SIDA-VIH (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria Comunitaria
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 29/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

SIDA: SIDA: - La sida és produïda per un virus anomenat VIH Malaltia de transmissió sexual, circunstancialment aquesta infecció es va transmetre per via parenteral (drogoaddicció  xeringa) El risc d’adquirir el VIH per una punxada a nivell sanitari és molt baix RETROVIRUS: - - Oncovirus (càncers)  HTLV-I-II-III Lentivirus (immunodeficiències)  VIH 1  VIH 2 El VIH pertany a la família del retrovirus, on trobem el oncovirus que produeixen alguns tipus de càncers, i el lentivirus, que provoquen immunodepressió - Té transcriptasa inversa, ja que conté RNA El que fa el virus és destruir unes cèl·lules de defensa que tenim que són els limfòcits CD4 o T4 En alguns malalts destrueix algunes cèl·lules cerebrals HISTÒRIA DE LA EPIDÈMIA: - Casos de pneumònia per Pneumocystis carinii i Sarkoma de Kaposi EEUU Descobriment del virus i primers casos a Europa Prova d’anticossos Tractament amb AZT: no milloren molt la situació Carga viral: prova que conta els virus en sang TARGA (1996): diferents tractaments combinats Esperança de vida (350 CD4): augment de l’esperança de vida - Cap a l’any 1981 a EEUU van aparèixer casos d’homes joves amb característiques en comú (gays i amb un dèficit de les T4). Entraven a l’hospital molt greu per pneumònia o per sarkoma de Kaposi (càncer ce pell que ja es coneixia) Mai visites a aquestes persones joves Al cap de poc temps es descobreix el virus i apareixen els primers casos a Europa - PROPAGACIÓ DEL VIH: - Segurament es diu que el problema va començar a l’Àfrica per la mossegada d’un mico o menjar (carn contaminada).
Algunes persones de l’Àfrica anaven a l’illa d’Haití on es prostituïen per aconseguir diners.
Als EEUU on hi ha diferents estats, sobretot a Califòrnia, on la llei és molt permissiva Algunes d’aquestes persones anaven de vacances a Haití i utilitzaven els servei sexuals i de cop a Sant Francisco van començar a anar als hospitals persones homosexuals que havien estat a Haití i havien utilitzat els serveis sexuals ESTIGMA I DISCRIMINACIÓ: - Estigma: procés que atribueix a l’individu, o grup d’individus, una característica que el desprestigia als ulls dels altres, deteriorant la seva identitat - Discriminació: tracte que es dispensa a la persona estigmatitzada.
Conseqüències de l’estigma: psicològiques, sentiment de culpa, autoestima, depressió.
D’ordre pràctic, denegació de serveis, violació drets laborals sanitaris, socials Molts cops eren els propis sanitaris els que feien comentaris de discriminació, sobretot en el cas dels homosexuals Medis de comunicació i societat:  Contagi  Homosexuals  Ètnia, nacionalitat  Negres  Prostitució  Promiscuus  Sexualitat  Drogoaddictes  Desigualtats socials  Gènere  Imatge EL PAPER DELS MITES: - Era una sentència de mort, però sempre hi havia excepcions que no morien Avui en dia hi ha menys morts Les persones amb VIH són un risc per la salut pública El VIH és una sentència de mort Només gent gai i promiscua i/o drogoaddicte poden tenir el VIH El VIH es contagia molt Els nens amb VIH són un risc a l’escola El personal sanitari té molt risc de contagi DIAGNÒSTIC VIH: - - - Dues proves: les dues proves el que detecten és si la persona té els anticossos  Elisa  Western Blot P24 test antigènic Cultiu del VIH Carga viral Sempre hi ha el cas que la persona s’ha infectat i s’ha fet la prova i dóna negatiu Període finestra: temps que necessita el cos per crear els anticossos des de la infecció.
Es tracta d’un període molt difícil per el contagi perquè la persona es troba bé i no té simptomatologia.
Hi ha dues proves per tal d’estar segurs que sí que la persona està infectada.
Si la Elisa dóna negativa sense que la que persona hagi tingut ninguna conducta de risc, la persona no està infectada.
En el cas que la Elisa doni positiva, cal fer la prova Western Blot perquè amb la Elisa hi ha el risc de falsos positius. No es pot comunicar directament a la persona CARGA VIRAL: - Número de partícules víriques circulants i que quantifica el número de còpies de RNA víric per mil·lilitre de plasma Factor pronòstic Assajos clínics amb antiretrovirals Com estratègia de tractament per la seva valoració Amb el tractament el que es vol aconseguir és que la carga viral sigui lo més baixa possible, fins i tot que sigui indetectable a la sang (a nivell de laboratori). Però això no vol dir que la persona no pot contagiar.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES: - Limfadenopatia: inflamació dels ganglis Muguet: candida Herpes Zòster Leucoplàquia peluda Símptomes constitucionals: febre, sudoració nocturna, diarrea, pèrdua de pes, candidiasi oral, leucoplàquia peluda Infeccions i neoplàsies INFECCIONS OPORTUNISTES: ESPANYA: - - Infeccions més freqüents  Tuberculosi extrapulmonar  Tuberculosi pulmonar  Pneumònia P. Carinii  Càndidas esofàgiques  Síndrome caquèctic Depèn del país on es trobi la persona AÏLLAMENT DEL VIRUS: - Sang Saliva - Llàgrimes Orina Semen Secrecions vaginals Llet materna TRANSMISSIÓ VIH: - - El 90% dels nens nascuts amb mares amb infecció del VIH donen positius abans del tractament. Però no sempre neixen amb la infecció.
