Tema 1 (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 3º curso
Asignatura Operaciones de aerolíneas
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 07/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: INTRODUCCIÓ I DEFINICIONS 1. Definicions i termes aeronàutics IATA: Associació Internacional de Transport Aeri. Sorgeix a l'Haia (Països Baixos) l'any 1919. És l'instrument per a la cooperació entre aerolínies, promovent la seguretat, fiabilitat, confiança i economia en el transport aeri. OACI – ICAO: Organització d'Aviació Civil Internacional. És una agència de l'Organització de les Nacions Unides creada el 1944 per la Convenció de Chicago per estudiar els problemes de l'aviació civil internacional i promoure els reglaments i normes únics en l'aeronàutica mundial. QMS: Quality Management System - Sistema de gestió de la qualitat. És una estructura operacional de treball, ben documentada i integrada als procediments tècnics i gerencials, per guiar les accions de la força de treball, la maquinària o equips, i la informació de l'organització de manera pràctica i coordinada i que asseguri la satisfacció del client i baixos costos per a la qualitat. ISO 9001 - Requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat (aplicable a qualsevol organització) FOQA – FDM: Flight Operational quality assurance - Flight data monitoring. Mètode de captura, anàlisi i / o visualització de dades generades per una aeronau movent-se per l'aire d'un punt a un altre. GDS: Global Distribution System. És la xarxa gestionada per una empresa que permet transaccions automatitzades entre tercers i agents de reserva per tal de proporcionar serveis relacionats amb els viatges als consumidors locals. Un GDS pot vincular els serveis, tarifes i reserves de consolidació de productes i serveis a través dels tres sectors de viatge. AOC: Aeronautical Operational Control - Certificat d'Operació Aeri. És un document expedit a una empresa o un grup d'empreses per la DGAC en què s'acrediti que l'operador en qüestió tingui capacitat professional i l'organització necessàries per garantir l'operació d'aeronaus en condicions segures per a les activitats aeronàutiques especificades en el mateix. És una de les condicions necessàries per obtenir la Llicència d'Explotació. Post holder: l'operador ha d'haver designat post holders (titulars de llocs), acceptables per a l'Autoritat, que són responsables de la gestió i supervisió de les següents àrees: Operacions de vol; El sistema de manteniment; Entrenament de la tripulació; i Operacions terrestres. Com a condició per a la concessió i continuació d'un certificat d'operador aeri (AOC), els titulars designats hauran de: Posseir l'experiència pràctica adequada i les llicències necessàries per a l'exercici de les seves funcions; Tenir experiència pràctica i experiència en l'aplicació de normes de seguretat de l'aviació i pràctiques d'operació segures; Tenir un coneixement ampli de les regulacions JAA rellevants i les polítiques i pràctiques operacionals de l'operador; i Tenir familiaritat amb els sistemes de qualitat. Accountable manager: persona individual designada com a responsable davant una autoritat reguladora respecte de les funcions que estan subjectes a reglamentació i portada a terme per un operador d'aeronaus, un proveïdor de serveis de navegació aèria, una organització de manteniment i reparació d'aeronaus i un operador aeroportuari. Normalment s'espera que aquesta persona sigui la persona que té autoritat corporativa per assegurar que totes les activitats d'operacions poden ser finançades i dutes a terme d'acord amb la norma requerida pel Regulador. JAR; JAA: Join Aviation Requirements / Authorities (Requisits / Autoritats conjuntes d'aviació). Requisits communes d'Aviació General i detallada amb vista a reduir al mínim els problemes de tipus de certificació d'empreses mixtes, i també per facilitar l'exportació i importació de productes aeronàutics. La JAR és reconeguda per les autoritats d'Aviació Civil dels països participants com una base acceptable per a verificar el compliment dels seus codis nacionals d'aeronavegabilitat. FAA: Administració Federal d'Aviació. És l'entitat governamental responsable de la regulació de tots els aspectes de l'aviació civil en els Estats Units. EASA: Agència Europea de Seguretat Aèria. La seva funció és unificar els estàndards comuns d'aeronavegabilitat als Estats membres de la Unió Europea així com vetllar per la protecció mediambiental en l'aviació civil. Una de les diferències entre la JAA i l'EASA és que aquesta última té autoritat legal dins de la Unió Europea i les seves publicacions són d'obligat compliment per a tots els seus membres, mentre que les regulacions publicades per la JAA tenen caràcter de recomanació. A més, tots els membres de l'EASA pertanyen a la Unió Europea, mentre que a la JAA pertanyen països com Turquia no pertanyent actualment a la UE. AESA: Agència Estatal de Seguretat Aèria. Estatal encarregada de la seguretat de l'aviació civil en l'àmbit territorial d'Espanya. Es troba adscrita al Ministeri de Foment, a través de la Direcció General de l'Aviació Civil. Safety / security: Es diu de la seguretat física / seguretat pública (en el delicte ...). PNL: Passenger Name List. Llista de passatgers relacionats a determinat vol i punt d'embarcament produïda pel sistema de reserves d'una companyia i enviada a l'encarregat del check-in a l'aeroport d'embarcament del vol. La llista conté sempre un resum numèric dels totals de passatgers i pot també incloure els noms amb diverses variacions, des del mínim (per exemple, només passatgers amb serveis especials requerits) fins a la llista completa (amb tots els noms). Aircraft lessors: proporciona una aeronau, la tripulació completa, manteniment i assegurances (ACMI) a una altra aerolínia o un altre tipus d'empresa que actua com un corredor de transport aeri (arrendatari), que paga per hores operades. Start-up: terme utilitzat actualment en el món empresarial el qual busca arrencar, emprendre o muntar un nou negoci i fa referència a idees de negocis que estan començant / en construcció. És a dir, són empreses emergents recolzades en la tecnologia. Sol operar amb costos mínims, però obté guanys que creixen exponencialment. Una companyia pot deixar de ser una start-up per una infinitat de situacions que poden ocórrer a causa de el seu desenvolupament, com ara arribar a ser molt rendible, passar a la borsa de valors ... IOSA: La IATA Operational Safety Audit és un sistema internacionalment reconegut i acceptat d'avaluació, dissenyat per avaluar la gestió operativa i els sistemes de control d'una companyia aèria. Els principis de qualitat de l'auditoria IOSA estan dissenyats per dur a terme auditories de manera normalitzada. Runway: la pista d'aterratge o pista d'enlairament és la superfície d'un camp d'aviació o d'un aeroport, així com també d'un portaavions, sobre la qual els avions prenen terra i frenen o en la qual els avions acceleren fins a aconseguir la velocitat que els permeti enlairar-se. Taxiway: pista de rodatge, és part de la infraestructura "costat aire", la qual permet connectar les zones d'hangars i terminal amb la pista d'aterratge. EU-OPS: dit de la Unió Europea com les normes que determinin mínimes de seguretat i procediments relacionats per a aviació comercial de passatgers i càrrega. OACI & IATA aeroports: el codi d'aeroports d'OACI és un codi de designació d'aeroports compost de quatre caràcters alfanumèrics que serveix per identificar-los al voltant del món. A diferència dels codis IATA que són del coneixement públic i general i són usats per a pissarres d'aerolínies, reserves i equipatges, els codis OACI són usats a més per a identificar altres localitzacions com estacions meteorològiques o Centres de Control d'Àrea; El codi d'aeroports de IATA és un codi de tres lletres que designa cada aeroport del món. ATS; ATC: air traffic system - air traffic control. Es presta pels països signants de la Convenció de