Dietètica tema 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Alimentación y Nutrición Dietética
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 09/01/2015
Descargas 39

Vista previa del texto

DIETÈTICA HUMANA. Tema 2: Valoració de l’estat nutricional.
Valoració (avaluació) nutricional: Malnutrició com a responsable de malaltia.
Malnutrició per excés o per defecte:   Per excés d’E o nutrients: obesitat, diabetis, HTA, hiperlipèmies...
Per defecte: Situacions no patològiques que poden donar una aportació insuficient de nutrients: Ingressos econòmics insuficients, alimentació hipocalòrica no controlada, alimentacions desequilibrades, situacions patològiques; dèficit de proteïnes, vitamines (D,A,E, algunes del grup B), minerals (calci...).  És una causa de MORT; canvis a tots els nivells: fisiològic, anímic, físic...
Definició desnutrició: Síndrome caracteritzat per un deteriorament de la composició corporal producte d’un balanç energètic i/o proteic negatiu. S’associa a canvis fisiològics, bioquímic i immunitaris que augmenten el risc de morbi-mortalitat.
Molts cops parlem de GANA però normalment és desig (gana de fuet, formatge...coses concretes) Tipus de desnutrició: Classificació Kwashiorkor Causa alimentària Dèficit ingesta proteica.
Ingesta energètica suficient però hidrats de carbó Clínica Edemes i anascara(edema generalitzat) Ascitis.
Pal·lidesa.(per desnutrició  acidosis) Marasme Ingestes energètica i proteica deficitàries.
Inanició perllongada.
Hipoalbuminèmia Pèrdua de pes.
Aspecte caquètic.
Mixta Característiques del Kwashiorkor i marasmàtiques: els hi falta una mica d’energia i una mica de proteïnes; són les que passen desapercebudes perquè al aprimar-se una mica fan edema i no es nota la diferència.
Desnutrició hospitalària: Praxis hospitalària que afecta a la nutrició. En 50 anys no ha canviat.
Manca de registre del pes i la talla, falta de seguiment del pes, dejuni perllongat desapercebut, excés de seroteràpia: Sali i glucosali  no serveixen per alimentar, només mantenen la sensació de gana coberta i per tant la persona no menja, deficient programació dels àpats, medicaments o tractaments que infereixen en la nutrició i manca de formació (equip sanitari) en nutrició.
Formació insuficient sobre la magnitud del problema = poca sensibilització i praxis inadequades.
Observació: La safata del menjar, acompanyament a l’hora dels àpats, el menjar que aporta la família...
Valoració: Ingesta real, necessitats augmentades? Té febre, procés oncològic, llagues...
Conseqüències clíniques, sanitàries, econòmiques i socials.
BUCLE: La desnutrició agreuja la malaltia i la malaltia agreuja la desnutrició Magnitud del problema: 1/2 o 1/3 dels pacients que ingressen als hospitals estan desnodrits (30%, diferents estudis van del 30 al 50%)  sobretot en nens i adults, i fins arribar a l’alta hospitalària un 70%; major prevalença en ancians, pacients amb patologies digestives, pacients afectats de processos mèdics > postquirúrgics o primeres dues setmanes > postingrés i postoperatoris.
Valoració o avaluació de l’estat nutricional (VEN): És la primera baula en el tractament de la malnutrició.
Ha de formar part de la valoració clínica de qualsevol pacient i de forma sistemàtica. Permet reconèixer si hi ha o no desnutrició i, en cas positiu, classificar-la i qualificar-la.
1.
2.
3.
4.
5.
Història clínica Exploració física general Paràmetres antropomètrics Marcadors bioquímics Paràmetres immunològics Objectius: Identificar i diagnosticar els subjectes malnodrids/desnodrids, planificar un pla nutricional i avaluar la seva efectivitat fent un seguiment del suport nutricional.
Per realitzar un V.E.N necessito tenir les dades dels 5 paràmetres.
3  Pes i talla Valoració de la massa: plecs cutanis i perímetre de cintura: Dona  superior a 88 i Home superior a 102.
Valoració massa grassa: Circumferència muscular del braç: CMB= CB (cm) – 13,14 x PTC (cm) i perímetre del braç.
4. Marcadors bq: Es recull l’orina de 24h. per fer un balanç nitrogenat  l’orina dóna un senyal de com estic nutricionalment.
5. Paràmetres immunològics: Les persones que estan desnutrides: resposta immunològica més baixa.
Probes: Reacció d’hipersensibilitat cutània retardada i recompte total de limfòcits.
Resultat del V.E.N: 1) Ben nodrit.
2) Mal nodrit: desnutrició lleu, moderada o greu o sobrepès (grau I, II) o obesitat (I, II, III o mòrbida).
3) Deficiències específiques de determinats micronutrients.
Cribatge nutricional: Identificació dels individus que presenten característiques associades a problemes nutricionals que permetin concretar si presenta desnutrició o risc de desenvolupar-la.
Desnutrició hospitalària vs VEN Actuació precoç, detecció precoç del pacient de risc i del pacient desnodrit: història clínica, valoració nutricional, intervenció precoç amb suport nutricional: 90% dieta, 8% nutrició enteral, 2% nutrició parenteral.
...