Preguntes tema 12 i 13- Audiovestibular, Gust, Olfacte (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 6
Fecha de subida 10/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Temes 12 i 13. Audiovestibular, Gust, Olfacte Les neurones olfactòries són quimioreceptors.- Vertader Tots els receptors gustatius estan acoblats a proteïnes G.- Fals Les neurones mitrals del bulb olfactori són eferents a la mucosa.- Fals La transducció del gust àcid depèn de canals iònics.- Vertader Cada cèl•lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives.- Fals L'utricle i el sàcul responen a acceleracions lineals.- Vertader La primera sinapsi olfactiva es troba al col•lícle superior.- Fals Cada neurona olfactòria expressa diversos tipus de receptors d'olor.- Fals Diferents pars de la còclea s'estimulen més o menys segons la freqüència del so.- Vertader Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes G.- Vertader Els receptors de sabor picant són nociceptors.- Vertader La transducció als sentits auditiu i vestibular la fan cèl•lules ciliades.- Vertader Les modalitats gustatives conegudes són 5: dolç, amarg, umami, salat i àcid.- Vertader Els canals semicirculars tenen orientació perpendicular en les tres direccions de l'espai.Vertader Els botons gustatius no poden regenerar-se.- Fals La percepció del gust amarg depèn de receptors acoblats a proteïnes G.- Vertader Cada botó gustatiu respon a un sol gust.- Fals Les cèl•lules transductores dels gustos dolç i amarg són diferents.- Vertader El sistema auditiu és mecanoreceptor.- Vertader L'utricle i el sàcul es troben a l'oïda interna.- Vertader Umami és el nom d’una modalitat d’olfacte especialitzada en la percepció de feromones – Fals Les neurones olfactòries són quimioreceptors – Vertader Cada neurona olfactòria expressa un sol tipus de receptor d’olor – Vertader El sistema vestibular té funció propioceptiva – Vertader Cada cèl·lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives – Vertader Cada botó gustatiu respon a un sol gust – Fals La percepció del gust amarg depèn de receptors acoblats a proteïnes G- Vertader El sistema vestibular té funció nociceptiva – Fals Les cèl·lules ciliades responen als potencials d’acció generats a la finestra oval – Fals Les cèl·lules ciliades fan sinapsi al nucli coclear del bulb raquidi – Fals L’utricle i el sàcul es troben a l’oïda interna – Vertader Els canals semicirculars serveixen a la detecció dels moviments rotacionals del cap – Vertader Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes G. – Vertader El gust àcid depèn de la concentració de H+. – Vertader A l’endolimfa de l’oïda interna hi ha més K+ que Na+.- Vertader La primera sinapsi olfactiva es troba el col·licle superior – Fals Diferents pars de la còclea s’estimulen més o menys segons la freqüència del so – Vertader Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes dependents de voltatge - Fals El sistema auditiu és mecanoreceptor – Vertader Cada odorant pot ser reconegut per un sol tipus de receptor d’olor – Fals La primera sinapsi olfactiva es troba al col·licle superior – Fals L’utricle i sàcul es troben a l’oïda interna – Vertader Cada botó gustatiu respon a un sol gust – Fals El sistema auditiu és mecanoreceptor – Vertader La transducció del gust àcid depèn de canals iònics- vertader Els botons gustatius no poden regenerar-se – Fals El martell i l’enclusa es troben a l’oïda interna- Fals El gust àcid depèn principalment de la concentració de Cl-. –Fals Cada cèl·lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives – Fals Les neurones de la mucosa olfactòria fan sinapsi als glomèruls del bulb olfactori .- Vertader Els canals semicirculars serveixen a la detecció dels moviments rotacionals del cap – Vertader La membrana otoconial recobreix la còclea – Fals Cada neurona olfactòria expressa un sol tipus de receptor d’olor- Vertader Els receptors de sabor picant són nociceptors. –Vertader Cada neurona olfactòria expressa un sol tipus de receptor d’olor – Vertader Els receptors de sabor picant són nociceptors – Vertader Les neurones mitrals del bulb olfactori són eferents a la mucosa – Fals Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes dependents de voltatge – Fals Les mateixes cèl·lules responen als gustos dolç i amarg – Fals Són substàncies odorants les que es