Apunts tema 1 de Societat i Cultura a l'Època Moderna (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Historia del Arte - 1º curso
Asignatura Societat i Cultura a l'Època Moderna
Profesor J.F.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

SOCIETAT I CULTURA A L’ÈPOCA MODERNA Tema 1: La transició cap a l’Edat Moderna Situació econòmica i social (crisi econòmica, crisi agrària, guerres)          Segles XIV i XV estancament econòmic: Aturada de l’activitat comercial i de la circulació monetària (Alta Edat Mitjana).
Augment demogràfic (a partir segle XI), però no de la producció. Al s.XIV hi ha la crisi bladera -> augment de preus i fam.
1320 bona producció de cereal, es manté la crisi pel descens de preus.
Pesta de 1348. Moren més de 20 milions de persones a Europa. Això va provocar: - Disminució de camperols, augment del preu dels salaris de la mà d’obra i de les terres ermes.
- Disminució de la producció minera i indústria --------> Fallida de bancs Al s.XIV hi va haver revoltes dels camperols, ja que havien de pagar els impostos als senyors tot i haver-hi la crisi. Això va portar misèria i repressió nobiliària.
Guerra dels Cent Anys entre França i Anglaterra (que també va afectar a altres).
- Incendis de camps. Una de les tècniques de guerra era incendiar els camps, cosa que produïa la manca de collites i feia que la gent del territori es morís de gana.
- Destrucció de pròpies collites. A vegades es donava la destrucció de pròpies collites, per evitar que l’enemic s’aprofités d’aquestes.
Contraproduent.
La guerra civil a Castella i Aragó tampoc va ajudar a que l’economia millorés.
La noblesa, que podria dinamitzar el comerç, és un grup ociós i no inverteix.
Estancament econòmic perquè la noblesa és qui podria millorar la situació comercial, però no ho fa.
El pas a l’Edat Moderna. Pensament i mentalitat      Renaixement: moviment cultural, espiritual i artístic. Moviment renovador, retorn als temps clàssics de Grècia i Roma.
Aparició de monarquies autoritàries, dels Estats Moderns, del sistema capitalista, dels descobriments geogràfics i consolidació d’una nova classe (la burgesia).
Canvi de mentalitat: nou concepte del món.
- A l’Edat Mitjana= Teocentrisme (perquè Déu és el centre de tot) - Al Renaixement= Antropocentrisme (l’home pren el protagonisme, però no s’obliden de la religió i per això tenim el trinomi) Trinomi (Món, Home, Déu).
El Renaixement es concreta en tres aspectes, en els quals l’home és un element fonamental: -  Art (trecento, quattrocento, cinquecento) amb un nou concepte de bellesa basat en l’harmonia, la proporció i l’ordre.
- Ciència: descobriments geogràfics, estudis d’anatomia, nou concepte de l’univers.
- Humanisme: reflexió sobre l’home harmonitzant el culte a les obres de l’antiguitat amb el cristianisme. Pico de la Mirándola, Erasme de Rotterdam, Tomás Moro.
Dos pensadors d’excepció: Savanarola i Maquiavel.
Època Moderna: època de canvis i descobriments  - - Hi ha canvis que afecten: Políticament: la nació-estat guanya força  centralització del poder.
Militarment: transformació de les tàctiques militars, les despeses militars absorbeixen els pressupostos.
Intel·lectualment: les ciències teòriques (filosofia, teologia) entren en retrocès davant l’avanç de les ciències empíriques (matemàtiques, àlgebra, astronomia). Copèrnic, Kepler, Galileu, Newton... Empirisme arreu d’Europa.
► S’amplia el món conegut  més possibilitats comercials, nous productes (cafè, moresc, cacau, espècies), construcció d’embarcacions i foment del comerç marítim  enriquiment de la burgesia.
Culturalment: Renaixement i Barroc desenvolupen arquitectura, escultura, pintura, literatura i música.
► La impremta ajuda a difondre el coneixement.
► Reforma relifiosa  Martí Luter.
L’esglèsia tindrà molta influència en la cultura, tant en difondre imatges religioses en el món catòlic, com en restringir imatges religioses en el món protestant. La majoria dels llibres eren religiosos.
Des del punt de vista de la societat, és el gran moment de la burgesia.
...

Tags: