Psicofarmacología Pràctica 3 (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicofarmacología
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 20/03/2016
Descargas 76
Subido por

Vista previa del texto

Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano PRÀCTICA 3 PSICOFARMACOLOGÍA-CASOS CAS 1 Diagnòstic diferencial entre trastorn de la son i TAG 1) El tractament farmacològic es adequat per l’insomni però no tracta l’ansietat del pacient, per tant quan retirem el Zolpidem (que te vida mitja/curta, nomes per insomni de conciliació, no indicat per al de manteniment, ni tampoc té acció ansiolítica ni miorelaxant) seguirà tenint ansietat i tornarà a tenir insomni.
2) Una possibilitat, desprès d’una pauta de retirada del zolpidem, seria administrar diacepam (vida llarga nit) perquè al tenir una vida llarga permetria pal·liar l’insomni tant de conciliació com de manteniment i a més al ser relaxant permet pal·liar també l’ansietat del pacient, al contrari del Zolpidem que no ho feia. També podríem dona citalopram, escitalopram (molt selectius de la 5HT), lorazepam (BZD vida mitja, matí i nit). S’hauria de combinar tractament farmacològic amb psicoteràpia.
Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano CAS 2 1) Si que hauria de rebre tractament farmacològic simultani a la teràpia, ja que per la teràpia en si sola no esta tenint massa bons resultats, té un increment de la simptomatologia depressiva i a més hi ha l’aparició de simptomatologia ansiosa (preocupació excessiva per la salut, queixes somàtiques, irritabilitat, inhibició social…).
Combinant teràpia més tractament farmacològic podria potenciar els efectes positius sobre la seva simptomatologia.
2) Diagnòstic diferencial distímia o depressió post part versus trastorn depressiu major lleu. Una opció podria ser un ISRS (com la fluoxetina, que inhibeix la NA. Estan indicats pel tractament de la depressió lleu o moderada, adequats per a simptomatologia ansiosa i agorafòbica) ja que tenen un índex terapèutic bastant alt i son molt segurs.
Podem donar-lo gracies a que la contraindicació es no donar-lo en el primer trimestre d’embaràs, però aquesta dona ja ha tingut el seu fill fa tres mesos.
Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano CAS 3 1) Diagnòstic diferencial: entre episodi depressiu mixte, trastorn de depressió major i TOC.
Ens ho prenem com si fos nomes esquizofrènia i creiem que la olanzapina esta ben prescrita ja que te indicació per símptomes negatius de esquizofrènia i evita simptomatologia psicòtica secundària, amb menys efectes adversos (ja que es un atípic) que la clozapina (de la qual es un anàleg estructural) i un índex terapèutic mitja, però té efectes adversos que toquen la H1 i provoquen somnolència.
2) Ziprasidona, sertindol: antipsicòtics atípics amb bon perfil antidepressiu i ansiolític.
Combinar tractament actual amb antidepressiu i/o BZD (no podem donar-li nassa, triciclics, IRN ni un ISRS (aquest últim no li cobriria l’ansietat), però si podem donar-li ASIR (indicat per trastorns depressiu major i ansietat) i BZD (per l’ansietat). També podríem donar-li aripiprazol, ja que al tenir agonisme parcial es bo per la depressió i l’ansietat, ja que no te antagonisme M1. S’hauria de combinar tractament farmacològic més psicoteràpia, per realitzar una activació conductual, i desenvolupar habilitats socials.
Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano CAS 4 1) Patologia: esquizofrènia paranoide: funciona millor amb tasques rutinàries de tipus individual, falten dades dels problemes amb els companys, codi de conducta de la feina: clar explicat, compliment consistent. Entorn clar i estable.
Respecte al tractament: SEP: rigidesa, tremolor 2) Kuder C: habilitats mecàniques, musicals i científiques o administratives DAT: facilitat per a tasques manipulatives, numèriques i perceptives amb dificultat de raonament verbal i abstracte.
Personalitat: Eysenck: alt psicoticisme (hostilitat, ira, impulsivitat, desconsideració i imprudència), TCI-R: alta dependència, persistència, autoestima i treball en grup.
Conclusions: ha d’intentar buscar una feina amb components mecànics i manuals, amb un feedback positiu del seu cap, que no estigui sol sinó que pugui treballar en grup, amb un entorn estructurat i estable, amb temperatura adequada que disposi de pauses per beure aigua i seria recomanable l’entrenament en habilitats socials de cara a la seva plena integració.
Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano CAS 5 1) Diagnòstic diferencial entre trastorn depressiu major moderat-greu. No es necessari canviar el tractament. La venlafaxina esta indicada per a tractament depressiu major moderat-greu però s’ha d’ajustar la dosi ja que li donen cada 8 hores 50 grams i això es una dosi molt baixa que no cobreix l’ansietat. La dosi baixa afecta només a la 5HT, la moderada afecta a 5HT+NA (per tant ja comença a fer baixar l’ansietat) i la dosi alta afecta tant 5HT+NA+DA.
2) S’hauria de fer un augment gradual de la dosi per afavorir la tolerabilitat. Es podria combinar amb un IRN (reboxetina) o un NASSA (mirtazapina o mianserina) tot i que aquests últims potencien els efectes depressius i no serien la millor opció.
Per les crisis nocturnes: es pot donar un anàleg de BZD tot i que al incrementar dosi de venlafaxina les crisis deixarien d’estar present i remeti l’insomni de conciliació.
Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano CAS 6 1) La pacient hauria de rebre com a primera opció teràpia psicodinámica ja que es la millor per a trastorn histriònic (que es el que presenta a priori).
2) A primera vista no li cal tractament farmacològic tot i que li podria aportar una certa ajuda (algun ansiolític a baixa dosi per pal·liar la simptomatologia ansiosa i facilitant l’entrada al tractament psicològic). Podríem donar-li un ISRS (citalopram, escitalopram, dels més suaus) o una BZD (risc d’addicció, si es dona seria una sola al matí i amb dosi molt baixa).
Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano CAS 7 1) Es podria donar la ultima dosi a les 15h en comptes de a les 17h, ja que així assegurem una continuïtat de l’efecte terapèutic en el nen.
2) Si que s’hauria de fer assessorament psicopedagògic ajudant-lo a fer els deures, fent activitats supervisades, etc.
Sofía A. Miranda Paredes NIUB: 16174885 Grup M1 Professors: Ana Adán, Juan José Soriano CAS 8 1) Caldrà aplicar un tractament farmacològic juntament amb teràpia psicològica. Podem donar l’Aripiprazol, en dosi preventiva i si no funciona, donem dosi terapèutica. També podríem donar un regulador de l’estat d’ànim com el topiramato juntament amb la lamotrigina (o un o l’altre) que son els que es solen donar normalment.
...