poden dissoldre a la queratina – Fals La transducció als sentits auditiu i vestibular la fan cèl·lules ciliades – Vertader Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes G. – Vertader Cada cèl·lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives – Fals L’utricle i el sàcul es troben a l’oïda interna – Vertader El gust salat depèn de la concentració de Na+ - Vertader Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes dependents de voltatge – Fals Les modalitats gustatives conegudes són 5: dolç, amarg, umami, salat i àcid - Vertader Les neurones olfactòries són quimioreceptors- Vertader El sistema vestibular té funció nociceptiva – Fals Els receptors de sabor picant són nociceptors – Vertader La primera sinapsi olfactiva es troba al col·licle superior – Fals Les cèl·lules olfactives són osmoreceptors – Fals Cada neurona olfactiva envia terminals a molts glomèruls - Fals Les neurones mitrals del bulb olfactori són eferents a la mucosa – Fals En un mateix botó gustatiu hi ha cèl·lules de diverses modalitats gustatives – Vertader Les neurones de la mucosa olfactòria fan sinapsi als glomèruls del bulb olfactori – Vertader Els canals semicirculars tenen orientació perpendicular en les tres direccions de l’espai Vertader Cada botó gustatiu respon a un sol gust – Fals Els receptors gustatius són terminals nervioses encapsulades – Fals Les neurones mitrals del bulb olfactori reben sinapsis de les neurones olfactòries de l’epiteli – Vertader Diferents parts de la còclea s’estimulen més o menys segons la freqüència del so – vertader En la transducció auditiva, els cilis s’inclinen - vertader La transducció als sentits auditiu i vestibular la fan cèl•lules ciliades.- vertader La primera sinapsi olfactiva es troba al col•lícle superior.- fals A l'endolimfa de l'oïda interna hi ha més K+ que Na+.- vertader Els canals semicirculars serveixen a la detecció dels moviments rotacionals del cap.- vertader Les cèl•lules olfactives són osmoreceptors.- fals Els botons gustatius no poden regenerar-se.- fals Les modalitats gustatives conegudes són 5: dolç, amarg, umami, salat i àcid.- vertader El sistema auditiu és mecanoreceptor.- vertader Diferents pars de la còclea s'estimulen més o menys segons la freqüència del so.- vertader En la transducció auditiva, els cilis s'inclinen.- vertader La còclea permet la discriminació de les freqüències del so.- vertader Cada neurona olfactiva envia terminals a molts glomèruls.- fals Tots els receptors gustatius estan acoblats a proteïnes G.- fals La percepció del gust amarg depen de receptors acoblats a proteïnes G.- vertader Cada odorant pot ser reconegut per un sol tipus de receptor d'olor.- fals Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes dependents de voltatge.- fals El gust àcid depèn principalment de la concentració de Cl-.- fals El gust salat depèn de la concentració de Na+.- vertader Cada botó gustatiu respon a un sol gust.- fals Cada cèl•lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives.- fals Cada neurona olfactòria expressa tots els receptors d'olor del genoma humà.- Fals L'utricle i el sàcul es troben a l'oïda interna.- Vertader Cada neurona olfactòria expressa un sol tipus de receptor d'olor.- Vertader La percepció del gust amarg depen de receptors acoblats a proteïnes G.- Vertader Cada odorant pot ser reconegut per un sol tipus de receptor d'olor.- Fals Els receptors de sabor picant són nociceptors.- Vertader Umami és el nom d'una modalitat d'olfacte especialitzada en la percepció de feromones.- Fals En un mateix botó gustatiu hi ha cèl•lules de diverses modalitats gustatives.- Vertader El sistema auditiu és mecanoreceptor.- Vertader Les cèl•lules transductores dels gustos dolç i amarg són diferents.- Vertader Les cèl•lules ciliades responen als potencials d'acció generats a la finestra oval.- Fals Cada cèl•lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives.- Fals La membrana otoconial recobreix la còclea.- Fals El sistema vestibular té funció nociceptiva.- Fals En la transducció auditiva, els cilis s'inclinen.- Vertader Les modalitats gustatives conegudes són 5: dolç, amarg, umami, salat i àcid.- Vertader Diferents pars de la còclea s'estimulen més o menys segons la freqüència del so.- Vertader A l'endolimfa de l'oïda interna hi ha més K+ que Na+.