Chicago que van donar origen a la creació de l'OACI / ICAO en els termes especificats per les normes d'aquesta organització internacional. Els dos factors pels quals en un aeroport es requereix el Control de Trànsit Aeri (seguretat i eficiència). És un servei que regula i ajuda a les aeronaus en temps real per garantir que les seves operacions són segures. En particular, ATS: • • • Preveu col·lisions entre aeronaus, proporciona assessorament de la conducció segura i eficaç dels vols. Realitza i manté un flux ordenat de trànsit aeri Notifica a les organitzacions interessades i ajuda en les operacions de cerca i rescat. OTP: On Time Performance - Referit al nivell d'èxit programat en el calendari. WX; W / X: weather CEO; COO; CFO; CCO: Chief Executive Officer - Chief Operating Officer - Chief Financial Officer. Director executiu o també director gerent. Persona encarregada de màxima autoritat del seu departament. Hub: centre de connexions, arriben vols de llarga distància que es distribueixen a diferents destinacions. (Schiphol, Heathrow ...) SLOT: comercial / de sortida. Reserva de temps per realitzar un trajecte i poder complir l'horari previst. Si no es compleix (es reserven 15 min) un slot s'assigna un altre després de tots els ja assignats. Legacy carriers: companyies tradicionals Long haul; short haul: distància dels viatges, es refereix al recorregut (short <3, medium 3-6, long 6-12, ultra long> 12) Wide-body; narrow body: avió de fusellatge ample (avió de línia de grans dimensions amb dos passadissos) avió de fusellatge estret (disposa d'un únic passadís central). Cargo: càrrega, correu i excés d'equipatge. LPC; OPC: License Proficiency check - Operators Proficiency Check. Duts a terme en el simulador de vol, són els exàmens que es realitzen per treure o mantenir la llicència personal. Simulador de vol: sistema que intenta replicar o simular l'experiència de pilotar una aeronau de la forma més precisa i realista possible. Els simuladors de vol són molt utilitzats per a l'entrenament de pilots en la indústria de l'aviació, simulació de falles ... Glass cockpit: cabina de vidre dotada de pantalles de presentació d'instruments electrònics. Simplifica la navegació i operació de l'aeronau i permet als pilots centrar-se únicament en la informació més pertinent. FPL; pla de vol: Document que es lliura a les tripulacions, on hi ha les rutes i els vols que es duran a terme. Se sotmet a les dependències ATS. Annexos de FPL: • Identificació de l’aeronau • Normes de vol i tipus • Número i tipus d’aeronaus i categoria de l’estela turbulenta • Equip • Aeròdrom de sortida i destí i duració total / Aeròdrom alternatiu • Hora prevista de fora “calzos” • Velocitats i nivells de creuer • Ruta a seguir • Total de persones a bord • Equip d’emergència i supervivència • Altres dades OCC: centre d'operacions - operations control centre. El Centre de Control Operacional o "OCC" per a moltes companyies aèries representa el centre de coordinació on molts "spokes" del control operacional de la línia aèria es fusionen. En una atmosfera de Control de Missió, el despatx d'Aeronaus, també conegut com superintendent de vol, o l'oficial de control de vol assisteix al planejament previ, monitorització de vol, assistència en ruta i coordinació de diversos vols durant un típic torn de 8-10 hores. L'OCC inclou: Control d'Equips, Control de Vol, Control de Manteniment, Meteorologia, Ràdio, Centre de Comandament de Seguretat i Ruta del Sistema. Aquest fort esforç d'equip és vital per mantenir vols segurs i eficients. Jetway; finger; gate: pont o passarel·la mòbil generalment coberta que comunica l'avió amb la terminal permetent l'accés. FCOMs; FOMs: manuals d'operació de vols. El FCOM inclou informació requerida per la tripulació de vol per a l'operació de l'avió. Conté tots els procediments suplementaris i amplificats normals d'operació, així com descripcions de tots els sistemes de l'aeronau i els controls i indicadors corresponents. Altitud; nivell de vol: la distància vertical a un origen determinat, considerant com nivell zero el nivell del mar. Nivell de vol FL, altitud a la qual vola una aeronau calculada pel que fa a la isòbara 29:92 polzades de mercuri, mesurada per l'altímetre de bord, i que és la pressió al nivell mitjà del mar a l'atmosfera tipus. Plans; ales: cos aerodinàmic format per una estructura molt forta, composta per un perfil aerodinàmic embolicant un o més travessers i que genera una diferència de pressions que donen pas a la sustentació. Flaps: enginy aerodinàmic dissenyat per augmentar la sustentació en determinades fases del vol. La seva funció és augmentar la curvatura del perfil alar, modificant la geometria del perfil de tal manera que la velocitat d'entrada en pèrdua durant fases concretes del vol, com l'aterratge o l'enlairament es redueixi de manera significativa. Tren d'aterratge, Landing Gear: part de qualsevol aeronau encarregada d'absorbir l'energia cinètica produïda pel contacte entre l'aeronau i la pista durant l'aterratge. Els pneumàtics són el primer element del tren que absorbeix tal impacte, aquest ha de tenir un sistema d'amortiment per poder disminuir aquest impacte. APU: (auxiliary power unit) és un motor que està a la cua i produeix energia. L'avió pot funcionar sense APU. No tots els avions el porten. És una potència addicional per si algun motor falla, encara que no té empenta. Consisteix en un generador elèctric que se sol emprar per arrencar els avions, proporcionar electricitat ... GPU: (ground power unit) unitat de potència terrestre proporcionada a aeronaus via àrees alienes a aquestes, generalment per l'aeroport. Sistema hidràulic: és un mètode d'aplicació de forces a través de la pressió que exerceixen els fluids. Load sheet; full de càrrega: - Full en què es registra la distribució de pes en un avió i que mostra el centre de gravetat del mateix en el moment de l'enlairament i l'aterratge; té per objecte mantenir ben repartits els pesos de la càrrega per al millor equilibrat de l'avió. LCC: (low cost carrier) línia aèria de baix cost. Ofereix baixes tarifes a canvi d'eliminar molts dels serveis tradicionals als passatgers i així reduir els seus costos. CG: centre de gravetat. Punt d'aplicació de la resultant de totes les forces de gravetat que actuen sobre les diferents porcions materials d'un cos, de tal manera que el moment respecte a qualsevol punt de resta resultant aplicada en el centre de gravetat és el mateix que el produït pels pesos de totes les masses materials que constitueixen el cos produeixen un moment resultant nul. CRM: (Conjunt Resource Management) és un conjunt de procediments d'entrenament per al seu ús en entorns en els que l'error humà pot tenir efectes devastadors. S'utilitza principalment per millorar la seguretat aèria, el CRM es centra en la comunicació interpersonal, el lideratge i la presa de decisions a la cabina. 2. Alfabet fonètic aeronàutic • • • • • • • • • • • • A: alfa B: bravo C: charlie D: delta E: eco F: fox-trot G: golf H: hotel I: india J: juliet K: Kilo L: Lima • • • • • • • • • • • • • M: mike N: november O: oscar P: papa Q: quebec R: romeo S: sierra T: tango U: uniform V: victor X: x-ray Y: yankee Z: zulu 3. Marc legal de les operacions d’aerolínies • • • • • • • • Convención de Chicago - 1944 OACI 18 Anexos (SARPS) y Documentos ECAC; EASA JARs -> EU-OPS -> circulares Ministerio de Fomento. AESA y DGAC AESA > AOC (sub parte C) Manual de Operaciones (sub-parte P) 4. Annexos OACI 5. Marc legal de les Operacions d’aerolínies Exemple: JÚLIA: juliet, uniform, lima, india, alfa MARIONA: mike, alfa, romeo, india, Oscar, november, alfa 6. Estructura de producció 7. Responsabilitats dels 5 Post-Holders • Gerent responsable o Responsable d’Operacions de vol: o Responsable d’Instrucció o Responsable de Manteniment o Responsable d’operacions de terra 8. Manual d’operacions (Ops 1.1045) • • • • Part A à Aspectes generals/bàsics Part B à Operació de l’avió Part C à Ruta i aeròdrom Part D à Entrenament ...