteriorment de qualsevol forma i a qualsevol lloc (qualsevol país), invalida la novetat • Període de gràcia: a EEUU, Japó, Canadà, Rússia, però no a Europa, existeix. A dia d’avui, pots patentar una cosa que tu mateix vas publicar fa un any També podem utilitzar els acords de confidencialitat.
§ Inventiu (no obvi): si la invenció resol un problema no obvi (ex/ fer servir palmític per estabilitzar el liposoma no és inventiu, però si que ho seria fer-lo servir per encapsular DNA).
§ Aplicació industrial: cal que tingui un ús pràctic (en qualsevol indústria), no especulatiu § Suficientment descrit: descripció suficient perquè un expert pugui reproduir la invenció. A EEUU el “best mode” • Tractat de Budapest: paguem abans de fer la sol·licitud de patent, dipositem el bacteri trobat i ells ens donen un numero i ens el descriuen. Això està en molts països (menys Amèrica del Sud i Àfrica). Ens guarda el bacteri a partir d’un codi i el fa accessible als països que han firmat el tractat i a més, el tenim patentat en aquests.
EXCLUSIONS: no exclusió per llei § La llei depèn de cada país § La llei Europea, prohibeix patentar • Descobriments/teories científiques/mètodes matemàtics, creacions estètiques, esquemes/normes/mètodes de negoci/programes d’ordinador (sí algoritmes), presentació d’informació, algo contra ordre públic/moralitat, varietats animals/vegetals o els procediments per obtenir-los, mètodes teràpia/cirurgia (si materials) • Camp biotec: processos clonar/ modificació gènica germinal/cos o parts/element obtingut a partir: d’humans.
Us embrions humans amb finalitats industrial/comercial, modificació gènica d’animals ni els resultats d’aquest procés (a no ser que suposi per ells sofriment a no ser que tinguin justificació mèdica) , SÍ gens i seqüències humanes identificats (si es vol patentar la seva aplicació industrial, explicar-la) • Important mirar diapos 76-88 § o MODELS D’UTILITAT Molt similars a patents, diferències: - Duren 6-10 anys - Requisits de patentabilitat més laxes (el de “novetat” pot ser RELATIU, podem patentar la mateixa cadira a Alemanya i Espanya), te’l concedeixen en pocs mesos, a vegades no cal que s’examinin, menys cars però només per productes no processos.
Drets de patents: DRET NEGATIU, evita que els altres et copiïn i guanyin diners amb el que tu tens patentat (ex/ empresa vasos i gerres)à vendre, importar, utilitzar, fer i oferir el que està patentat mfiguls Reivindicacions i abast: - - - TIPUS: o Segons què patentem: de producte /de procediment o Segons abast: independent (general, essencial)/ dependent (de la indep. ,específica, amb característiques) fer unes reivindicacions GENERALS i bastantes ESPECÍFIQUES per així tenir una protecció més gran. Així, si alguna altra descripció anterior ens desfà una reivindicació, la patent no s’elimina perquè hi ha les altres. à les reivindicacions generals permeten que la patent sigui EFECTIVA, és a dir, que sigui difícil de copiar i fàcil de detectar infracció de patent.
S’han de definir mitjançant característiques tècniques que han de ser adequades: o Reivindicació de producte: estructura, funció, intenció/propòsit, paràmetres, resultat obtenible o Reivindicació de procés: conjunt d’accions/operacions, obtenció de productes finals per una sèrie de passos.
Infracció de patents - El propietari de la patent és qui ha de vetllar per si s’infingeix la seva patent La resolució és a càrrec d’un jutge/tribunal: compara les reivindicacions de la patent anterior amb el producte suposadament infractor Quan una tercera persona fa algo que cau dins l’abast d’una patent Tipus: o Infracció general: § Producte: fer, servir, vendre, oferir amb rebaixa o importar § Procés: utilitzar el procés. Si se’n deriva un producte també utilitzar, vendre, vendre amb rebaixa, importar el producte derivat directament o Infracció per contribució: fer que un altre infringeixi una patent.
