BALANÇ DEL METABOLISME FOSFOCÀLCIC (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia Humana
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

BALANÇ DEL METABOLISME FOSFOCÀLCIC FOSFAT L’homeòstasi del fosfat està estretament relacionada amb l’homeòstasi del calci. La major part del fosfat del nostre cos es troba al os. El fosfat és un element molt important de l’os, ja que aquest és un teixit en constant construcció i desconstrucció.
El fosfat en sang depèn de tres elements: - Dieta que ingerim - Secreció digestiva(ronyó) - Fosfat que eliminem(orina) El fosfat entre l’os i la sang estan en equilibri i el seu metabolisme depèn de l’intestí, l’os i el ronyó.
Efectes de la PTH(hormona del paratiroides) Les paratiroides són unes glàndules que es troben darrere de la tiroides i segreguen PTH.
- La PTH actua sobre el ronyó, l’os i l’aparell digestiu.
- Actua per un intermediarià AMP cíclic.
- Augmenta el calci a la sang i disminueix el fosfat a la sang.
RONYÓ: Augmenta la reabsorció de calci(evitant així que es perdi calci per la orina).
Disminueix la reabsorció de fosfat(permet que es perdi el fosfat).
Augment de la reabsorció de sodi.
Augment de la reabsorció de bicarbonat.
Activació de la vitamina Dà Hormona que només actua si s’activa. Es fa al ronyó per efecte de la PTH.
- - INTESTÍ: Augment de l’absorció intestinal de calcià Evita que es perdi el calci i l’aprofitem més, per tant, augmenta el nivell a la sang.
Aquest efecte no ho fa la PTH sinó la vitamina D(efecte indirecte).
OS: A dosis fisiològiques normals té poc efecte. Predomina l’efecte renal.
A dosis altesà Hiperparatiroïdisme • Augment reabsorció d’osà Surt el calci de l’os i augmenta el nivell de calci a la sang i l’os perd estructura.
• Mobilització de calci i fosfatà Treu calci i fosfat.
• Mobilització matriu orgànica os Augment activitat osteoclasts Disminució activitat osteoblasts Activitat fosfatasa alcalina Algú amb hiperparatiroïdisme té fractures sense motiu.
Resum efectes PTH - Hipercalcèmiaà Augmenta el calci a la sang.
HipofosfatemiaàAugmenta el fosfat en sang.
Hiperfosfaturiaà Elevació dels nivells de fosfat en l’orina.
Hipercalciuriaà Nivells alts de calci en l’orina.
Vitamina D La vitamina D l’ingerim per la dieta.
Quan s’ingereix, es vitamina D3(forma inactiva), que sota l’efecte del sol es converteix en 25-OH vitamina D, però no és activa.
Aquesta passa al ronyó i es converteix finalment en la forma activa, la 1,25-OH vitamina D per la PTH. Cal dir que hi ha altres factors que ajuden a la seva activació, com ara la disminució del calci, del fosfat o de la vitamina D.
La vitamina D produirà l’augment del calci i del fosfat.
Actua sobre l’intestí, l’os i el ronyó.
Efectes vitamina D INTESTÍ - Sintetitza una proteïna que transporta calci cal a l’intestí i cap a la sangà Calbindina i altres - Absorció intestinal de calci.
- Absorció intestinal de fosfat i magnesi.
OS: Reabsorció d’os(osteoclasts), però - Augment dipòsit de calci(mineralització)(remodelació) - Manca de vitamina D: Raquitisme RONYÓ: - Reabsorbeix calci i fosfat.
• Hipercalcèmiaà Augment de calci en sang.
• Hiperfosfatèmiaà Augment de fosfat en sang.
Calcitonina No la produeix la paratiroides sinó la tiroides.
És una hormona peptídica.
Efectes de la calcitonina OS: - Augment de la formació òssia Disminució osteòlisià Disminueix la destrucció de l’os.
Disminució de la reabsorció òssia.
Disminució activitat osteoclasts.
RONYÓ: - Calci: Antagònica PTH(disminució reabsorció)à Hipocalcèmia: Disminució calci en sang.
- Fosfat: Agonista PTH(Disminució reabsorció)àHipofosfatèmia: Disminució fosfat en sang.
Importància de la calcitonina - La calcitonina no exerceix un efecte important en la regulació de la calcèmia de l’adult.
La manca o excés de calcitonina no sembla tenir repercussió fisiològica.
Embaràs, lactància, creixement infantil.
A. Si disminueix el calci, la PTH augmenta.
La PTH actua sobre el ronyó i reabsorbeix calci i aquest augmenta en la sang.
Si hi ha PTH, s’activa la vitamina D i aquesta reabsorbeix més calci i aquest augmenta.
A nivell de l’os, la PTH el destrueix i augmenta el nivell de calci en sang.
La calcitonina, en cas d’hipocalcèmia desapareix.
B.
Un augment de calci provoca una disminució de la PTH.
A nivell de l’os es perd menys calci i també disminueix la concentració.
S’activa la calcitonina i redueix la pèrdua de calci a nivell de ronyó. A nivell d’os, diposita calci a l’os.
C.
Una disminució del fosfat produeix una disminució de la PTH. El ronyó secreta menys fosfat, per contra hi ha un augment de vitamina D(degut a la disminució del fosfat). D’aquesta manera, reabsorbirem fosfat.
En el cas de l’os, fa sortir fosfat.
D.
Si augmenta el fosfat, augmenta la PTH.
S’excretarà més fosfat i també se’n reabsorbirà més.
...