Tema 2. Hipotàlem i hipòfisis (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisiologia II
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 71
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. HIPOTÀLAM I HIPÒFISI La regulació de les funcions fisiològiques que son les responsables del manteniment, reproducció i capacitat funcional de l’organisme es troben regulades, en part, pel sistema endocrí i pel SN autònom.
Ha d’haver un responsable per tal que els dos sistemes actuïn coordinadament: l’hipotàlem. A aquest nivell es troben localitzats els centres que controlen per una banda l’activitat de les neurones simpàtiques i parasimpàtiques i, d’altra banda, l’alliberació d’hormones per part de la hipòfisi o glàndula pituïtària.
Hipotàlem Al SNC és on té lloc l'inici de les hormones, concretament a l'hipotàlem. Aquest secreta unes hormones que aniran a parar a altres glàndules endocrines: a la glàndula tiroide i li dóna informació per tal que aquesta secreti hormones tiroides, a la glàndula suprarenals per tal que secreti altres hormones, també actua sobre els ovaris i els testicles, els quals secretaran les hormones sexuals.
Les hormones que s'alliberen a la sang després d'anar a parar a la hipòfisi posterior, no es sintetitzen aquí, sinó a nivell neurològic.
La major part de secreció hormonal es troba en 4 nivells: - 1er nivell: Es troba a l’hipotàlem. Ho controla tot.
- 2n nivell: Hipòfisis anterior.
- 3er nivell: Glàndules especifiques.
- 4rt nivell: Teixits/òrgans diana Hipòfisi És una glàndula petita de menys de 1 cm de diàmetre i d'aproximadament 0,5 a 1g de pes, la qual es troba situada dins la cadira turca (esfenoide) i penja de l'hipotàlem unida a aquest pel tall hipofisiari. Coordina tot el sistema endocrí del cos.
Presenta dues parts: - L'anterior o adenohipòfisi, que secreta la Hormona del Creixement (GH), l'adrenocorticosuprarenals (ACTH o corticotropines), l'Hormona estimulant del tiroide (TSH), l'Hormona estimuladora dels fol·licles (FSH), l'Hormona luteïnitzant (LH) i la prolactina (PRL).
-La posterior o neurohipòfisi, Hormona antidiürètica o vasopressina (ADH) i la oxitocina.
Recorda: El procés de síntesis, transport i alliberació d’hormones a la neurohipòfisis s’anomena neurosecreció.
...