o Què no és infracció actes en privat i sense finalitat comercial, investigació sobre la patent, estudis preclinics per autoritzar una patent, quan la compro (exhauriment dels drets - pago el cost) , dret d’ús previ (quan demostrem que ja ho utilitzàvem abans de que es fes la patent) o procediment legal si el propietari de la patent veu que hi ha infracció pot: negociar amb infractor / iniciar un procés legal KNOW HOW (secret industrial) Algo que té com a secret una empresa i que és informació valuosa. Si no es pot descobrir quan s’utilitza, millor no patentar-ho, perquè sinó tampoc detectes infracció - Avantatges vs patents: protecció per sempre a no ser que algú indep ho descobreixi, no té costos de registre, té efecte immediat i no passa mai a domini públic mfiguls - Desavantatges vs patents: si el secret el descobreix un tercer, no pots fer res (i el poden patentar!), difícil demostrar robatori del secret.
Dret d’ús previ: encara que uns tercer descobreixin el secret i el patentin, jo puc seguir fent el procediment sense ser infractor si demostro que abans jo ja utilitzava aquest procés. El dret d’ús previ no es pot transferir.
Procés de patentarà INFORMACIÓ PÚBLICA - Cada país té les seves oficines i lleis : la patent te protecció sobre el país que està concedida (i pagada!).
Passos a seguir: o Solicitud (application)à filling o Formal examination o Prior art (es busca el que hi ha abans) à Search report o Publicació (a 1’5 any, 18 mesos) de application + search report o Examinació exhaustiva o Resolució § S’accepte à publicació modificada § No s’accepta à • Modificació • Donar arguments (fins a tres vegades, al final appeal on uns quants examinadors s’ho miren) o Període d’oposicions (per part de tercers) 9 mesos després de la segona publicació. (OFICINA DE PATENTS) o Una patent es pot anul·lar fins a 20 anys després de la sol·licitud (JUTGES) Conveni sobre la patent Europea: encara no està en vigor (al 2015?) Oficina europea de patents: Patent única per tot Europa, fas tot el procediment en una sola oficina de patents fins a la validació, que es fa en tots el països on vulguis tenir la patent. Llavors en la validació es tradueix en els idiomes corresponents.
Cost: preu conjunt europeu (1 vegada) + preu de validació depenent de cada país (per tots els països on la vulguis).
Tractat PTC: patent en un sol idioma i en una sola oficina fins a la publicació. Llavors, quan han passat 30 mesos es continua el procediment a les oficines nacionals/regionals.
Concepte de prioritat: sol·licitem una primera patent en un país, llavors, si en un altre país fem una segona patent per la mateixa invenció abans d’1 any, en omplir la segona sol·licitud al·leguem prioritat i la segona patent agafa la data de la primera a tots es efectes (EXCEPTE EN LA DATA DE CADUCITAT) mfiguls Perquè serveixen els documents de patents? (publicació al 1’5 any de la sol·licitud) - Saber que puc investigar à 25-40% investigacions duplicades à difícil accés al 100% del què es publicaà mes de 80 M, 8 M vigents i +2M per any.
- Estudiar activitat competidors - Oposar-se a competidorsà període d’oposició 9 mesos - Evitar que jo infringeixi una patent - Analitzar patents per adquirir una llicència - Veure si la meva invenció es pot patentar - Analitar activitat en un determinat sector NO PODEM SABER TOT EL QUE EXISTEIX PERQUÈ HI HA UNA finestra de 18 mesos de retard Espacenet - - Publica i gratuïta De l’Oficina Europea de Patents (EPO) Més de 90 països (80 M de documents) Permet buscar per: o Diverses paraules / títol o Paraules clau o Codi IPC: classifica la patent segons sector tecnològic. És independent de com s’hagi descrit la invenció i keywords. Estructura jeràrquica.
o Codi PTC: PTC Permet accedir a: títol, els codis, autors, país on està vigent, codis, data i codi sol·licitud...dóna equivalències de la patent.