- Vertader Cada neurona olfactiva envia terminals a molts glomèruls.- Fals La transducció als sentits auditiu i vestibular la fan cèl•lules ciliades.- Vertader L'utricle i el sàcul responen a acceleracions lineals.- Vertader Cada botó gustatiu respona a un sol gust – Fals L’olfacte permet el receoneixement d’uns 300 olors diferents – Fals El sistema vestibular té funció nociceptiva – Fals Cada cèl·lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives – Fals El martell i l’enclusa es troben a l’oïda interna – Fals La cóclea permet la discriminació de les freqüències del so – Vertader Els botons gustatius no poden regenerar-se - Fals La membrana otoconial recobreix la cóclea – Fals En la transducció auditiva, els cilis s’inclinen. – Vertader La transducció del gust àcid depèn de canals iònics – Vertader Les mateixes cèl·lules responen als gustos dolç i amarg – Fals Cada neurona olfactiva envía terminals a molts glomèruls –Fals Les cèl·lules transductores dels gustos dolç i amarg són diferents – Vertader Tots els receptors olfactius están acoblats a proteïnes dependents de voltatge – Fals Tots els receptors gustatius están acoblats a proteïnes G. – Fals Els receptors gustatius són terminals nervioses encapsulades- Fals L’utricle I el sàcul responen a acceleracions lineals. – Vertader En un mateix botó gustatiu hi ha cèl·lules de diverses modalitats gustatives – Vertader Diferents parts de la cóclea s’estimulen més o menys segons la freqüència del so . –Vertader Tots els receptors olfactius están acoblats a proteïnes G – Vertader Les cèl·lules transductores dels gustos dolç i amarg són diferents – Vertader Les neurones mitrals del bulb olfactori són eferents a la mucosa – Fals La primera sinapsi olfactiva es trova al col·licle superior –Fals Les cèl·lules ciliades responen als potencials d’accío generats a la finestra oval – Fals El gust àcid depèn de la concentració H+. – Vertader El martell i l’enclusa es troben a l’oïda interna – Fals Umami és el nom d’una modalitat d’olfacte especialitzada en la percepció de feromones – Fals Els receptors de sabor picant són nociceptors – Vertader El gust àcid depèn principalment de la concentració de Cl-. – Fals El sistema auditiu és mecanoreceptor – Vertader Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes G. – Vertader En la transducció auditiva, els cilis s’inclinen – Vertader Cada botó gustatiu respon a un sol gust – Fals En un mateix botó gustatiu hi ha cèl·lules de diverses modalitats gustatives – Vertader La còclea permet la discriminació de les freqüències del so – Vertader Diferents parts de la cóclea s’estimulen més o menys segons la freqüència del so – Vertader El sistema vestibular té funció propioceptiva – Vertader Cada neurona olfactiva envia terminals a molts glomèruls- Fals Cada neurona olfactòria expressa diversos tipus de receptors d’olors – Fals Cada cèl·lula gustativa pot respondre a les 5 modalitats gustatives - Fals Cada neurona olfactiva envia terminals a molts glomèruls.- Fals Les mateixes cèl•lules responen als gustos dolç i amarg.- Fals El martell i l'enclusa es troben a l'oïda interna.- Fals En la transducció auditiva, els cilis s'inclinen.- Vertader Cada neurona olfactòria expressa un sol tipus de receptor d'olor.- Vertader Les modalitats gustatives conegudes són 5: dolç, amarg, umami, salat i àcid.- Vertader El sistema auditiu és mecanoreceptor.- Vertader Tots els receptors olfactius estan acoblats a proteïnes G.- Vertader Els canals semicirculars serveixen a la detecció dels moviments rotacionals del cap.- Vertader Les cèl•lules ciliades responen als potencials d'acció generats a la finestra oval.- Fals La transducció del gust àcid depèn de canals iònics.- Vertader Les neurones mitrals del bulb olfactori són eferents a la mucosa.- Fals Cada botó gustatiu respon a un sol gust.- Fals Els botons gustatius no poden regenerar-se.- Fals El sistema vestibular té funció nociceptiva.- Fals Diferents parts de la còclea s'estimulen més o menys segons la freqüència del so.- Vertader L'olfacte permet el reconeixement d'uns 300 olors diferents.- Fals L'utricle i el sàcul es troben a l'oïda interna.- Vertader Umami és el nom d'una modalitat d'olfacte especialitzada en la percepció de feromones.- Fals Les neurones de la mucosa olfactòria fan sinapsi als glomèruls del bulb olfactori.- Vertader ...