Classe 5 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura ciencias y tecnologia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Classe 5: Sistema nerviós 1) Funció a. Dirigir b. Coordinar (accions conscients i inconscients) c. Regula (moviment i la resta de sistemes del cos humà: aparell digestiu, respiratori, excretor...) 2) Elements: a. Centres nerviosos i. Encèfal: 1. Cervell (blau): funcions intel·lectuals 2. Cerebel (lila): coordinació del moviment 3. Bulb raquidi (al mig): medul·la espinal quan entra al crani. Activitats inconscients ii. Medul·la espinal: 1. Agrupa tota la informació de l’organisme.
b. Nervis: (preguntar por si acaso porque no lo he entendido bien) i. Sensitius (Aferents): Transporten la informació de la perifèria als òrgans ii. Motors (Eferents): Van des de l’encèfal fins a la resta del organisme iii. Mixtos: Combinació c. Neurones: i. Nucli ii. Dendrita: el que connecta 3) Sinapsi: a. Quan una neurona està al costat de un altre, la zona de contacte es la sinapsi. Procés de connexió: procés sinàptic. En anglès sinapsi vol dir les dues coses. Unidireccional. Informació passa de neurona en neurona fins a l’encèfal.
i. Neurona d’abans: Presinàptica. De després: postsinàptica.
b. Sinapsi química: amb neurotransmissors. L’alliberament de la substància és el que dóna una informació a la postsinàptica (serotonina, dopamina...).
i. Fenedura sinàptica: on es fa l’intercanvi del neurotransmissor (en castellà hendidura sinàptica) c. Sinapsi elèctrica: En comptes de ser transmesa per una substància es fa amb impulsos elèctrics (intercanvi d’electrons, normalment de calci). Es fa en unions gap que son zones on es fa aquest intercanvi d’electrons.
4) Neurotransmissor: a. Biomolècula que transmet informació de una neurona a una altra consecutiva que estiguin unides per mitjà d’una sinapsis.
Hasta aqui 5) Classificació: Anatòmica Funciona SNC ( Sistema nerviós central) SNS (sistema nerviós somàtic) SNP (sistema nerviós perifèric) SNA/SNV (sistema nerviós autònom)     SNC: Encèfal + Medul·la espinal = coordinen l’organisme, transmeten impulsos (informació), detecten els estímuls SNP: Nervis cranials + Nervis espinals (recorren la resta d’organismes) = Establir connexió entre els òrgans (Sistema nerviós central) i la resta de l’organisme. Transmeten impulsos (per fer moviments) i regulen els òrgans interns (ronyons, pulmons, pàncreas) SNS: Nervis cranials + Nervis raquidis = Coordina les funcions voluntàries SNA: Sistema simpàtic + Sistema parasimpàtic = Coordina les funcions involuntàries o Sistema simpàtic: Dilatació pupil·la, acceleració freqüència cardíaca o Sistema parasimpàtic: Contracció de la pupil·la, disminució de freqüència cardíaca.
...