Reflexió primera setmana de pràctiques (2017)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Educación Primaria + Educación Infantil - 1º curso
Asignatura Observació sistemàtica i anàlisis de contextos
Profesor J.H.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 15/01/2018
Descargas 0
Subido por

Descripción

Treball de les reflexions de la primera setmana de pràctiques a l'escola. Hi ha la reflexió d'un procés cognitiu i d'una conducta de defensa.
Nota obtinguda: 9'5/10

Vista previa del texto

2017-2018 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 1r DT PROCESSOS COGNITIUS I CONDUCTES DE DEFENSA PROCÉS COGNITIU 27-11-17 9:00h - 10:00h Era la primera hora de la setmana a la classe de 2n B i tocava l’assignatura de Medi. Com que aquella setmana tenien examen al principi de la classe van fer un repàs general del que havien estudiat la setmana passada. Al final la mestra va repartir una fitxa que els nens i nenes havien de fer individualment. El primer exercici era un text i unes preguntes al respecte, i un nen (Raúl) va respondre així: Aquest líquid blanc el produeixen les femelles d’alguns animals. Serveix per alimentar les seves cries fins que poden empassar-se altres aliments. Amb aquest líquid s’elavoren molts productes làctics. “ ● ● Quin líquid és? ​Blanc.  Quins animals el produeixen?​Les femelles.  Conducta observada: El nen no contesta bé les preguntes. Tot i que sembli que el que no funciona correctament és el procés d’atenció, aquest és molt difícil que falli. L’atenció funciona bé, l’únic problema és que “la llanterna” està enfocant en una direcció que no toca. El que falla, doncs, és el procés de planificació. És el procés més complexe de tots, és el “director d’orquestra” del nostre cervell, el que dirigeix totes les operacions. Té tres grans funcions: establir objectius, planificar estratègies i revisar els processos.
En el cas d’aquest nen el problema és que no defineix bé l’objectiu i per tant utilitza una estratègia equivocada. Es pregunta què és aquest líquid, busca en el text la paraula líquid i hi veu associat l’adjectiu blanc. Deu pensar “ja ho tinc!” i no s’ho torna a mirar més. Per tant també podem dir que no fa una revisió.
En la següent pregunta li passa el mateix. “Quins animals la produeixen?” Ell entén que li pregunten qui la produeix, busca en el text i troba que són les femelles, per tant és el que apunta. El que falla és establir l’objectiu i conseqüentment utilitza una mala estratègia.
Per solucionar-ho podríem dir-li que llegís la pregunta dues vegades i que entengués el significat. Ajudar-lo a veure i entendre quin és l’objectiu.
2017-2018 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 1r DT CONDUCTA DE DEFENSA 29-11-17 16:00h - 17:00h El dimarts a la classe de castellà la mestra va demanar un voluntari per sortir a la pissarra.
En Marc Xu i l’Iker es van posar de peu amb el braç aixecat i la mestra va escollir a en Marc Xu. L’Iker va posar mala cara, es va creuar de braços i va seure bruscament. La mestra no li va fer cas i en Marc Xu va sortir a la pissarra. Però quan la mestra va començar a parlar amb en Marc Xu, l’Iker es va aixecar de la cadira, es va posar al mig de l’aula i va començar a ballar. Tots els nens de la classe es van posar a riure. La mestra li demana a l’Iker que pari de fer el burro i que vagi a seure. Ell agafa i se’n va a seure però continua ballant. La mestra li torna a dir que ja n’hi ha prou. L’Iker para, però quan la mestra vol reprendre l’exercici amb en Marc Xu es torna a posar a ballar i tots els seus companys es posen a riure.
L’Iker està fent una conducta de defensa perquè està fora de lloc, és incongruent, intenta cridar l’atenció i no és racional. L’Iker és un nen de mare espanyola i pare immigrant del Marroc, però viu amb el seu avi perquè els seus pares s’han desentès d’ell, només el veuen de tan en tant. A més a més és una mica grassonet i és l’únic que porta ulleres de la classe.
El seu comportament de defensa pot ser que sigui perquè és un nen molt insegur. La seguretat de les persones ve determinada per les creences que té un de si mateix. A més a més les creences no estan a la part cognitiva sinó a la part emocional i és per això que no en són conscients. La seva conducta està automatitzada per combatre les seves creences de “ningú em fa cas” o “no sóc suficient”.
Aquesta baixa autoestima en situacions que li activin la seva memòria emocional negativa farà que es bloquegi el procés de planificació i trii una estratègia que sembli que no tingui una explicació a primera vista.
Potser, per evitar que se li activi aquesta conducta, la mestra hauria d’haver-li dit a l’Iker que ja l’havia vist, però com que surt moltes vegades avui li tocava a en Marc Xu. O explicar-li una petita historieta de com es sentiria en Marc Xu si no pogués sortir mai.
2017-2018 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 1r DT BIBLIOGRAFIA Alabau i Bofill, Judith. (2003). Estudi dels processos emocionals en nens i nenes amb dificultats d'aprenentatge i la seva relació amb els processos cognitius basats en la Teoria PASS de la Intel·ligència. Girona: Universitat. [Consulta: 11 Desembre 2017]. Disponible a: http://www.tdx.cat/TDX-0212107-125453http://hdl.handle.net/10803/7974http://hdl.handle.ne t/10256/4653 Pérez-Alvarez F, Timoneda C. [Dysphasia and dyslexia in the light of PASS theory] Rev Neurol. 1999 Apr 1-15;28(7) 688-693. PMID: 10363295.
Pérez-Álvarez, F. and Timoneda, C. (1999). Cognición, emoción y conducta.
Neuropsicosomatismos y paroxismos no neurológicos. Revista de Neurología, [online] 29(1), pp.26-33.
Disponible a: https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Perez-Alvarez/publication/12772915_Cognitio n_emotion_and_behavior_Neuropsycosomatisms_and_non-_neurological_paroxysms/links/ 56851e4008ae051f9af1a6a7.pdf [Consulta: 12 Dec. 2017].
Timoneda Gallart, Carme ; Pérez Álvarez, Frederic ; Mayoral, Sílvia ; Serra Sala, Mireia.
(2013). Diagnóstico de las dificultades de lectura y escritura y de la dislexia basado en la Teoría PASS de lainteligencia utilizando la batería DN-CAS. Origen cognitivo de la dislexia.
Girona: Universitat.
[Consulta: 12 Desembre 2017].
Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/8683 Timoneda Gallart, Carme. (2011). Les Dificultats de lectura i escriptura i les emocions.
Girona: Universitat.
[Consulta: 12 Desembre 2017].
Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/8694 ...

Tags: