Sessió 11 - Característiques generals del projecte 1 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 2º curso
Asignatura Instal·lacions 1
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

SESSIÓ 11 – CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE 1 – SISTEMES DE CONTROL AMBIENTAL PASSIUS CAPTADORS Aprofita la radiació exterior i l’utilitza. Ex: finestres i lluernaris INDIRECTE o Mitjançant bidons d’aigua tancats i adossats per aconseguir la mateixa funció, creant una superfície a la coberta. Amb una capa aïllant per tapar-se a la nit, a l’hivern. A l’estiu al revés o Instal·lar abocadoment de pedra sota de casa amb un vidre per facilitar la radiació. S’aconsegueix un mur també sota la casa. També pot instal·lar-se separat de l’edifici i que funcioni per ventilació SEMIDIRECTE o Genera un espai de molta escalfor exterior i per convecció escalfi l’interior parcialment. Pot ser un espai habitable o funcional: o MUR HIVERNACLE (de captació indirecta): reduïr la superfície per ocupar menys superfície de vidre tintat negre que escalfa el mur amb retard d’inèrcia.
Retard 12h o MUR TROMBE: mur hivernacle en torats en el mur, entre el mur i el sostre i terra, conseguint ventilacció i convecció DIRECTE Provoca l’efecte hivernacle ACUMULADORS D’ESCALFOR PER INÈRCIA Aprofita la radiació solar per utilitzar-la immediata o temporalment. L’inèrcia és la capacitat d’emmagatzemar calor per cedir-la o Soterrament de l’edifici, comportament energètic més estable. Excavar en roques i muntanyes o Col·locar material de revestiment gruixut amb molta inèrcia en les superfícies que pateixen radiacions directe com sostres i parets paral·leles a finestres i coberta o Iguals que al sistema de bidons, instal·lar una coberta de molta massa i molta inèrcia, amb una capa aïllant que es pugui desplaçar VENTILACIÓ I TRACTAMENT DE L’AIRE Modifica les condicions de l’aire o Ventilació creuada mitjançant la col·locació de finestres en façanes oposades amb diferent orientació o Mitjançant obertures en façana en la part més baixa per l’escombrament de l’aire i una xemeneia. També amb l’efecte venturi o Amb ràfegues de vent, es pot aplicar el mateix sistema invertit: que entri per la xemeneia de vent tancada, per tal que entri al domicili i surti per una obertura en façana, però ara per la part més alta o Per tractament de l’aire, mitjançant ventilació creuada i un petit llac o superfície d’aigua per tal que refredi el vent que entra a l’edifici. La plantació de vegetació també funciona o o Patis: centrals d’equipament tèrmic s’aconsegueix: o Espais intermedis que fan de coixí entre condicions extremes (exterior) i idònies (interior) o Espais ombrejat: amb toldos, lames...
o Modificacions d’humitat o Refrigeració evaporativa o PASSIVE HOUSE: tot l’aire que entra a l’habitatge ha d’estar pretractat mitjançant fer-lo passar per terra. Importat ús d’intercambiadors de calor PROTECCIÓ DE LA CALOR o Espai adossat ombrejat a façana sud, obert per mitjà de lames que protegeixen l’interior. Generació d’espais intermedis d’ombra o Espai amb construcció horitzontal (ràfec, pèrgola,…) amb una estructura de lames orientades/fixes o Col·locació de voladissos o Dispositiu mòbils amb persianes o toldos ...