Numero de publicació: A: 1a publicació / B: segona publicació mfiguls 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Examens: - Diapos Per a la realització d’un estudi de llibertat d’operació, s’han d’analitzar totes les patents de l’estat de la tècnica.
Una empresa dissenya una nova cadira i vol protegir la seva forma tridimensional.
La pot registrar simultàniament com a marca i com a disseny industrial.
Les patents confereixen al titular dels drets de la patent la possibilitat d’impedir que tercers en facin un ús comercial de la invenció que protegeixen.
L'historial de la tramitació d'una patent europea (comunicacions entre el titular de la patent i l'Oficina Europea de Patents, seguiment d'una oposició, documents de l'estat de la tècnica aportats, etc) es manté en secret dins l'Oficina Europea de Patents de manera que només el titular i les parts implicades poden tenir‐hi accés.
Segons la reivindicació següent: “Composició farmacèutica que consisteix en els productes A, B i C la venta de la mescla A+B+C+D implica infracció d’aquesta reivindicació.
Una invenció que tingui novetat, activitat inventiva y aplicabilitat industrial sempre serà patentable.
7. Sobre la mateixa invenció, l'empresa A sol·licita una patent a Espanya el 21.11.2005 i el 20.11.2006 sol·licita patent a Estats Units reivindicant la prioritat de la patent Espanyola. L'empresa B sol·licita patents a Espanya, Alemanya i Estats Units el 1.12.2005. L’empresa B serà la titular dels drets de patent a Estats Units.
8. Un inventor que hagi publicat una determinada invenció, no pot obtenir posteriorment protecció per la mateixa en cap país de món.
9. Els productes naturals en cap cas son patentables ja que ja existien prèviament a la naturalesa i per tant no compleixen el requisit de novetat.
10. El document de patent EP125785B2 correspon a la publicació d’una patent europea concedida després d’haver superat oposicions.
11. Una patent espanyola, actualment, té una durada de 20 anys des de la sol·licitud.
12. Els codis INID classifiquen una invenció en un sector tecnològic concret.
13. Per a determinar la infracció d’una patent, cal analitzar el producte presumptament infractor amb el producte comercial de l’empresa que és la titular de la patent.
14. Donada una reivindicació amb la següent formula general, on X es defineix com qualsevol halogen: CH3‐CH2‐CH2‐CH=CH‐ CH2‐X , el compost següent no es patentable per manca de novetat CH3‐ CH2‐CH2‐CH=CH‐CH2‐Cl.
15. L’àmbit de protecció d’una patent ve definit per el contingut literal de les seves reivindicacions, independentment de la memòria descriptiva.
16. Els actes en un àmbit privat i amb finalitats no comercials no es consideren infracció de patents.
17. És possible que el text d'una patent concedida no sigui exactament el mateix que el de la corresponent sol.licitud.
18. Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics no es consideren invencions i per tant no són patentables a Europa.
19. Si no som capaços de detectar i probar l'eventual infracció potser és millor no patentar i guardar la tecnologia com a secret industrial.
20. Un peix zebra fluorescent, en tant sigui nou, inventiu i compleixi els altres requisits de patentabilitat, serà patentable a la EPO.
mfiguls 21. Una empresa que se senti perjudicada per la concessió d’una patent podrà oposar‐se 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- v v v f /f f f f a la concessió de la patent en qualsevol moment de la vida de la mateixa.
8. f 9. v 10. v 11. f 12. f 13. f 14. f 15. v 16. v 17. v 18. v 19. v 20. f altres 6. Els segons usos farmacèutics (nou ús d’un compost ja conegut) son patentables a tot el món. F 7. Una invenció que tingui novetat, activitat inventiva y aplicabilitat industrial sempre serà patentable F 8. Pot succeir que dues empreses diferents tinguin registrada a la Oficina Española de Patentes y Marcas la mateixa marca. V 10.Un inventor que hagi publicat una determinada invenció, no pot obtenir posteriorment protecció per la mateixa en cap país de món. F à període de gràcia! 11. Els productes naturals en cap cas son patentables ja que ja existien prèviament a la naturalesa i per tant no compleixen el requisit de novetat. F 15. En una sol·licitud de patent, només pot haver una reivindicació independent, ja que si no hi hauria manca d’unitat d’invenció. F 16. A Europa, a partir de la Directiva 2004/27/CE, els estudis clínics i preclínics d’una invenció patentada que pugui fer una empresa per a obtenir l’autorització sanitària per a treure un genèric no son considerats com a infracció de la patent. V mfiguls - V F 22. A Els mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal i els mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal són invencions patentables a Europa i a Estats Units. F (sí a EEUU) 23. Conegut un antigen, l’obtenció d’un nou anticòs monoclonal mitjançant tecnologia d’hibridomes es considera normalment obvi i per tant no patentable. V 24. Un nou microorganisme necessariament s’haurà de dipositar en un centre autoritzat segons el Tractat de Budapest per a complir el requisit de suficiència en la descripció. F 25. Els mètodes de teràpia gènica a Europa només son patentables si es fan ex-vivo. V 26. La duració de qualsevol patent farmacèutica es pot estendre de 20 a 25 anys pagant una taxa. F 27. Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics no es consideren invencions i per tant no són patentables. V 30. El procediment bàsic de la tecnologia d'ADN recombinant de Cohen i Boyer només es va patentar als Estats Units. V 1. Dada una patente española solicitada el 8.5.2013 y una segunda patente francesa solicitada el 7.5.2014 para la misma invención y reivindicando prioridad de la primera patente española, y dada la publicación de un artículo científico explicando la misma invención el 4.8.2013: a) La patente francesa caducará el 8.5.2033. b) La patente francesa no es válida por falta de novedad. c) La patente francesa caducará el 7.5.2034. d) Ninguna de las anteriores es cierta. 2. Existe una patente vigente en Francia que cubre el producto X. La patente es propiedad de una empresa holandesa. Posteriormente, una empresa española fabrica el producto X en Italia y la importa a Francia. ¿Dónde se debería producir la demanda de infracción (el procedimiento legal para establecer si hay o no infracción)? a) En España b) En Holanda c) En Francia d) En Italia mfiguls 3. Un nuevo e inventivo método de diálisis que consiste en tratar la sangre de un paciente extrayéndosela y devolviéndosela al cuerpo del paciente: a) No será patentable en ningún lugar del mundo. b) No será patentable en la EPO. c) Será patentable en la EPO sólo si el paciente no es europeo. d) Ninguna de las anteriores es cierta. 4. Dada una patente con una reivindicación independiente y una dependiente (marcar la correcta): a) La reivindicación dependiente puede ser de procedimiento. b) Si la reivindicación dependiente se infringe, la independiente también se infringirá. c) Si la reivindicación independiente se infringe, también se infringirá la dependiente. d) Si la reivindicación independiente no es nueva, la dependiente tampoco será nueva. 5. Esp@cenet permite buscar por (marcar la incorrecta): a) La clasificación CPC b) Palabra clave c) Fecha de publicación de la patente d) La clasificación NIce 6. Una empresa solicita una patente sobre un método de producción de nanopartículas metálicas destinadas al diagnóstico clínico. Esta patente se le concede a los EEUU. No entenc a) La empresa podrá estar segura de que podrá comercializar las nanopartículas en cualquier lugar del mundo siempre y cuando se sinteticen mediante el método que ha patentado. b) La empresa podrá estar segura de que podrá comercializar las nanopartículas en EEUU independientemente del método de síntesis de las mismas. c) La empresa podrá estar segura de que podrá comercializar las nanopartículas en EEUU siempre que las sintetice mediante el método que ha patentado. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 7. La solicitud de una patente europea: a) Es incompatible con publicar el artículo científico donde se detalla la invención antes de la fecha de solicitud. b) Es incompatible con publicar el artículo científico donde se detalla la invención hasta que caduque la patente. c) Es incompatible con publicar el artículo científico donde se detalla la invención antes de la concesión de la patente. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 8.Una solicitud de patente se publicará: a) Las patentes no se publican. b) A los 18 meses. c) En su concesión. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 9. Una empresa hace una mejora (nueva e inventiva) de un producto ya patentado y publicado (que comprende todas las características del producto patentado): a) Esta mejora sólo será comercializable siempre que se pueda hacer una patente sobre la misma. b) Esta mejora siempre será mfiguls comercializable. c) Esta mejora sólo se podrá comercializar cuando caduque la patente del producto. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 10. Quién vigilará para que una patente no será infringida es: .
a) La oficina de patentes que la ha concedido. b) La policía. c) El propietario de la patente. d) Los tribunales de justicia o los jueces de aquel país. 11.En Europa, serán patentables (si se cumplen los requisitos de patentabilidad): a) Las variedades vegetales. b) Los métodos de diagnóstico realizados en el cuerpo humano. c) Microorganismos aislados de la naturaleza. d) Las teorías científicas.
12.
Una empresa que no esté de acuerdo con la concesión de una patente europea de un tercero: a) Podrá intervenir en el proceso de examen de la EPO para evitar su concesión. b) Sólo podrá evitar su concesión en el proceso de oposición después de la concesión. c) No podrá hacer nada. d) Ninguna de las anteriores. 13.
Dada una patente concedida en Europa que contiene la reivindicación del producto siguiente: “Aleación que comprende cobre y un componente X en una proporción del 0’1-1%”: a) Una tercera empresa podrá patentar una aleación con cobre y un compuesto X en una proporción del 0’1-1% en China. b) Una tercera empresa podrá patentar una aleación reivindicando “aleación compuesta por un metal y un compuesto X en una proporción del 0’1-1%” en China. c) Sólo la misma empresa podrá patentar una aleación reivindicando “aleación compuesta por un metal y un compuesto X en una proporción del 0’1- 1%” en China. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 14.
La duracion de una marca a) Puede ser ilimitada. b) Necesariamente caduca a los 25 años desde su solicitud. c) Necesariamente caduca a los 20 años desde su solicitud. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 15.
.
Los códigos IPC: a) Sirven para clasificar una patente en un sector tecnológico concreto. b) Permiten interpretar la información de la primera página de la patente independientemente del idioma en que se encuentre la misma. c) Sirven para clasificar las marcas en función de la actividad de bienes y servicios para la que se quieren registrar. d) Ninguna de las anteriores es correcta. mfiguls 16.
Los derechos de autor: a. Se registran en la Oficina Española de Patentes y Marcas. b. Sirven para proteger que un investigador que ha participado en una patente aparezca en ésta como inventor. C. Permiten registrar un color. d . Pasan a los herederos en caso de muerte del autor.
17.
El tratado de Budapest a. Regula el depósito de una cepa de microorganismos para cumplir el requisito de suficiencia en la descripción. b. Regula la solicitud de una patente conjunta en más de 100 países en todo el mundo e iniciar los trámites conjuntamente en un solo idioma y frente una única oficina. c. Regula el principio de prioridad en materia de patentes. d. Regula la solicitud de patentes europeas a través de la EPO (Oficina Europea de Patentes).
18. La base de datos Esp@cenet permite recuperar (marcar la incorrecta): a. El documento original de la patente en un pdf (posibilidad de obtener en full text). B. La clasificación tecnológica de la patente (IPC, CPC).c. El contenido de las reivindicaciones de una patente. d. Los abstracts de artículos científicos.
19.
Una empresa no infringirá la patente de una tercera empresa: a) Sólo si demuestra que no conocía la existencia de esta patente. b) Si puede demostrar que ha hecho preparativos serios antes de la solicitud de la patente para comercializar la invención descrita en la misma. c) Si tiene una patente que le cubra el producto que comercializa. d) Ninguna de las anteriores. 20.
Un investigador hace tres meses hizo una conferencia en Japón explicando una nueva invención. Desde un punto de vista de novedad y sólo teniendo en cuenta esta conferencia , a día de hoy: a) Este investigador podrá patentar esta invención en el Reino Unido. b) Este investigador podrá patentar esta invención sólo en Japón. c) Este investigador podrá patentar esta invención en los EEUU. d) Ninguna de estas es correcta. mfiguls ...