Sessió 5 Tp's A.Cabot (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisioteràpia Bàsica II
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 24

Vista previa del texto

Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s FISIOTERÀPIA BÀSICA II TP’s Sessió 5 – 31 de Març de 2016 Musculatura del peu Tenim dos tipus de musculatura: - Musculatura extrínseca (els músculs venen de lluny del peu): Dona moviments al peu - o Tibial Anterior i Posterior.
o Extensor del dit gros.
o Flexor del dit gros.
o Flexor llarg dels dits.
o Extensor llarg dels dits.
o Peroneu llarg i curt.
o Peroneu tercer.
Musculatura intrínseca (els músculs estan a prop del peu): o Fàscia Plantar o Cara més superficial: o o  Zona lateral: Abductor del 5è dit o menovell.
 Zona taló: Flexor curt dels dits (4 dits laterals del peu).
 Marge Medial: Abductor del dit gros, Flexor llarg del dit gros.
Cara més profunda:  Quadrat plantar.
 Flexor llarg dels dits.
Cara encara més profunda:  Adductor del dit gros (fascicle transvers i oblic de l’adductor).
 Flexor curt del dit gros (fascicle profund i superficial).
 Abductor del dit gros.
Moviments del peu  Eversió.
 Inversió.
 Flexió plantar.
 Dorsiflexió.
1 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s Articulacions pròpies del peu  Articulacions interfalàngiques (IF).
 Articulacions metatarsofalàngiques (MTTF).
El dit gros del peu només té 1 articulació metatarsofalàngica i 1 articulació interfalàngica.
Moviments del turmell i del peu  Flexió Plantar del Turmell  Cara Posterior: gastrocnemis i Soli.
 Dorsiflexió i inversió del peu  Tibial anterior.
 Inversió del peu  Tibial posterior.
 Eversió del peu amb flexió plantar  Peroneu llarg i curt.
 Flexió MTTF dels dits i del dit gros  lumbricals + flexor curt del dit gros.
 Flexió MTTF del dit gros  Flexor curt del dit gros.
 Flexió IF posterior i IF distal del dit gros i dits del peu  Flexor llarg dels dits + flexor curt plantar + flexor llarg del dit gros.
 Extensió MTTF i IF del dit gros i dits del peu  Extensor comú dels dits + Extensor curt dels dits + Extensor propi del dit gros.
Balanç muscular Flexió plantar del turmell Pacient en bipedestació, es recolza i es posa a la “pata coja” i fa repeticions sobre el peu que toca el terra.
 Valor 5  20 repeticions completes.
 Valor 4  Entre 10 i 19 repeticions completes.
 Valor 3  Entre 1 i 9 repeticions completes.
 Valor 2  Quan no podem aixecar totalment el taló de terra (Grau 2 + deficient); Pot fer tot el recorregut amb resistència en decúbit pro (Grau 2 + deficient +); Fa tot el recorregut sense resistència (Grau 2 deficient); No pot fer tot el recorregut (Grau 2 – deficient - )  Valor 1, 0  Palpació en la zona del taló d’Aquil·les.
2 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s Balanç muscular Flexió plantar, únicament del múscul Soli Es realitza igual que el balanç muscular anterior, però amb uns graus de flexió de genoll en bipedestació per tal d’escurçar els gastrocnemis i així facilitar el millor treball del soli.
 Valor 5  20 repeticions completes.
 Valor 4  Entre 10 i 19 repeticions completes.
 Valor 3  Entre 1 i 9 repeticions completes.
 Valor 2  Pacient en decúbit pro amb el genoll a 90º.
 Valor 1, 0  Palpació en la zona del soli.
Balanç muscular Dorsiflexió i inversió del peu (Tibial Anterior) Pacient en sedestació sobre la camilla, amb les cames penjant i li demanem una inversió i dorsiflexió del peu.
 Valor 5, 4  Fem resistència alhora de fer la inversió i dorsiflexió del peu.
 Valor 3  El pacient ho pot realitzar sol.
 Valor 2  No fa tota l’amplitud de moviment.
 Valor 1, 0  Palpació en el tendó del tibial anterior.
3 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s Balanç muscular Inversió del peu (Tibial posterior) Pacient en sedestació sobre la camilla, amb les cames penjant i li demanem una inversió del peu.
 Valor 5,4  Fem resistència alhora de fer la inversió del peu.
 Valor 3  El pacient ho pot realitzar sol.
 Valor 2 No fa tota l’amplitud de moviment.
 Valor 1, 0  Palpació en el tendó del tibial posterior.
Balanç muscular Eversió del peu (Peroneu llarg i curt) Pacient en decúbit supí, demanem la eversió del peu.
    Valor 5,4  Fem resistència alhora de fer la eversió del peu.
Valor 3  El pacient ho pot realitzar sol.
Valor 2 No fa tota l’amplitud de moviment.
Valor 1, 0  Palpació dels peroneus (A la cara lateral, darrera del mal·lèol i també a la apòfisis estiloides del 5è dit) Balanç muscular Flexió MTTF dits, dit gros (Lumbricals + Flexor curt del dit gros) Pacient en decúbit supí o sedestació.
 Valor 5,4  Realitza tota l’amplitud de moviment fent una força forta o una mica menys.
 Valor 3  Realitza tota l’amplitud de moviment per si sol.
 Valor 2 Només pot fer una part del recorregut del moviment.
 Valor 1, 0  Palpació de la zona.
4 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s Balanç muscular Flexió IF dits, dit gros (Flexor llarg dits + Flexor curt plantar + Flexor llarg dit gros) Pacient en decúbit supí o sedestació.
 Valor 5,4  Realitza tota l’amplitud de moviment fent una força forta o una mica menys.
 Valor 3  Realitza tota l’amplitud de moviment per si sol.
 Valor 2 Només pot fer una part del recorregut del moviment.
 Valor 1, 0  Palpació de la zona.
Balanç muscular Extensió MTTF i IF dits, dit gros (Extensor comú dels dits, extensor curt dels dits, extensor propi del dit gros) Pacient en decúbit supí o sedestació.
 Valor 5,4  Realitza tota l’amplitud de moviment fent una força forta o una mica menys.
 Valor 3  Realitza tota l’amplitud de moviment per si sol.
 Valor 2 Només pot fer una part del recorregut del moviment.
 Valor 1, 0  Palpació de la zona.
5 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s Origen Inserció Tibial Anterior Cara lateral tíbia i membrana interòssia Cuneïforme medial i 1r meta Tibial Posterior Membrana interòssia tíbia i peroné Navicular Extensor llarg dels dits Cara medial peroné i membrana interòssia Falange distal dels dits trifalàngics Extensor llarg del dit gros Membrana interòssia Falange distal dit gros Peroneu llarg Peroneu curt Tercer peroneu Part proximal cara lateral peroné 1/3 distal cara lateral peroné Cara anterior terç inferior peroné Cuneïforme medial i 1r meta Tuberositat 5è meta Base cara dorsal 5è meta Flex dorsal i supinació peu Flex plantar i supinació peu Ext dits trifalàngics i flex dorsal peu Ext dit gros, flex dorsal i supinació peu Flex plantar i pronació peu Flex plantar i pronació peu Flex dorsal i pronació peu Flexor llarg del dit gros Cara posterior peroné Falange distal dit gros Flex plantar i flex dit gros Tibial Flexor llarg dels dits Terç mig cara posterior tíbia Falange distal dits trifalàngics Flex plantar peu i flex dits Tibial Extensor curt dels dits i dit gros Regió anterior lateral calcani Dits: Aparell extensor dit II-IV Gros: Aparell ext dit gros Ext dits Peroneal profund Fàscia plantar Tubercle medial calcani Cap dels metas Mantenir arc longitudinal de la marxa Calcani medial Flexió dit gros Cap medial: Plantar medial Cap lateral: Plantar lateral Flex dit trifalàngics Plantar medial Flex dits trifalàngics Plantar lateral Apropament dels dits al dit gros I-II: Plantar medial III-IV: Plantar lateral Flexor curt del dit gros Cara plantar navicular, cuneïformes i lligament plantar llarg Flexor curt dels dits Tuberositat calcani i aponeurosi plantar Quadrat plantar Regió inferior calcani Lumbricals Cara medial tendons múscul flexor llarg dits Cap medial: ós sesamoide medial i falange proximal dit gros Cap lateral: ós sesamoide lateral i falange proximal dit gros Falange mitja dels dits trifalàngics Tendons múscul flexor llarg dels dits Cara medial falange proximal dits trifalàngics 6 Funció Innervació Peroneal Profund Tibial Peroneal Profund Peroneal profund Peroneal Superficial Peroneal Superficial Peroneal profund Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s Cap medial: Còndil medial fèmur Tuberositat calcani a través tendó d’Aquil·les Flex plantar i supinació peu, flex genoll Tibial Soli Cara posterior del cap del peroné, còndil i cos tíbia Tuberositat calcani a través tendó d’Aquil·les Flex plantar i Supinació peu Tibial Plantar Còndil lateral fèmur Tuberositat calcani Flex plantar peu i flex genoll Tibial Gastrocnemi Cap lateral: Còndil lateral fèmur 7 ...