T.9 Farmacologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 9: Farmacologia de l’aparell digestiu.
1.
Classificació: 1.Inhibidors o neutralitzadors de la secreció gàstrica: a.Inhibidors de la bomba de protons (IBP) b.Antihistamínics H2 c.Antiàcids 2.Protectors de la mucosa gàstrica 3.Antiemètics a.Antidopaminèrgics b.Antihistamínics H1 c.Antagonistes dels receptors de la serotonina (5-HT3), d.Altres 4.Antidiarreics 5.Laxants 2.
Inhibidors o neutralitzadors de la secreció gàstrica: Indicacions: Úlcera pèptica (duodenal i gàstrica) Esofagitis per refluxe Síndrome de Zollinger-Ellison.
 Inhibidors de la bomba de protons (IBP). Fa que no arribi acides al nostre estòmac.
o Omeprazol.
o Esomeprazol o Lansoprazol.
o Pantoprazol o Rabeprazol.
Qualsevol molècula tenen dos formes R y S. els fàrmacs gairebé son R y S junts. Van veure que a vegades S es la q dona l’efecte ¡ R no fa res. Llavors hi ha alguns que van dir que es separarà la S . aleshores alomijor amb es primer necessit 20 mg i amb el segon 10 mg. Això passa amb l’omeprazol.
Inh. de forma irreversible la bomba H+/K+ ATPasa v.o. o via iv Efectes indesitjables: dolor abdominal,cefalees, agitació, diarrea i exantemes, marejos,...
Interaccions: cit P450 .
Si prens molt continuada pots desenvolupar un costridium difficile i ales hores una tuberculosis, també es coneix que l’omeprazol redueix l’eficàcia del clopidogrel ( antiagregant ). També sa vist que gent que te moltes possibilitats de tenir fractures òssies i pren molts IBP te encara més possibilitats.
 Antihistamínics H2: Bloquegen la secreció gàstrica de l’HCI.
Administració VO i IV.
o Ranitidina: són de segona opció, si l’omeprazol no funciona sen dona aquest.
Indicacions: Tractament simptomàtic del reflux esofàgic, Tractament de pirosi, Tractament en cas que no es tolerin els inhibidors de la bomba de protons POSOLOGIA: 300mg/24h a la nit o bé 150mg/12h (matí i nit).
EI: confusió i desorientació en edat avançada. Pot produir fotosensibilitzat, bradicàrdia,…..
Dos fàrmacs diferents son equivalentment terapeutics quan canviant la posología d’aquests tenen la mateixa indicació i la mateixa acció farmacologica del pacient.
 Antiàcids.
•Derivats de magnesi i/o d’alumini •Són bases dèbils que reaccionen i redueixen la secreció àcida •No s’absorbeixen Bicarbonat sòdic: s’absorbeix i pot augmentar el PH de la sang i orina •Indicats en l’embaràs Indicacions: tt simptomàtic de malaltia ulcerosa o el reflux simptomàtic dispèpsia EA: Hidròxid d’alumini pot provocar restrenyiment i hidròxid magnèsic diarrea 3.
Protectors mucosa gástrica.
Estimulen els mecanismes protectors de la mucosa o bé formen una barrera física sobre l’úlcera.
Compostos de bismut (tt H. Pylori) alerta amb IR efectes adversos: Nàusees, vòmits i color negre a la llengua i femta Sucralfat-> forma una pasta viscosa a l'estómac redueix l'absorció de fluorquiniolones, teofil.lina, tetraciclina, digoxina Misoprostol ( te efecte de protector de mucosa i activen i faciliten la sortida del feto, fa com la pastilla del dia despres) anàleg de PGE1 Teratogènic 4.
Antiemètics: Hi ha molts de tipus; 1 pot ser per el moviment, un altre perque tens un estimul que et fa activar ; un altre oer farmac, i un altre per que tu estimules el vomits, Normalemtent s’utiitzen un pero si fas quimio pots utilizar més d’un.
a.
Antidopaminèrgics D2.