El nen, en el primer any de vida, té els anticossos de la mare i si la mare li ha passat els anticossos del VIH, el nen, quan deixa de tenir els anticossos de la mare, també deixarà de tenir la infecció Però en el cas que la mare no li hagi passat els anticossos sinó el virus, el nen estarà sempre infectat.
En el cas d’una dona embarassada amb la infecció, se li dóna un tractament perquè el seu fill no pateixi la infecció.
PREVENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ PARENTERAL: - És molt important actuar ràpidament quan el personal sanitari es punxa.
En la primera fase del tractament és quan la persona té més efectes secundaris, en el cas de les pastilles antiretrovirals.
Important saber el procés de com a passat la punxada (amb quina agulla i en la situació) ADVP: deixar les drogues, canvi via d’administració, neteja de la xeringa i agulla i estris, no compartir, xeringa estèril Higiene personal: no compartir eines d’higiene personal Personal sanitari: treball segur, control de l’accident i seguiment, valorar la possibilitat de quimioprofilaxi amb retrovirals PREVENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ SEXUAL: - Preservatiu penetració i sexe oral Preservatiu femení - “Ull” pactes de fidelitat Infecció en molts joves 15-20 anys Canviar la informació per educació Educar a l’escola, treball en grups, líders, pràctiques en tallers Recursos econòmics RELACIONS HETERO I/O HOMOSEXUALS: - Les relacions anals provoquen més risc de infeccions perquè sense preservatius hi ha més erosions. Amb preservatiu no té tan risc Factors de risc associats:  Número de contactes  Contactes amb desconeguts  Relacions anals  Ulceracions anals, irrigacions  Malalties de transmissió sexual  Anticonceptius orals A ON S’HA DE DIRIGIR EL TRACTAMENT? - Promoció de la salut: prevenció primària. Educació de la població. Evitar pors Prevenció de les infeccions Evitar o disminuir l’acció del VIH PROMOCIÓ DE LA SALUT: - Educació per la salut. Informació. Evitar pors No baixar la guàrdia. Joves Campanyes Control dels medis de comunicació Recerca Diners Ajuda a països pobres. Cultures discordants Vacuna Cultura del risc dels fluids Cadena epidemiològica Profilaxis post exposició parenteral o sexual PREVENCIÓ DE LES INFECCIONS: - - - Vacunes:  Pneumococ  Grip  Hepatitis A i B Quimioprofilaxi:  Tuberculosi  Prenumònia pneumocistis carinii  Altres Educació sanitària VIH  Exposició sexual  Exposició ambiental o laboral     Contacte amb animals Aliments i begudes Platges, piscines i gimnàs Viatges a països pobres EVITAR O DISMINUIR L’ACCIÓ DEL VIH: - Fer un diagnòstic ràpid Tractaments combinats Millorar l’adherència Fer arribar el tractament a tot arreu Recerca per trobar la vacuna Disminuir els efectes secundaris dels tractaments LIPODISTRÒFIA: - - La lipodistròfia és una paraula mèdica que fa referència a les alteracions en la distribució de la grassa corporal. Per lo general, quan forma part d’un conjunt de símptomes relacionats amb el tractament anti-VIH, està vinculada amb altres canvis metabòlics en el nostre organisme La paraula “metabòlic” es refereix a com el nostre cos transforma els aliments en energia, procés que inclou la producció, regulació i emmagatzematge de grasses i sucres.
PATEIXEN AVUI DISCRIMINACIÓ LES PERSONES AMB VIH? - - - Fipse 2005: no en la legislació espanyola- casos concrets i aïllats arbitraris en els següents àmbits: laboral, normes que regulen l’entrada i residència a Espanya, benestar social, assegurances de vida i d’assistència sanitària privada, serveis bancaris i accés a determinats serveis públics i privats. En les pràctiques quotidianes en diversos àmbits com l’assistència sanitària, el treball, l’educació i les relacions interpersonals.
Filpse 2009: es centra en el important paper de la discriminació que pateixen en l’àmbit laboral. La taxa de desocupació arriba a un 53%, amb les conseqüències que així comporta sobre la discriminació de la qualitat de vida i el benestar psicosocial.
Fipse 2010: en una mostra representativa de la societat espanyola es va detectar incomoditat davant d’un contacte amb persones amb VIH en diferents situacions de la vida quotidiana. Intenció d’evitar el contacte i actituds discriminatòries com recolzar possibles polítiques de segregació social i inclús físiques. Un 20% de la població creu que la llei hauria d’obligar a que, en alguns llocs, les persones amb VIH estiguin separades i que un 18% de la població pensi que els noms de les persones amb VIH haurien de ferse públics perquè la gent que volgués pogués coneixe’ls.
...