Tema 6.6. Validesa. (2017)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura MOEC
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 08/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ccarbonell La objectivitzacio del test: VALIDESA Qualsevol test ha de passar per un procés de validació (comprovar que està mesurant allò que volem mesurar). No podem passar cap test que no estigui validat.
Hi ha 3 tipus de validesa: L’últim estadi de validació és la validesa de constructe (si tinc la validesa de constructe ni necessito les de contingut i la de criteri) Validesa de contingut Cada un dels ítems del test ha de ser útil i correcte per mesurar allò que vull mesurar.
Si els ítems estan ben plantejat tindré validesa de contingut.
Que siguin útils signifiquen que són rellevant i representatius.
Fases del procés de validesa de contingut: - Definim el camp del test Seleccionem una sèrie d’expert Emparellem els ítems amb els temes d’interès Seleccionem els ítems adequats.
Validesa de criteri Es compara el nostre test amb un altre test. Per exemple: Un test d’inteligència nou (l’estic creant). Comparo el resultat del meu test amb un altre test ja validat.
No sempre es pot fer aquesta validesa de criteri ja que no sempre hi ha un test validat amb el què poder-lo comparar.
Vigilar a l’hora d’escollir el criteri: el rendiment escolar com a criteri per avaluar un test d’inteligència é un mal criteri.
Fases de la validesa de criteri Escull la mostra i apliques el teu test nou i el tets de criteri.
Dos tipus de validesa de criteri: - Concurrent: Mateix punt del temps, mateix moment.
Predictiva: El resultat e correlacionen amb el criteri a un altre momet temporal: Exemple de les enquestes de les eleccions.
Validesa de constructe Construeixo un test que vull mesurar la ansietat i la depressió (suposem que no correlacionen entre ells). Faig 30 ítems (15 sobre ansietat i 15 sobre depressió). Com sé que correlacionen? El programa que utilitza ha d’agrupar els 15 ítems que jo havia pensat en cada grup, sense dir-li ccarbonell res al programa informàtic, simplement veient la variància comú entre ítems me’ls juntaria els 15 que havia pensat.
Què és el que fa un anàlisi factorial Tinc dos ítem que mesuren coses molt similars: En la gràfica el núvol de punts correlacionaran entre si. Això m’ho fa amb els 30 ítems.
Si tinc 3 ítems i els 3 ítems correlacionen 1 seria una línia recta.
L’anàlisi factorial busca quina seria l’estructura més senzilla que formarien els ítems.
Si la meva estructura inicial és igual al resultat de les dades de l’estadístic, el meu test té validesa de constructe.
Passos a seguir per l’anàlisi factorial 1. Definir el constructe i formular hipòtesis.
2. Desenvolupar els ítem tenint en compte les conducte que representen el constructe 3. Recollir dades (tantes com pugui, entre 5 i 10 persones per ítem. O sigui si tinc un test de 10 ítems necessitaré entre 50 i 100 persones) 4. Comparar dades El que hauria de buscar una persona amb un anàlisi factorial és que la solució factorial sigui parsimoniosa i interpretable. La solució més senzilla és la correcta (Parsimònia) i és pot interpretar.
Dos tipus d’anàlisi: - Exploratori (el que s’ha estat explicant) Confirmatori: Normalment s’utilitza per traduccions i adaptacions de test. Li demanes al programa que amb els ítems que tens els divideixi en 3/4/5 factors, depenent de quants factors tingui el test original.
Passo de l’anàlisi factorial 1.
2.
3.
4.
- Calcular la matriu de correlacions entre totes les variables.
Extreure els factors necessaris per representar les dades Roto els factors: para facilitar la interpretació. Representació gràfica.
Calcular las puntuaciones factorials de cada individu.
...