Pràctica 6 - NEO-PI-R (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 20/08/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej PRÀCTICA 6 – NEO-PI-R Nom: Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) Autors: Paul T. Costa Jr. i Robert R. McCrae Què avalua? (objectius):          Avalua el model dels cinc factors de personalitat (Neuroticisme, extraversió, obertura, amabilitat i sentit de la responsabilitat), amb 6 facetes per cada factor.
S’aplica en individus de 17 anys en endavant i que no pateixen trastorns psicopatològics.
Mesura factors de la personalitat normal.
La versió castellana consta de 240 ítems que es contesten en una escala de Likert de 5 punts:  A = En total desacord  B = En desacord  C = Neutre  D = D’acord  E = Totalment d’acord Es tracta d’un autoinforme.
S’obtenen puntuacions dels 5 factors i les 30 facetes.
Pot ser aplicat i corregit per qualsevol persona però ha de ser interpretat per persones amb formació professional en tests psicològics i criteris de mesura.
No es puntua si hi ha 41 o més respostes en blanc. Si n’hi ha menys de 41 respostes blanques, aquestes es consideren “Neutres”.
Tres indicadors de validesa:  Aquiescència  Disconformitat/Negació  Respostes a l’atzar Cal destacar les puntuacions per sobre de 60 i per sota de 40.
Perspectiva teòrica: Disposicional Avantatges i desavantatges: - Perfil global de la personalitat.
Conté índexs de validesa.
L’original és molt llarg.
No totes les dimensions tenen una bona fiabilitat.
Construcció: Empírica (observació de la realitat → teoria) ...

Tags: