T4. Precaucions de transmissio-aillament (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria de Salut Pública i Comunitària
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 11

Vista previa del texto

TIPUS D’AÏLLAMENT OBJECTIU MESURES D’AÏLLAMENT PER EVITAR LA TRANSMISSIÓ AÏLLAMENT PER TRANSMISSIÓ AÈRIA Evitar la transmissió de microorganismes que es disseminen per l’aire en partícules de <5µm, que procedeixen del pacient o be estan depositades en partícules de pols.
En entrar i sortir de Rentat de mans l’habitació D’alta filtració, en Màscara entrar l’habitació Porta Tancada Visites Restringides - - AÏLLAMENT PER TRANSMISSIÓ PER GOTES Evitar la transmissió de microorganismes que es disseminen per l’aire en partícules ≥ 5µm i que es produeixen en tossir o esternudar En entrar i sortir de Rentat de mans l’habitació Quirúrgica, en entrar Màscara l’habitació Porta Tancada Visites Restringides - - PRECAUCIONS (que fer) - Habitació individual amb pressió negativa - Mascareta d’alta filtració (tipus FFP2 o FFP3) ben ajustada. A l’àrea quirúrgica la mascareta ha de ser sense vàlvula expiratòria.
- Rentat de mans - Evitar transports del malalt fora de l’habitació. Durant els trasllats i a les zones d’espera es col·locarà al malalt una mascareta quirúrgica - Minimitzar el nombre de visites - Habitació individual (no necessari si la distància entre llits es >1m.) - Mascareta convencional en distancies >1metre del pacient - Rentat de mans - Evitar transports del malalt fora de l’habitació. Durant els trasllats i a les zones d’espera es col·locarà al malalt una mascareta quirúrgica - Minimitzar el nombre de visites EXEMPLES Tuberculosi pulmonar, laríngia o bronquial; xarampió, varicel·la, herpes zòster disseminat o localitzat en inmunodeprimits, febres hemorràgiques, SARS.
M. invasora per Haemophilus influenzae tipus b; M. Invasora per Neisseria meningitidis (<24h) o per Mycoplama pneumoniae; Infeccions respiratòries víriques (grip, rubèola, parotiditis, adenovirus, parvovirus B19); Tos ferina.
AÏLLAMENT PER TRANSMISSIÓ PER CONTACTE Evitar la transmissió de microorganismes que es disseminen per contacte directe i indirecte Rentat de mans 15 seg. Sabó antisèptic. En entrar i sortir l’habitació Màscara Quirúrgica, en entrar l’habitació Porta Tancada Visites Restringides Guants En entrar l’habitació Bata Neta, en entrar Material Ús exclusiu clínic Habitació individual (compartida entre pacients amb la mateixa infecció).
- Rentat de mans amb sabó antisèptic.
- Guants d’un sol us per a qualsevol manipulació al pacient - Bata en entrar a l’habitació i mascareta convencional (MARSA o infeccions respiratòries).
Cal treure’s la bata i els guants abans de sortir de l’habitació) - Equips i material d’ús exclusiu per al pacient.
- Evitar transports del malalt fora de l’habitació.
Infeccions/colonitzacions per microorgaiardia, E.coli); virus respiratori sincital, virus parainfluenza, infeccions cutànies molt contagioses (herpes simple neonatal, impetig, escabiosi, pediculosi, inf estafilococcica en neonats); conjuntivitis viral (adenovirus) ...