Tema 20 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Patologia medicoquirurgica
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 19/03/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

20. Traumatismes de l’aparell extensor: fractures de ròtula L’aparell extensor, format pel tendó subquadricipital, el tendó rotulià el quàdriceps i la TTA.
- - - Fractures del tendó quadricipital: normalment en malalts joves per contracció excèntrica es tenca, contracció violenta que provoca trencament. Els corticoides i el tendó s’associen. Els malalts que tenen fractures de tendó sense traumatismes associats pot ser per insuficiència renal, traumatisme, lupus i malalties reumàtiques on el tendó s’afebleix. El moment de trencament fa molt de mal, dolor brusc i veiem signe del hachazo podent provocar una depressió al marge de la part proximal de la ròtula, molt característic que el malalt ve amb el genoll en extensió i no pot aixecar la cama.
La ròtula està inferior a l seva posició habitual i el diagnòstic es clínic. El tendó no es trenca intrasubstancialment sinó que es desenganxa de la ròtula, s’arrenca de la seva inserció i la ròtula queda caiguda cap endavant i inferior.
Tractament: ruptura parcial amb tractament conservador es suficient. Immobilitaci´ode 3 setmanes i després rehabilitació. Quan la ruptura es completa s’ha de suturar. Si es trenca la part més proximal de la ròtula no es podrà suturar per falta de tendó a on enganxar-lo. Per tant es fan unes guies amb un entrenat de les fibres del tendó i fixem el tendó a la ròtula. Fins a 4-7 setmanes fins que es comença a flexionar el genoll.
Quan ens trobem davant una lesió crònica que provoca la retracció o pèrdua del tendó es fan plàsties o empelts Es fan reforços amb malles sintètiques. No podem fer la sutura anteriorment esmentada.
Fractures de ròtula: la ròtula es un os sesamoideu amb un cartílag molt gruixut (fractures més freqüents de genoll), per contusió directa sobre la cara anterior del genoll. Classifiquem les factures en desplaçades o no desplaçades. Poden ser transversals, del pol superior / inferior, comminuta, verticals o osteocnodrals. Cal pensar si la fractura altera o no l’aparell extensor. Les fractures verticals per exemple no alteren l’aparell extensor, però les transversals si alteren el funcionament d’aquest. Les fractures comminutes són difícils de solucionar i acaben moltes amb patelectomia.
Diagnosticada amb radiologia anteroposterior i de perfil.
Es tracten si no estan desplaçades amb un calçament de guix. Amb les desplaçades es tracten quirúrgicament, les transversals amb un obenque (agulles + cerclatge d’alambre que transformen les forces de tracció en forces de compressió  mobilització prematura). Als pols caldrà fe una resinserció del tendó.
Les fractures del pol superior de la ròtula prima més l’arrencament del tendó que el tros d’os per tant es treu el pol i es reinserta la ròtula. Amb les fractures comminutes s’intenta la reconstrucció però les hi ha que és impossible i es fa una patelectomia parcial (hemipatelectomia) / total.
Complicacions: rigidesa postoperatòria, rehabilitació i si hi ha un dèficit de flexió per sota de 90º durant mes de tres mesos  Artròlisi. També pot haver artrosi post-traumàtica. Infecció degut a la superficialitat de la ròtula. Pot haver irritació per material d’osteosíntesi: per la banda de tensió o l’obenc que cal retirar.
Fractures de tendó rotulià: menys freqüent que el del quàdriceps, a vegades es dona de forma bilateral. S’ha descrit molts cops en germans (possible predisposició genètica). La insuficiència renal, artritis reumatoide el lupus o la corticoteràpia predisposa a la ruptura sense que hi hagi una contracció violenta.
Es diagnostica amb dolor d’inici brusc al marge distal de la ròtula, impotència per a extensió i elevació del genoll amb signe del hachazo.
Tractament: no es pot fer cap sutura però si es pot unir a la ròtula amb un reancoratge amb punts transòssis (entrenat del fil del tendó).
Tractament de les ruptures cròniques: si el teixit està molt degenerat es fa una plàstia de reforç amb tendons a la pota d’ànec. Reforç amb malla artificial.
...