Metoclopramida: VO,VIM ,VE Indicacions: Vòmits per urèmia, radiació, trastorns digestius i citotòxics Efectes indesitjables: Síndrome extrapiramidal: trastorns del moviment, astènia, inquietud motora, girs involuntaris del coll, moviments oculars ràpids. Tb augmenta la prolactina. Provoca diarrea,.. no està recomanat a persones amb parkinson ja que li empitjora.
Domperidona: quan la gent té parkinson li donen aquest ja que com no atavessa tan la barrera hematoencefalica doncs te efectes indesitjables a nivel de sistema nervios centraal Citotòxics i símptomes gastrointestinals.
No travessa tan fàcilment BHE( barrera hematoencefalica) → ↓efectes indesitjables.
Però alerta ARITMIES VENTRICULARS GREUS !!! esta contrainidicat per aquestes persones.
b. Antihistaminics H1.
Indicacions: Nàusses i vòmits associades a cinetosi i vertigen EI: sequetat de boca, retenció urinària, visió borrosa, depressió respiratòria Fa l’efecte principial ( actua sobre l’H1) però també té altres efectes.
Tots produeixen somnolencia ja que atravesa la barrera hematoencefàlica, també s’utilitza quan hi ha al·lergies.
c.
Antagonistes receptors serotonina 5HT3 Ondansetron, granisetron, tropisetron: vòmits per citotòxics per a prevenció o tractament v.o. i i.v. (IM I SC Ondansetron) Efectes indesitjables: freqüents cefalees, mareig, flushing Indicat per a tractament de quimioterapia, normalemt es dona previament al tractament de quimioterapia. Ja que els farmacs de quimio atravessan la barrera hematoencefàlica i provoca nausees, vomits… d. Altres: Dexametasona: Sol emprar-se també per a citotòxics però habitualment combinat ( curtisona que te altres prop que van be) Cannabinoides: Tenen una potència emetitzant semblant als corticoides però no s’utilitzen pels seus efectes adversos: al·lucinacions,… ( la maria de toda la vida). S’utilitza amb casos d’esclerosis múltiple.
5. Antidiarreics: Si tnim diarrea i no hi ha febre ni sang amb femta el tractament es suero oral, res de LOPERAMIDA ( fortasec no) ja que nomes fa unn tap i no deixa que la diarrea que etsa provocada per un vius pugui elimianrse i lo que fa es que pugui sortir amb vomits.
Tractament: Solucions de rehidratació oral Loperamida: ↓ peristaltisme ( només per un cas urgent) No recomenats EI: somnolència i nàusees 6.
Laxants: 1.Formadors de massa a.Metilcel.lulosa b.Agar c.Plantatge 2.Osmòtics a.Lactulosa b.Sulfat de magnesi i hidròxid de magnesi 3.Lubricants: a.Oli d’oliva b.Glicerina 4.Emol.lients o estovadors de la femta a.Docusat sòdic 5.Irritants de colon a.Senòsids Ai B b.Bisacodil c.Picosulfat Fàrmacs que causen restrenyiment Antiepilèptics Antihistamínics Antiparkinsonians Antidepressius tricíclics iMAO Opiacis Simpaticomimètics Antipsicòtics Antiàcids de calci i alumini ( no imp, ja que poc a poc els Anam estudiant).
1. Formadors de massa : Metilcel.lulosa, Agar, Plantatge Retenen líquids →↑ massa fecal . CAL ingesta important de líquids !!! EI: Flatulències i distensió abdominal.
2. Osmòtics: a.Lactulosa ( eliminar el més ràpid posible els toxis que hi ha) b.Sulfat de magnesi i hidròxid de magnesi ↑ pressió osmòtica i la retenció de líquids en el colon. I fcilita no estar estreñido ( funcionen per pressió osmotica.
EI: deshidratació.
La lactulosa està indicada per l’encefalopatia hepàtica.
3. Emol·lients o estovadors de la femta Docusat sòdic Actua com un detergent estovant les femtes 4. Irritants de colon a.Senòsids Ai B, Bisacodil, Picosulfat Actua sobre les terminacions nervioses →↑motilitat intestinal EI: diarrea i deshidratació ,deplecció sodi i potassi, … Interacciona amb la digoxina !!! ...