APRENENTATGE (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura psicologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 07/09/2014
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

APRENENTATGE 1. Teories NEOCONDUCTISME: Els esquemes cognitius ja hi serien des de les primeres experiències.
2. Definició APRENENTATGE: qualsevol canvi relativament permanent que es produeix en el comportament en funció de conductes anteriors, és a dir, de la pràctica.
 CANVI: modificació d’una disposició  Implica que s’ha de donar un canvi en la conducta (interna o externa), degut a l’experiència (real o imaginària) que no es pot explicar per estats transitoris de l’organisme (malalties, envelliment, fatiga, habituació, sensabilització, interferència), per efectes de maduració  L’aprenentatge sempre es pot modificar per un aprenentatge posterior i sempre és potencial. Cal la MOTIVACIÓ i L’OPORTUNITAT d’executar la conducta apresa.
3. COM APRENEM? Pròpia experiència (assaig-error) Observació de models: aprenentatge vicari (Implica que hem de tenir capacitat d’atenció-retenció-reproducció-motivació. La motivació es la clau) Instrucció (algú m’explica com ho he de fer) 4. Variables del condicionament clàssic     EI: Estímul incondicionat Provoca un reflexe natural Ha de produir la R.I. de manera conscient RI: resposta incondicionada resposta natural produïda per l’E.I.
EC: Estímul condicionat E.N (Estímul neutre) sense la unió amb l’E.I. és incapaç de provocar R.C.
 RC: resposta condicionada resposta apresa i provocada pel E.C  No és exactament igual a la R.I.
RECUPERACIÓ ESPONTÀNIA: després d’un període d’extinció d’una conducta, tornem a presentar l’EC i es produeix la RC, si bé no d’una manera tan intensa com l’anterior.
GENERALITZACIÓ: és un procés de condicionament pel que els estímuls propers (semblants en qualitat, quantitat, que es donen al mateix temps, etc.) a L’EC, passen a provocar la mateixa RC. Generalment la intensitat de la RC estarà en relació inversa amb la distància de l’estímul.
D’aquí els estímuls més emblants o propers a l’EC seran ens que aconsegueixin un major condicionament.
DISCRIMINACIÓ (procés contrari a la generalització): A través de la discriminació s’aprèn a respondre un estímul exclusivament, RENOVACIÓ DE LA RC: la força de la RC torna a aparèixer després d’un període d’extinció, quan el procés d’extinció s’ha donat en un context diferent a l’utilitzant en la fase de l’adquisició.
CONDICIONAMENT INHIBITORI: l’EC serveix per predir l’absència de l’EI. L’EC s’ha associat amb l’absència de l’EI per què l’EI apareix en qualsevol moment excepte si s’ha presentat l’EI.
5. Aplicacions Addicció a les drogues, teràpia de conducta...
6. Crítiques 7. Condicionament operant Llei de l’efecte de Thorndike Va observar que quan posava obstacles als animals per creuar laberints CAIXA DE SKINNER Un tipus de condicionament operant basta en el reforç positiu o recompensa Les respostes recompensades tenen una probabilitat més elevat de repetir-se ADQUISICIÓ DE NOVES CONDUCTES Ús d’indicis per l’assoliment d’incentius Conformació, moldejament o aproximacions succecives SUPRESIÓ O DISMINUCIÓ DE CONDUCTES NO DESITJADES Extinció Reforç negatiu Saciació pràctica negativa Càstig ALTRES PROCEDIMENTS REFORÇAMENT POSITIU REFORÇAMENT NEGATIU: l’estímul reforçador negatiu seria aquell que la seva supressió o reducció després de l’emissió d’una operant, augmenta la probabilitat que aquella conducta es repeteixi.
És a dir, augmentaria la taxa de resposta davant la supressió d’un estímul reforçador negatiu quan s’emet aquella conducta.
També s’anomena condicionament d’evitació ja que es reforça l’aparició d’una conducta negativament...
Inclou dos procediments: Condicionament d’evitació: EXTINCIÓ CÀSTIG 8. Característiques del càstig Immediat: cal que la relació entre comportament que volem eliminar i l’estímul punitiu sigui propera en el temps, com més, millor.
Consistent: si hem fet un pacte en el que estava inclòs determinat càstig, s’ha de complir l’acord. Si castiguem quan ens ve de gust o fora de temps estem reforçant l’arbitrarietat i potenciant la injustícia en l’aplicació de la tècnica.
És un medi adequat?: pot ser que elimini una conducta però molt difícilment crearà altres comportaments. Caldria fomentar respostes alternatives, reforçant el comportament desitjable i evitant al màxim els estímuls punitius. El reforçament s’ha mostrat molt més efectiu que el càstig.
...